Beginnen met het verzamelen waardevolle antwoorden vandaag.

Maak deze enquête

Demografische survey Nederland

Hello,

Please take a few minutes of your time to fill in the following survey.

1 In welke provincie woont u?
Vereist antwoord

100 tekens resterend

2 Schrijf s.v.p. uw postcode neer:
Vereist antwoord

50 tekens resterend

3 Geslacht:
Vereist antwoord

4 Tot welke van de volgende leeftijdscategorieën behoort u?
Vereist antwoord

5 Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau?
Vereist antwoord

6 Woont u met een ondernemer of kleine bedrijfseigenaar?
Vereist antwoord

7 Welke van het volgende beschrijft uw huidige werksituatie het beste?
Vereist antwoord

8 Wat was uw totale inkomen in 2010? (zonder aftrek)
Vereist antwoord

Bevat het: netto-inkomsten uit arbeid, zaken, pensioenen, dividenden, rente, uitkeringen, sociale uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, en elke andere vorm van inkomsten

20 tekens resterend

9 Wat was het gezamenlijk inkomen van uw huishouden in 2011? (Zonder aftrek)
Vereist antwoord

Bevat het: netto-inkomsten uit arbeid, zaken, pensioenen, dividenden, rente, uitkeringen, sociale uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, en elke andere vorm van inkomen, ook het inkomen van de mensen in uw huishouden 18 jaar of ouder.

20 tekens resterend

10 Wat is uw nationaliteit?
Vereist antwoord

11 Wat is uw huidige huisvestingssituatie?
Vereist antwoord

12 Wat is uw burgerlijke staat?
Vereist antwoord

13 Hoeveel kinderen onder de leeftijd van 18 wonen momenteel in uw huishouden? (inclusief uzelf)
Vereist antwoord

20 tekens resterend