Utvärdering av Turistbyrå

Utvärdering av Turistbyrå

Popularitet: 15 ×

Survio erbjuder många färdiga enkätmallar till omedelbar användning. Skräddarsy din enkät genom att skapa egna texter, ta bort frågor, ändra svar etc. Se dina insamlade svar i realtid med hjälp av tabeller och diagram.

Utvärdering av Turistbyrå

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

1. Du besöker turistbyrån som:

 • Medborgare
 • Turist

2. Vänligen välj din åldersgrupp:

 • 0-20
 • 21-30
 • 31-40
 • 41-50
 • 51-60
 • 61+

3. Hur ofta använder du turistbyråns tjänster?

 • Flera gånger i månaden
 • En gång i månaden
 • En gång om året
 • Mindre ofta

4. Av vilken anledning besökte du vår turistbyrå?

 • För att hitta information om det lokala resandet och om regionen
 • För att hitta information om kulturella och sociala evenemang i regionen
 • För att använda tillgången till internet
 • För att använda kopiatorn
 • För att skaffa broschyrer och souvenirer
 • För att boka eller gå på en guidad tur
 • För att köpa förhandsbeställda biljetter (rese- / konsertbiljetter osv.)

5. I hur stor grad är du nöjd med följande tjänster?

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Jag vet inte
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd

Utbudet av turisttjänster

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Jag vet inte
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd

Kvalitén på informationen

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Jag vet inte
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd

Tillgång till internet och dess hastighet

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Jag vet inte
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd

Turistbyråns faciliteter och tillgänglighet

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Jag vet inte
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd

Personalen

 • Mycket nöjd
 • Nöjd
 • Jag vet inte
 • Missnöjd
 • Mycket missnöjd

6. Fann du all information du sökte?

 • Ja
 • Nej

7. Har du någonsin besökt vår turistbyrås hemsida?

 • Ja
 • Nej

8. Fann du all information du sökte på vår hemsida?

 • Ja

9. Anser du att turistbyrån är viktig, till nytta och värd att besöka?

 • Ja

10. Hur nöjd är du generellt sett med tjänster av vår turistbyrå?

11. Finns det någonting du skulle vilja förändra eller förbättra gällande vår turistbyrå och dess tjänster? Dela gärna dina idéer och förslag:

500

Alla mallar

Logga in Survio

Fortsätt

Glömt lösenord?