Beginnen met het verzamelen waardevolle antwoorden vandaag.

Maak deze enquête

Werkbijeenkomst feedback

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor ons te bezoeken.

Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u on de beste resultaten te behalen.

1 Wat waren de kenmerken van de vergadering?
Vereist antwoord

2 Hoe beoordeelt u de algehele productiviteit van de vergadering?
Vereist antwoord

3 Zijn de doelstellingen van de vergadering:
Vereist antwoord

Mee eens
Oneens
N.v.t.
Duidleijk gecommuniceerd
Ovreengekomen antwoord
Realistisch
Meetbaar

4 Vertel ons s.v.p. wat kunnen we doen om de volgende vergaderingen te verbeteren?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend