Kyselytutkimuksen kysymystyypit

Kyselytutkimuksen kysymystyypit

Tutustu kaikkiin 19 kysymystyyppiin, joita voit hyödyntää Survion kyselytutkimusta luodessasi.

Haluan kokeilla

Kysymystyypit

Hae innoitusta metodisista neuvoista, kuinka luoda kysymykset oikein. Sopivien kysymystyyppien avulla keräät relevanttia tietoa, jonka pohjalta teet asianmukaisia päätöksiä tai muutoksia – esimerkiksi yrityksessäsi tai organisaatiossasi.

Tähtiarviointi

Haluatko helpottaa vastaamista? Riittääkö sinulle tieto siitä, oletko onnistunut vai epäonnistunut jossain – ja kuinka paljon? Valitse tähtiarviointi. Vastaaja antaa arvionsa valitsemalla haluamansa määrän tähtiä. Tämän suositun kysymystyypin etuja ovat nopeus ja yksinkertaisuus. Kysymys sisältää visuaalisen elementin ja on siksi vastaajalle houkuttelevampi. Se sopii erinomaisesti mobiililaitteilla täytettävään kyselyyn.

Tähtiarviointi

Net Promoter Score®

Mittaa asiakkaidesi lojaaliutta yksinkertaisen, standardisoidun kysymyksen avulla. Asiakas arvioi kokemuksensa asteikolla 0–10. Saat selville, kuinka paljon sinulla on suosittelijoita ja arvostelijoita, ja voit hankkia vielä lisätietoa avoimella kysymyksellä. Net Promoter Score (NPS) on erittäin laajalti käytetty kysymystyyppi bisnesmaailmassa. NPS sopii hyvin säännölliseen mittaamiseen ja arviointiin sekä sen seuraamiseen, miten NPS-luku muuttuu yrityksessä tekemiesi muutosten mukaan.

Net Promoter Score®

Yksi vastaus

Kysymystyyppi, jossa vastaaja valitsee yhden vastauksen useista vaihtoehdoista (single choice), on yksinkertainen ja selkeä. Myös sen analysointi on helppoa. Vastausten määrä on sama kuin vastaajien määrä, jolloin ympyrädiagrammienkin laatiminen onnistuu helposti. Kysymystyyppi sopii erinomaisesti tilanteisiin, joissa haluat yksiselitteisen vastauksen mukaan lukien numeeriset tai sanalliset asteikot (Likert-asteikko) jne. Vastauksia ei tarvitse aina näyttää allekkain, vaan ne voivat olla myös vierekkäin tai pudotusvalikossa.

Yksi vastaus

Yksi vastaus muunnelma "Muu"

Laajenna yhden vastauksen valintaa edellyttävää kysymystä vaihtoehdolla ”muu”. Etenkin, jos et ole varma, oletko tarjonnut vastaajallesi kaikki sopivat vastausvaihtoehdot. Tämä kysymystyyppi sopii erinomaisesti ns. esitutkimukseen, jossa testaat sitä, oletko laatinut kyselytutkimuksen oikein ja onko siihen vastaaminen onnistunut. Kohtaan ”muu” täytetyt vastaukset voit sitten lisätä oikean tutkimuksen vastausvaihtoehdoiksi tavalliseen yhden vastauksen kysymykseen.

Yksi vastaus muunnelma

Kuvan valinta

Testaa graafista ideaa. Anna vastaajiesi päättää, mikä logo, pakkaus, väriteema tai muu graafinen elementti on heistä hienoin. Lataa kaksi tai useampi kuva kysymyksen yhteyteen ja selvitä, mistä vaihtoehdosta ihmiset eniten pitävät. Kuvan valintaa edellyttävä kysymys on havainnollisempi kuin muut kysymykset. Lisäksi se tekee kyselytutkimuksen visuaalisesti houkuttelevammaksi.

Kuvan valinta

Useita vastauksia

Useamman vastauksen valinta (multiple choice) sopii esimerkiksi silloin, kun tiedustelet asiakkaalta, mitä kaikkea hän pitää tärkeänä tai mitä kaikkea hän toivoisi. Kysymys on helppo analysoida, ja siihen vastaaminen on erittäin intuitiivista. Älä unohda, että saamiesi vastausten määrä ei ole yhtä kuin vastaajien määrä, sillä kukin heistä voi valita yhden tai useamman vastauksen.

Useita vastauksia

Useita vastauksia muunnelma "Muu"

Aivan kuten yhtä vastausta edellyttävään kysymykseen myös useamman vastauksen kysymykseen voit lisätä vaihtoehdon ”muu”. Ehkäiset siten tiedon vääristymistä niissä tapauksissa, kun vastaaja ei ole löytänyt sopivaa vastausvaihtoehtoa ja on valinnut satunnaisen vastauksen. Haittapuolena tosin on, että joudut lukemaan tuloksistasi tekstivastaukset yksitellen ja arvioimaan ne erikseen.

Useita vastauksia muunnelma

Pisteyttäminen

Vastaaja jakaa tietyn arvon yksittäisten vaihtoehtojen välillä (esim. pistemäärä, rahasumma, prosenttiluku). Vastaus ei kerro sinulle ainoastaan sitä, mikä on tärkeää, vaan saat ennen kaikkea tiedon siitä, kuinka tärkeitä annetut vaihtoehdot ovat suhteessa toisiinsa. Koko annettu arvo pitää aina jakaa. Lopullisessa analyysissa saat keskiarvon, samaan tapaan kuin niiden asteikkojen kohdalla, jotka näyttävät mikä on vastaajille tärkeää.

Pisteyttäminen

Tärkeysjärjestys

Tämä kysymys mahdollistaa vastausvaihtoehtojen laittamisen tärkeysjärjestykseen. Saat yksittäisten vaihtoehtojen järjestyksen. Vastaaminen tapahtuu yksinkertaisesti siirtelemällä vaihtoehdot sormella tai hiirellä haluttuun järjestykseen. Lopullisessa analyysissa näet jokaisen vaihtoehdon keskimääräisen sijoituksen. Esimerkkinä voi toimia kysymys ”Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat ostopäätöstä tehdessäsi?”

Tärkeysjärjestys

Liukuva asteikko

Liukuvan asteikon avulla voit mitata asenteita tai vaikkapa suhtautumista jotakin tuotetta kohtaan. Vastaaja valitsee omaa mielipidettään vastaavan kohdan asteikolta kahden ääripään väliltä. Liukuvan asteikon analysointi on yksinkertaista. Siinä voi keskittyä joko yhden vastaajan vastauksiin (esim. hänen profiiliinsa) tai kaikkien vastausten keskiarvoon. Kysymys on vastaajille helposti hahmotettava, ja sinulle se tuo tarkat tulokset. Jos olet laatinut kysymyksen oikein, saat erittäin hyvän käsityksen vastaajiesi asenteista.

Liukuva asteikko

Matriisi - yksi vastaus

Matriisikysymys sopii silloin, kun haluat kysyä peräkkäin useita eri kysymyksiä, joihin annat samat vastausvaihtoehdot (tyypillisesti Likert-asteikolla). Tällä kysymystyypillä säästät aikaa vastaajaltasi, joka hahmottaa sen yhtenä kysymyksenä. Kyselytutkimus tulee myös selkeämmäksi. Analyysi tapahtuu samoin kuin yhden vastauksen kysymyksissä ja on lisäksi erittäin selkeä, sillä kaikki kysymykset näkyvät yhdessä tulostaulukossa sekä kaaviossa, jolloin tulosten vertailu on helppoa.

Matriisi - yksi vastaus

Matriisi - useita vastauksia

Tämän kysymystyypin kohdalla vastaaja voi valita useita vaihtoehtoja joka riviltä. Muista, että tämän kysymystyypin käytön tulee olla hyvin perusteltua. Joskus kyselytutkimuksen tekijä valitsee tämän kysymystyypin harkitsematta, sopiiko se tosiaan tarvittavien tietojen keräämiseen. Harkitse siis, haluatko todella mahdollistaa useamman vaihtoehdon valinnan joka riviltä. Virheellinen käyttö johtaa siihen, että saatuja tietoja täytyy muokata manuaalisesti, eikä automaattista analyysia voi hyödyntää.

Matriisi - useita vastauksia

Matriisi - Tekstivastauksen

Tekstivastauksen sisältävä matriisi sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa vaikkapa yksittäisiä henkilöitä kuvaaville riveille voidaan liittää tiettyyn parametriin liittyvä arviointi. Voit esimerkiksi arvioida yksittäisten työtoverien taitoja (viestintä, ammattitaito, luotettavuus) ja vastaaja (tässä tapauksessa työtoveri) antaa arvion esimerkiksi numerona tai sanallisesti. Tätä kysymystyyppiä voi käyttää myös lomakkeessa, jonka lomakekentät on järjestetty yhteen sarakkeeseen. Se sopii hyvin myös tapahtumakyselyihin, joissa täytyy kerätä osallistujien tiedot.

Matriisi - Tekstivastauksen

Avoin tekstikysymys

Haluatko saada selville vastaajasi rehellisen mielipiteen tai asenteen? Anna hänelle mahdollisuus kertoa se avoimessa tekstikentässä. Näitä kysymyksiä ei ole mahdollista analysoida tilastollisesti, mutta ne auttavat sinua ymmärtämään vastaajan ajattelua paremmin. Siksi avoimien ja suljettujen kysymysten yhdistely on toisinaan hyödyllistä. Suljetulla kysymyksellä saat vastauksen kysymykseesi ”mitä?”, jonka jälkeen avoin kysymys auttaa sinua selvittämään ”miksi vastaaja vastasi näin”.

Avoin tekstikysymys

Avoin tekstikysymys - numero

Tarvitsetko vastauksen ainoastaan numeerisessa muodossa? Numerotyyppinen kysymys näyttää samalta kuin tavallinen avoin kysymys, eli siinä on tekstikenttä. Tämän kysymyksen kohdalla voit kuitenkin asettaa vastaukseksi numeron, jolloin kyselytutkimus sallii ainoastaan numeron. Kysymystyyppi sopii loistavasti silloin, kun haluat selvittää esimerkiksi lasten tarkan iän tai lukumäärän tai minkä tahansa muun numeron.

Avoin tekstikysymys - numero

Avoin tekstikysymys - päivämäärä

Ei huolta siitä, että vastaajat kirjoittavat päivämäärän eri muodoissa. Valitse kysymystyypiksi päivämäärä ja anna vastaajien valita haluamansa päivämäärä suoraan heille avautuvasta kalenterista. Päivämäärä tallentuu aina samassa formaatissa. Tämä nopeuttaa ja helpottaa tilastollista analyysiasi huomattavasti.

Avoin tekstikysymys - päivämäärä

Avoin tekstikysymys - sähköposti

Kun keräät vastaajien yhteystietoja, kysymystyyppi sähköpostiosoite pitää huolen siitä, että osoite on syötetty oikeassa muodossa. Älä tyydy sähköpostiosoitteiden keräämiseen. Hyödynnä vastaajan sähköpostiosoitteeseen yhdistettyä vastausta vaikkapa sähköpostimarkkinoinnissasi. Älä kuitenkaan unohda, että sähköpostiosoite kuuluu henkilötietosuojan piiriin ja että sinun tulee ilmoittaa vastaajalle, miten aiot sitä käyttää.

Avoin tekstikysymys - sähköposti

Avoin tekstikysymys - paikka

Tässä kysymyksessä Survio pyytää vastaajaa täyttämään osoitteen tai jonkin paikannimen. Käyttämällä tarkemmin määriteltyä kysymystyyppiä autat vastaajaa hahmottamaan nopeammin, mitä häneltä kysyt. Silloin hän suoriutuu vastaamisesta nopeammin ja sinä itse saat oikeat tiedot.

Avoin tekstikysymys - paikka

Lisäkuvaus

Haluatko lisätä kyselytutkimukseen kysymystä täydentävän tekstin? Survion sovellus mahdollistaa sen. Kysymyksen lisäkuvaus antaa kyselytutkimukseen liittyvää täydentävää tietoa auttaen vastaajaa orientoitumaan paremmin. Tekstin avulla voit johdattaa vastaajan kyselytutkimuksen eri osiin, jotta tämä ymmärtäisi niiden merkityksen ja tavoitteen paremmin. Voit lisätä myös kuvan ja tuoda kyselyysi siten visuaalista kiinnostavuutta ja selkeyttä.

Lisäkuvaus

Nyt tiedät, mitä kaikkia kysymystyyppejä voit kyselyssäsi käyttää. Sitten vain kokeilemaan!

Luo kyselytutkimus ilmainen

Pyydä tarjous

Aloita kyselytutkimukset nyt!

  • Luo kyselytutkimus Intuitiivinen kyselylomakkeen editori, 100+ kyselypohjat käyttövalmiina
  • Kerää vastauksia Mobiililaitteille, vastausten kerääminen eri kanavien kautta, identiteetin seuranta
  • Analysoi tuloksia Nopea ja selkeä analyysi, raportit yhdellä klikkauksella
  • Siirry Survio PRO:hon Käyttäjien hallinta, omat raportointinäkymät, integraatiot, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013