Börja samla in värdefulla svar idag.

Skapa denna enkät

Wellness Centrum Utvärderingsenkät

Hej!

Tack för att du besöker oss. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resutlat.

Hur fick du först höra om vårt wellness centrum?
Obligatoriskt svar

Hur ofta besöker du wellness centret?
Obligatoriskt svar

Hur skulle du utvärdera receptionspersonalen?
Obligatoriskt svar

Vilken typ av tjänster föredrar du att använda i vårt wellness centrum?
Obligatoriskt svar

Vilken av följande aktiviteter ur vårt program skulle du välja?
Obligatoriskt svar

Hur kände du dig efter ditt besök i vårt wellness centrum?
Obligatoriskt svar

Vänligen utvärdera i hur stor grad är du enig med följande påståenden gällande vår personal (tränare, rådgivare, massörer):
Obligatoriskt svar

Helt enig
Enig
Jag vet inte
Oenig
Helt oenig
Personalen upplevs professionell
Personalen är alltid hjälpsam och insiktsfull
Personalen uppfyllde alla mina önskemål och behov
Personalen var väl informerade och har alltid svarat på alla mina frågor

Hur skulle du utvärdera wellnesscentrets tjänsteutbud?
Obligatoriskt svar

Hur skulle du utvärdera vårt wellness centrum i allmänhet?
Obligatoriskt svar

Vänligen utvärdera enligt följande: 1 - utmärkt och 5 - uselt

1
2
3
4
5
Centrets anläggningar, utrustning och renlighet
Hälsoprogrammens utbud och kvalité
Utbud och kvalité av andra tjänster

Skulle du rekommendera wellnesscentret till någon du känner?
Obligatoriskt svar

Finns det någonting du skulle vilja förändra gällande vårt wellnesscentrum? Vänligen beskriv nedan:
Obligatoriskt svar

1500 tecken kvar