Beginnen met het verzamelen waardevolle antwoorden vandaag.

Maak deze enquête

360 graden feedback enquête

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor ons te bezoeken.

Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u on de beste resultaten te behalen.

1 Wat is uw functie niveau?
Vereist antwoord

2 Definieer uw relatie met "de- werknemers-naam":
Vereist antwoord

3 Hoe vaak interageerd u met "de-werknemers-naam"?
Vereist antwoord

4 Hoe zou u de prestaties van 'de-werknemers-naam " beoordelen?
Vereist antwoord

5 Beoordeel uw overeenstemmingsniveau vover de klantgerichtheid van "de-werknemers-naam":
Vereist antwoord

Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Veranderd en past werkprocessen aan om te voldoen aan de veranderende eisen van de klant.
Zoekt en suggereert manieren om de verwachtingen van klanten te overtreffen.
Vindt nieuwe manieren van klantbediening d.m.v. creatieve oplossingen.
Dringt erop aan om de klantverwachtingen van on-time levering te overtreffen.
Zorgt ervoor dat zijn/ haar werk foutloos is en van superieure kwaliteit.

6 Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over de bedrijfsfocus met "de-werknemers-naam":
Vereist antwoord

Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Weet wat de visie en richting van onze organisatie is.
Kent de belangrijkste veranderingen die van invloed zijn op ons bedrijf en industrie.
Begrijpt hoe onze opdrachten bijdragen aan het succes van onze organisatie.
Spendeert geld en gebruikt de middelen met spaarzaamheid en voorzichtigheid.
Stelt duidelijke doelstellingen en mijlpalen die zowel realistisch als uitdagend zijn.

7 Rate your level of agreement with "de-werknemers-naam": results orientation:
Vereist antwoord

Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Consistently gets the job done and delivers outstanding results.
Anticipates and overcomes obstacles before they become a crisis.
Takes personal accountability for results.
Identifies and focuses on key issues impacting performance.
Takes timely corrective action for unsatisfactory performance.

8 Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over leiderschap met "de-werknemers-naam":
Vereist antwoord

Zeer eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Aanvaardt de verantwoordelijkheid voor problemen in plaats van anderen de schuld te geven.
Behoudt een hoge mate van persoonlijk gedrag, zelfs wanneer hij/ zij onder druk gezet wordt om compromissen te sluiten.
Beheert stressvolle situaties goed zonder nerveus of gespannen te worden.
Motiveert teamleden om samen te werken en elkaar te helpen.
Is een goed voorbeeld van het gedrag dat hij/ zij vraagt

9 Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over communicatie met "de-werknemers-naam":
Vereist antwoord

Zeer eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Biedt openhartige feedback zonder mensen te beledigen of betuttelen.
Adresseerd conflicten en onenigheid zonder anderen persoonlijk aan te vallen.
Vraagt ​​voor andermans standpunten over belangrijke kwesties alvorens actie te ondernemen.
Maakt het veilig voor anderen om het niet eens te zijn en om hun beste ideeën te delen.
Besteedt volledige onverdeelde aandacht voor wat anderen zeggen zonder te onderbreken.

10 Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over initiatief met "de-werknemer-naam":
Vereist antwoord

Zeer eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Wijst voortdurend mogelijkheden aan voor verbetering.
Is niet bang om nieuwe ideeën en benaderingen aan te nemen en om dingen te doen.
Daagt de huidige bedrijfsvoering uit ten gunste van nieuwe en innovatieve oplossingen.
Zoekt nieuwe benaderingen en technologieën om bestaande belemmeringen te overwinnen.
Is bereid om te experimenteren en nieuwe ideeën te proberen, zelfs als ze niet van hem/ haar zijn.

11 Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over planning en organisatie met "de-werknemers-naam":
Vereist antwoord

Zeer eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Prioriteiten stellen voor werkopdrachten zodat belangrijke taken eerst worden uitgevoerd.
Elimineert afval en verbetert de efficiëntie in elk aspect van het werk.
Plant opdrachten zodat de werklast eerlijk wordt verdeeld.
Verspilt niet zijn/ haar eigen tijd.
Beheert zijn/ haar werk met precisie en oog voor detail.

12 Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over besluitvorming met "de-werknemers-naam":
Vereist antwoord

Zeer eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Zorgt ervoor dat voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn voor het maken van afspraken.
Evalueert beschikbare opties voor overhaaste conclusies.
Maakt tijdige beslissingen en cursus correcties zonder uitstel van acties.
Betrekt anderen bij het bepalen van wat, waar en wanneer een opdracht wordt uitgevoerd.
Heeft de bevoegdheid om belangrijke beslissingen te nemen die van invloed zijn op zijn/ haar werk zonder onnodige goedkeuringen.

13 Wat vind je het leukste/ fijnste aan het werken met deze persoon?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend