Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Utvärdering av Turistbyrå

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

Du besöker turistbyrån som:
Obligatoriskt svar

Vänligen välj din åldersgrupp:
Obligatoriskt svar

Hur ofta använder du turistbyråns tjänster?
Obligatoriskt svar

Av vilken anledning besökte du vår turistbyrå?
Obligatoriskt svar

I hur stor grad är du nöjd med följande tjänster?
Obligatoriskt svar

Mycket nöjd
Nöjd
Jag vet inte
Missnöjd
Mycket missnöjd
Utbudet av turisttjänster
Kvalitén på informationen
Tillgång till internet och dess hastighet
Turistbyråns faciliteter och tillgänglighet
Personalen

Fann du all information du sökte?
Obligatoriskt svar

Har du någonsin besökt vår turistbyrås hemsida?
Obligatoriskt svar

Fann du all information du sökte på vår hemsida?
Obligatoriskt svar

Anser du att turistbyrån är viktig, till nytta och värd att besöka?
Obligatoriskt svar

Hur nöjd är du generellt sett med tjänster av vår turistbyrå?
Obligatoriskt svar

0/10

Finns det någonting du skulle vilja förändra eller förbättra gällande vår turistbyrå och dess tjänster? Dela gärna dina idéer och förslag:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar