Beginnen met het verzamelen waardevolle antwoorden vandaag.

Maak deze enquête

Deur-tot-deur vertegenwoordiger evaluatie enquête

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor ons te bezoeken. Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u on de beste resultaten te behalen.

1 Welke van de volgende vertegenwoordigers heeft u bezocht?
Vereist antwoord

2 Was de vertegenwoordiger op tijd?

3 In hoeverre bent u het eens met het volgende:
Vereist antwoord

Zeer eens
Eens
Onverschillig
Oneens
Zeer oneens
De vertegenwoordiger was correct gekleed en zag er professioneel uit
De vertegenwoordiger was positief en vriendelijk
De vertegenwoordiger luisterde en begreep onze behoeften
De vertegenwoordiger bood een scala aan mogelijkheden op basis van mijn behoeften

4 In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over onze vertegenwoordigers?
Vereist antwoord

Zeer eens
Eens
Oneens
Zeer oneens
De vertegenwoordiger had goede productkennis en presenteerde het goed
De vertegenwoordiger beantwoordde snel alle vragen en verzoeken
De vertegenwoordiger gaf me promotiemateriaal en brochures
De vertegenwoordiger was voorbereid en leek ons bedrijf, de producten en de benodigdheden te kennen

5 Hoe lang duurde de ontmoeting met de vertegenwoordiger?
Vereist antwoord

6 Wat was uw algemene indruk van de bijeenkomst?
Vereist antwoord

Please mark: 1 - Excellent, 5 - Poor.

1
2
3
4
5
De vertegenwoordiger en de interacties met u
De inhoud van de bijeenkomst en het succes
Het product zelf en de andere aangeboden diensten

7 Als u verder wilt reageren op een onderwerp of voorstellen wilt doen op welke wijze de vertegenwoordiger kan verbeteren, schrijf dan s.v.p. in het vak hieronder:
Vereist antwoord

250 tekens resterend