Beginnen met het verzamelen waardevolle antwoorden vandaag.

Maak deze enquête

Ouders - school feedback enquête

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor ons te bezoeken.

Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u on de beste resultaten te behalen.

1 Wat denkt u, bieden wij academische excellentie?
Vereist antwoord

Zeer eens
Eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Ik weet het niet
Lezen
Schrijven
Wiskunde
Wetenschap
Beeldende kunst
Lichamelijke opvoeding
Social Studies

2 Denkt u dat de grootte van de klassen de kwaliteit van het onderwijs van uw kind beïnvloedt?
Vereist antwoord

3 Is de verstrekte levensvaardigheden-training voldoende?
Vereist antwoord

Zeer eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Ik weet het niet
Uw kind wordt goed voorbereid om zijn/ haar opleiding voort te zetten.
De school bereid uw kind voor om om te gaan met kwesties en problemen waarmee hij/ zij zal worden geconfronteerd in de toekomst.
De schoolprogramma's zijn breed genoeg om in de onderwijsbehoeften van alle leerlingen te voorzien.

4 Hoe zit het met onze schoolmiddelen?
Vereist antwoord

Zeer eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Ik weet het niet
Alle faciliteiten zijn schoon en goed onderhouden.
Alle kinderen hebben toegang tot een verscheidenheid aan middelen om hen te helpen met leren.

5 Gedragsbeleid, studentrelaties, perceptie van personeel, etc.?
Vereist antwoord

Zeer eens
Mee eens
Neutraal
Oneens
Zeer oneens
Ik weet het niet
Studenten tonen respect voor elkaar.
Ons discipline-beleid van de school is eerlijk en effectief
Medewerkers en studenten tonen gevoeligheid voor raciale en etnische kwesties.
School biedt studenten en medewerkers een veilige en ordelijke omgeving.
Medewerkers en studenten tonen oprechte bezorgdheid voor het welzijn van studenten en mede-studenten.

6 Voelt u zich welkom bij ons op school?
Vereist antwoord

7 Hoe beoordeelt u de ouder- school communicatie?
Vereist antwoord

Zeer eens
Eens
Neutraal
Oneens
Sterk oneens
Ik weet het niet
De opvattingen van ouders worden serieus overwogen als de school besluiten neemt.
Ouders hebben een goed begrip van de schoolprogramma's en activiteiten.
Ouders krijgen de benodigde informatie over de schoolprogramma's.

8 Over het geheel genomen, is de schools' educatief programma van hoge kwaliteit?
Vereist antwoord

9 Laat het ons s.v.p. weten op welke gebieden onze school zou kunnen verbeteren:
Vereist antwoord

1500 tekens resterend