Käyttö


Tämä kysymystyyppi on aivan erityinen, ja sitä tulisi käyttää AINOASTAAN hyvin perustellusti – silloin, kun nimenomaan haluamme vastaajan valitsevan useampia vastausvaihtoehtoja (yhdeltä riviltä). Sopiva tarkoitus voi esimerkiksi olla se, kun haluat vastaajan liittävän tietyn roolin tai toiminnon ryhmään ihmisiä, vaikkapa perheessä.


Huomautus: Tätä kysymystyyppiä ei tule missään tapauksessa käyttää arviointiasteikon kanssa.Tulosten analysointi


Koska kyseessä on useampien kysymysten rykelmä, jossa on lukuisia vastausmahdollisuuksia, kaikkia analysointimenetelmiä ei ole mahdollista käyttää. 

Vastauksen esiintymistiheyttä on mahdollista arvioida sekä suhteellisesti että absoluuttisesti (prosentuaalinen osuus tai yksittäisten esiintymien määrä). Kiinnitä kuitenkin huomiota laskelmiin. Vastausten määrä ei ole yhtenevä vastaajien määrän kanssa, sillä kukin voi valita useampia vastausvaihtoehtoja.


Kaaviot


Tulokset on mahdollista esittää vain pylväskaavioina. Kysymyksen luonteen vuoksi ei ole loogista käyttää ympyrädiagrammia (samasta syystä kuin useita vastauksia sallivan suljetun kysymyksen kohdalla).
Valinnat ja asetukset:

  • Kysymyksen pakollisuus.

  • Kuvan tai videon lisääminen kysymykseen.

  • Matriisin tyyppi: 

    • yksi vastaus rivillä,

    • useita vastauksia,

    • tekstikenttä.