Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Utvärdering av Studier Efter Examen

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1 Vad var ditt huvudämne?
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

2 Vilken akademisk titel har du uppnått?
Obligatoriskt svar

3 Hur länge studerade du samanlagd?
Obligatoriskt svar

20 tecken kvar

4 Av hur bra kvalité var undervisningen av dina huvudkurser?
Obligatoriskt svar

5 Av hur bra kvalité var undervisningen av dina andra kurser?
Obligatoriskt svar

6 Har du jobbat samtidigt med dina studier?
Obligatoriskt svar

7 Tänker du fortsätta med dina studier?
Obligatoriskt svar

8 Har högskolan / universitetet hjälpt att utveckla din karriär?
Obligatoriskt svar

9 Vilka är dina bästa upplevelsen från din tid på högskolan / universitetet? Vänligen beskriv nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

10 Vilka är dina minst trevliga upplevelsen från din tid på högskolan / universitetet? Vänilgen beskriv nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar

11 I hur stor grad är du nöjd med dina studier på högskolan / universitetet?
Obligatoriskt svar