Enquête voorbeeld voor 360 graden feedback

Geachte Heer / Mevrouw,

Neemt u alstublieft een paar minuten van uw tijd om de volgende vragenlijst in te vullen.

1. Wat is uw functie niveau?

 • Manager
 • Teamleider
 • Partner
 • Administratie
 • Leidinggevende

2. Definieer uw relatie met "de- werknemers-naam":

 • Manager
 • Medewerker
 • Ondergeschikte
 • Hetzelfde

3. Hoe vaak interageerd u met "de-werknemers-naam"?

 • Dagelijks
 • Wekelijks
 • Eén of twee keer per maand
 • Zelden
 • Ik interageer niet met hem/ haar

4. Hoe zou u de prestaties van 'de-werknemers-naam " beoordelen?

 • Uitstekend
 • Voortreffelijk
 • Goed
 • Gemiddeld
 • Slecht

5. Beoordeel uw overeenstemmingsniveau vover de klantgerichtheid van "de-werknemers-naam":

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Veranderd en past werkprocessen aan om te voldoen aan de veranderende eisen van de klant.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Zoekt en suggereert manieren om de verwachtingen van klanten te overtreffen.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Vindt nieuwe manieren van klantbediening d.m.v. creatieve oplossingen.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Dringt erop aan om de klantverwachtingen van on-time levering te overtreffen.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Zorgt ervoor dat zijn/ haar werk foutloos is en van superieure kwaliteit.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

6. Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over de bedrijfsfocus met "de-werknemers-naam":

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Weet wat de visie en richting van onze organisatie is.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Kent de belangrijkste veranderingen die van invloed zijn op ons bedrijf en industrie.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Begrijpt hoe onze opdrachten bijdragen aan het succes van onze organisatie.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Spendeert geld en gebruikt de middelen met spaarzaamheid en voorzichtigheid.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Stelt duidelijke doelstellingen en mijlpalen die zowel realistisch als uitdagend zijn.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

7. Geef aan in hoeverre u het eens bent met "de-werknemers-naam" resultaatgerichtheid:

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Krijgt consequent de klus geklaard en levert uitstekende resultaten.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Anticipeert en overwint obstakels voordat deze in een crisis resulteren.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Neemt persoonlijke verantwoordelijkheid voor resultaten.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Identificeert en richt zich op belangrijke kwesties die van invloed zijn op de prestaties.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Zorgt voor tijdige correctie van onbevredigende acties.

 • Zeer mee eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

8. Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over leiderschap met "de-werknemers-naam":

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Aanvaardt de verantwoordelijkheid voor problemen in plaats van anderen de schuld te geven.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Behoudt een hoge mate van persoonlijk gedrag, zelfs wanneer hij/ zij onder druk gezet wordt om compromissen te sluiten.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Beheert stressvolle situaties goed zonder nerveus of gespannen te worden.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Motiveert teamleden om samen te werken en elkaar te helpen.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Is een goed voorbeeld van het gedrag dat hij/ zij vraagt

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

9. Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over communicatie met "de-werknemers-naam":

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Biedt openhartige feedback zonder mensen te beledigen of betuttelen.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Adresseerd conflicten en onenigheid zonder anderen persoonlijk aan te vallen.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Vraagt ​​voor andermans standpunten over belangrijke kwesties alvorens actie te ondernemen.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Maakt het veilig voor anderen om het niet eens te zijn en om hun beste ideeën te delen.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Besteedt volledige onverdeelde aandacht voor wat anderen zeggen zonder te onderbreken.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

10. Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over initiatief met "de-werknemer-naam":

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Wijst voortdurend mogelijkheden aan voor verbetering.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Is niet bang om nieuwe ideeën en benaderingen aan te nemen en om dingen te doen.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Daagt de huidige bedrijfsvoering uit ten gunste van nieuwe en innovatieve oplossingen.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Zoekt nieuwe benaderingen en technologieën om bestaande belemmeringen te overwinnen.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Is bereid om te experimenteren en nieuwe ideeën te proberen, zelfs als ze niet van hem/ haar zijn.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

11. Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over planning en organisatie met "de-werknemers-naam":

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Prioriteiten stellen voor werkopdrachten zodat belangrijke taken eerst worden uitgevoerd.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Elimineert afval en verbetert de efficiëntie in elk aspect van het werk.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Plant opdrachten zodat de werklast eerlijk wordt verdeeld.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Verspilt niet zijn/ haar eigen tijd.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Beheert zijn/ haar werk met precisie en oog voor detail.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

12. Beoordeel uw overeenstemmingsniveau over besluitvorming met "de-werknemers-naam":

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Zorgt ervoor dat voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn voor het maken van afspraken.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Evalueert beschikbare opties voor overhaaste conclusies.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Maakt tijdige beslissingen en cursus correcties zonder uitstel van acties.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Betrekt anderen bij het bepalen van wat, waar en wanneer een opdracht wordt uitgevoerd.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

Heeft de bevoegdheid om belangrijke beslissingen te nemen die van invloed zijn op zijn/ haar werk zonder onnodige goedkeuringen.

 • Zeer eens
 • Mee eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Zeer oneens

13. Wat vind je het leukste/ fijnste aan het werken met deze persoon?

500

Gebruik een sjabloon

360 graden feedback enquête

Populariteit 6302 ×

Gebruik de 360° feedback enquête voor de professionele ontwikkeling van uw medewerkers. Breng hun potentieel, prestaties en persoonlijkheidseisen in kaart.

Gebruik een sjabloon

Het enquête voorbeeld is perfect voor

 • bedrijfsleiding,
 • HR-specialisten,
 • managers.

Met de nodige expertise en autoriteit kunt u collega's opleiden die leidinggevende posities nastreven en anderen motiveren met hun aanpak. Efficiëntere medewerkers zullen uw bedrijf een concurrentievoordeel opleveren en het verloop van deze sleutelfiguren zal afnemen naarmate de motivatie toeneemt. Het 360° feedback sjabloon van Survio helpt u de sterke en zwakke punten van de werknemer te identificeren, de optimale sollicitatie te outlinen en laat de richting van verdere mogelijke groei zien.

Het enquêtesjabloon kan worden bewerkt. Survio verwerkt uw antwoorden in overzichtelijke tabellen en grafieken.

Survio is een enquête-software voor iedereen.

Enquêtesjablonen maken uw start snel en soepel. Verzamel feedback moeiteloos en effectief.

Wat zeggen ze over ons

Marketing manager, HR-specialist en verkoop-directeur delen hun ervaring met Survio.

Werken met enquêtes in Survio is eenvoudig, zowel voor de makers van de enquêtes als voor de respondenten. Dit geeft ons voldoende informatie over de markt en de klanten om onze producten beter af te stemmen.

Madieke L. Marketing Manager

Ik kan de enquête in een paar minuten klaar hebben. Als HR-specialist waardeer ik de ruime mogelijkheden van gegevensverzameling, automatische analyse van antwoorden en duidelijke weergave van resultaten in rapporten.

Johanan S. HR manager

We moeten weten wat klanten van onze producten vinden en Survio stelt ons in staat om dat te doen. We gebruiken de geavanceerde functies om de enquête te delen, aan te passen en in de workflow te integreren.

Thim R. Verkoopdirecteur

Het is niet alleen een sjabloon. U krijgt het volledige enquêteplatform om de nodige gegevens te verzamelen en te begrijpen.

Maak nu een enquête

Bij Survio inloggen

Aanmelden

Wachtwoord vergeten?

Digicert

Begin nu met enquêtes!

 • Maak een enquête Gebruiksvriendelijke enquête-editor, 100+ kant-en-klare enquêtesjablonen
 • Verzamel antwoorden Mobielvriendelijk, omnichannel inzameling, identiteitstracering
 • Analyseer de resultaten Snelle en uitgebreide analyses, rapporten met één klik
 • Overschakelen naar Survio PRO Gebruikersbeheer, aangepaste dashboards, integraties, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

Contact Verkoop