Beginnen met het verzamelen waardevolle antwoorden vandaag.

Maak deze enquête

Bedrijfsvoordelen tevredenheidsenquête

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor ons te bezoeken.

Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u on de beste resultaten te behalen.

1 Toen u bij "de-bedrijsnaam" kwam werken, kreeg u toen een duidelijke uitleg van alle voordelen?
Vereist antwoord

2 Ontvangt u voldoende informatie over alle voordelen van "de-bedrijfsnaam"?
Vereist antwoord

3 Hoe tevreden bent u met onze "de-bedrijfsnaam" voordelen?
Vereist antwoord

4 Beoordeel uw tevredenheid bij elk van 'de-bedrijsnaam" voordelen:
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Niet tevreden, noch ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Tandheelkundige plan
Levensverzekering plan
Medisch plan
Officier / Manager / Leidinggevende
Werknemers aandelen aankoopplan
Vakantiebeleid
Visie
Educatie ondersteunings programma

5 Indien van toepassing, beschrijf dan s.v.p. de wijzigingen die u zou maken aan het bestaande voordelen plan?

1500 tekens resterend

6 Beoordeel uw tevredenheid over de respons op uw voordelen vragen.
Vereist antwoord

If you have not had any benefits inquiries, please select N/A.

Tevreden
Niet tevreden, noch ontevreden
Ontevreden
N.v.t.
Grondigheid van de respons
Tijdigheid van de respons
Bereidheid om met u samen te werken

7 Beschrijf hoe "de-bedrijfsnaam" het voordelen programma kan verbeteren.

1500 tekens resterend