Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Utvärdering av Lokala Sportanläggningar

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

Finns det tillräckligt många sportanläggningar, lekplatser, gångvägar osv. i ditt område?
Obligatoriskt svar

I vilket skick är idrottsanläggningarna för bollsporter? Vänligen utvärdera:
Obligatoriskt svar

0/5

Har du några kommentar gällande idrottsanläggningar för bollsporter?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

I vilket skick är idrottsanläggningarna för friidrott? Vänigen utvärdera:

0/5

Har du några kommentarer gällande idrottsanläggningarna för friidrott?

1500 tecken kvar

Finns det tillräckligt många lekplatser i ditt område?
Obligatoriskt svar

Finns det någon idrottshall i ditt område?
Obligatoriskt svar

Finns det någon skate- eller BMX-park i ditt område?
Obligatoriskt svar

Är idrottsanläggningar i ditt område väl upprätthållna?
Obligatoriskt svar

Finns det fri tillgång till sport och idrottsanläggningar i ditt område?
Obligatoriskt svar

Här får du gärna dela dina kommentar, idéer och förslag gällande idrottsanläggnngar i ditt område:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar