Általános Szerződési Feltételek

A Survio egy web alapú szolgáltatás (termék), melynek a tulajdonosa és üzemeltetője a Survio kft. Székhelye: Survio s.r.o., Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká republika (Csehország).

Ezek a Használati feltételek szabályozzák az összes Survio termék és szolgáltatás használatát, beleértve a „www.survio.com” weboldalt és annak tartalmát is. Több dokumentumot tartalmaznak, különösen az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi szabályzat.

A SURVIO WEBOLDALAK (BELEÉRTVE A TARTALMAIKAT IS), ÉS/VAGY PRODUKTUMAI ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSAI HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKET ÉS KÖVETELMÉNYEKET ÉS AZ ESETLEGES TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOKAT. HA NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A FELTÉTELEKKEL, VAGY NEM AKAR ELEGET TENNI NEKIK, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A SURVIO OLDALÁT, PRODUKTUMAIT VAGY SZOLGÁLTATÁSAIT. A Survio s.r.o. fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor felülvizsgálja vagy módosítsa ezeket a feltételeket, beleértve az árjegyzéket is, hogy eleget tegyen a műszaki, jogi vagy egyéb változásoknak. A megállapodás legújabb frissített változata a „www.survio.com” weboldalon érhető el. A Survio s.r.o. legalább 10 nappal az új verzió hatálybalépése előtt a felhasználókat e-mailben értesíti az új feltételekről. A felhasználónak jogában áll elutasítani a feltételek megváltoztatását, és írásban felmondani a szerződést a support@survio.com e-mail címen. Ha a felhasználó nem utasítja vissza feltételek változását, amelyekről értesítést kapott, a további szerződési kapcsolatot a feltételek új változata szabályozza. Ezek a dokumentumok az utolsó frissítés napján lépnek hatályba.

Figyelmeztetés: Az e megállapodás angol és magyar nyelvű változatai közötti eltérések esetén az angol nyelvű változata a mérvadó. Az angol változat a www.survio.com címen érhető el.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A Survio weboldal tartalma és az ahhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások minden olyan felnőtt felhasználó számára elérhetőek, akik szerződések kötésére jogosultak (kötelező érvényű megállapodás). Valamelyik (vagy minden) termék és/vagy szolgáltatás hozzáféréséhez a kritériumok teljesesítéséről bizonyíték gyanánt hozzáférési azonosító vagy kapcsolattartási információ kérhető.

A jelen Általános Szerződési Feltételek Köztünk (Survio s.r.o.) és a Felhasználó között vannak meghatározva. Más személy nem jogosult e megállapodás előnyeire.

Ha bármely bíróság vagy más szabályozó úgy dönt, hogy a jelen Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy nem végrehajtható, az ilyen rendelkezést töröljük, de a Feltételek többi részei továbbra is teljes mértékben érvényesek.

Ha a Feltételek ellentmondóak a Survio regisztrációkor érvényes Feltételekkel (amennyiben vannak ilyenek), akkor ezek a Feltételek érvényesek, hacsak a Survio Ügyfélszolgálatának kiegészítő dokumentációjában másként nem jelezzük.

1. Definíciók

A dokumentumban használt „Ön”, „Öné” vagy „Felhasználó” szavak alatt a Survio weboldal, kérdőívek, termékek és/vagy szolgáltatásait használó személy értendő, ezért ezeket a szavakat (és formáikat) is így kell értelmezni. Hasonlóképpen, a „Mi”, „Miénk” és „Survio” szavak a Survio s.r.o.-ra vonatkoznak és így kell értelmezni. A „Felhasználói adatok” kifejezés olyan személyes adatokat jelent, amelyeket a Survio.com regisztrációjából és/vagy bármely más Survio szolgáltatásból vagy termekből beszerezhetünk. A „Honlapunk” kifejezés a „www.survio.com” weboldalra és az összes hozzá kapcsolódó webhelyre vonatkozik. Ezzel szemben a „Survio oldalak/kérdőívek” kifejezés a felhasználók kérdőíves oldalaira, azaz a létrehozott Survio oldalakra utal. „Harmadik fél” minden olyan személyt/szervezetet/vállalkozást jelent, amely nincs kapcsolatban a Survio s.r.o.-val.

2. Ajánlott szolgáltatások

2.1 Ingyenes verzió
A Survio alapváltozata online kérdőívek készítéséhez és működtetéséhez minden felhasználó számára teljesen ingyenes. Szolgáltatásaink jelenlegi leírását itt megtekintheti.

2.2 Prémiumszolgáltatások
A magasabb szintű funkciók használatához vásárolhat egy vagy több prémiumszolgáltatást. A funkciók áttekintése csomagokra osztva.

3. Fizetett szolgáltatások

3.1 Árak
Minden szolgáltatásnak meghatározott ára vagy árkategóriája van. Ezek az árak a piaci változásokkal összhangban változhatnak, vagy átmenetileg speciális/akciós árakkal helyettesíthetőek. Az árak helyi pénznemben vagy amerikai dollárban (USD) vannak megadva. Az árlista áttekintése megtalálható az Árjegyzék oldalon. Az összes feltüntetett ár (weboldalon, árjegyzéken, alkalmazásokban stb.) ÁFA nélkül szerepel, mivel annak összegét az adott ország szabályai határozzák meg, ahonnan vásárol. A vásárlás befejezése előtt a végső árat a bevásárlókosarában fogja látni.

3.2 Prémium szolgáltatások megrendelése
Minden prémiumszolgáltatásunk megrendelhető a Survio-adminisztráció, az Árjegyzék vagy a funkciók áttekintése. További információkért, vagy a prémium funkciók megrendeléséért kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

4. Szerződés és szerződés felbontása

4.1 Szerződés
A szolgáltatási szerződés attól a pillanattól érvényes, mikor a felhasználó (Ön) elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és teljesítette a kifizetést.

4.2 A szerződés időtartama és felbontása
A szolgáltatáscsomagok megvásárlására vonatkozó szerződés automatikusan megújul a kiválasztott előfizetési időszaknak - hónap, év - megfelelően, egészen addig, amíg a Felhasználó le nem mondja az előfizetést. Ezt bármikor megteheti a Saját fiók rész Survio-adminisztráció szakaszában (további információkért lásd az 5. részt - Fizetés, díjak és visszatérítések).

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Prémium Szolgáltatások lejáratától számított 30 nap elteltével, előzetes értesítés nélkül bármikor töröljük az Ön összes adatát, beleértve a kérdőíveket, az összegyűjtött válaszokat és az eredményeket.

5. Fizetés, díjak és visszatérítések

5.1 Fizetés feldolgozó partnerünk
A Survio-fizetések feldolgozásához egy harmadik fél szolgáltatásait használjuk, az ún. „Payment processor”. A kifizetések feldolgozása ezért a Payment processor Adatvédelmi és Adatvédelmi Szabályzatának hatálya alá tartozik, ezen Általános Szerződési Feltételek mellett. Jelenlegi fizetés-feldolgozónk a cleverbridge AG a Cleverbridge Általános Szerződési Feltételeivel és Adatvédelmi Szabályzatával összhangban. A Payment processor teljesítménye és biztonságáért nem vállalunk felelősséget és nincs lehetőségünk az ellenőrzésre sem. Ön vállalja, hogy vásárláskor minden fizetési díjat az érvényes fizetési feltételeknek megfelelően a Payment Processor révén fizet ki. Elfogadja, hogy a fizetést a fiókjában választott fizetési formával hajtja végre. Fenntartjuk a jogot arra, hogy javítsuk vagy utasítsuk feldolgozónkat az esetleges hibák javítására, még abban az esetben is, ha már kértük vagy elfogadtuk a kifizetést.

Megjegyzés: Ha kérdései/kérései vannak a fizetésekkel kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon a Cleverbridge AG Ügyfélszolgálathoz. A Survio nem rendelkezik hozzáféréssel a fizetési információkhoz (bővebben a fizetési formákról és a biztonságról- lásd az 5.7. bekezdést).

5.2 Fizetési díjak
A szolgáltatások egyes részei fizetősek (ilyen kiegészítő szolgáltatásokat „prémiumszolgáltatásoknak” nevezünk). Ha például feltölti logóját a kérdőívre, aktiválnia kell a megfelelő prémiumszolgáltatás előfizetését. A prémiumszolgáltatások mindaddig hatályban maradnak, amíg azok e megállapodásnak megfelelően meg lesznek szűntetve vagy befejeződnek. A vásárlás kifizetése előtt tájékoztatást kap a kiválasztott prémiumszolgáltatások végső áráról, beleértve az esetleges további díjakat, az ÁFÁ-t stb. A végső árak és díjak megjelennek a számlán, amelyet a kifizetés után az Ön Survio fiókjában a „Számlám” alatt talál meg, hacsak nincs feltüntetve másképpen.

5.3 Automatikus előfizetés frissítése
Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk Önnek a non-stop szolgáltatásokat, a prémium előfizetési díjakat az első kifizetés időpontjától kezdve automatikusan beszámítjuk, majd minden egyes megújítási időszakban, egészen az előfizetés törléséig. Ha havi előfizetést választ, minden számlázási megújítási időszak egy hónap lesz. Ha éves előfizetést választ, minden számlázási megújítási időszak egy év lesz.

Példák:

  • 1) Havi előfizetést vesz igénybe 2018. május 23-án, a megújítási időszak egy hónap. A következő fizetés 2013. június 23-án kerül automatikusan végrehajtásra, és így tovább, amíg lemondja előfizetését (letiltja az automatikus megújítást).
  • 2) Éves előfizetést vesz igénybe 2018. május 23-án, a megújítási időszak egy év. A következő fizetés 2019. május 23-án kerül automatikusan végrehajtásra, és így tovább, amíg meg nem szünteti előfizetését (letiltja az automatikus megújítást).

A megfelelő összeget az első fizetés során kiválasztott fizetési formával (a fizetési forma bármikor megváltoztatható) fogjuk Önnek automatikusan felszámolni. Az automatikus megújítást bármikor letilthatja a Survio fiókja adminisztrációján keresztül, a „Számlám” részben, vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

5.4 A díjak be nem fizetése
Ha nem fizeti az előfizetését időben, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy felfüggesszük vagy megszüntessük a Prémiumszolgáltatásokhoz való hozzáférését, ami a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatainak elvesztéséhez, illetve a kérdőívek és alkalmazások működésének korlátozásaihoz vezethet.

5.5 Chargeback
Ha kapcsolatba lép a bankjával vagy a hitelkártya-társasággal, azzal a céllal, hogy visszautasítsa, visszatérítse a kifizetést, vagy más módon kéri a pénz visszatérítését, akkor fiókját automatikusan megszüntethetjük. Ha kérdései vannak az Ön által küldött fizetéssel kapcsolatban, javasoljuk, hogy mielőtt benyújtja visszatérítési kérelmét, lépjen velünk kapcsolatba. Fenntartjuk a jogot, hogy minden visszatérítési kérelmet kétségbe vonhassunk.

5.6 Visszatérítési kérelmek
Amint már a fentiekben említettük, bármikor visszavonhatja a Prémiumszolgáltatások előfizetést a Survio fiókjában a „Számlám” menü pontban. Az előfizetés visszavonása azonban nem jogosít a kifizetett összeg nem kihasznált időszakra eső részének a visszatérítésére. Ezzel letiltja az automatikus fizetéseket. További díjakat többet nem számítunk fel. A prémiumszolgáltatások az előre kifizetett időszak végéig aktívak maradnak.

Visszatérítést csak az alábbiakra lehet kérni:

A PÉNZ-VISSZATÉRÍTÉSI KÉRÉSÉT MINDIG A CLEVERBRIDGE AG-hoz irányítsa - payment processor (további információkért lásd az 5.1. bekezdést).

Megjegyzés: A Survio fenntartja a jogot, hogy megvizsgálja a Cleverbridge AG-nek benyújtott visszatérítési kérelem okait és eldöntse, elfogadja vagy elutasítja a kérelmét.

5.7 A pénz visszaszolgáltatásának ideje és formája
A fizetések feldolgozására az 5.1 bekezdés szerint a Cleverbridge AG céget használjuk. Ez egy globális e-business vállalat, amely több mint 200 országban értékesít, és helyszíntől függően számos helyi fizetési formát kínál. A fizetési folyamat során Ön mind nemzetközi, mind helyi fizetési formákat választhat saját meggondolása szerint.

A Survio kijelenti, hogy nem férhet hozzá a felhasználó által meghatározott fizetési formákra vonatkozó érzékeny adatokhoz, és ezeket az információkat nem is tárolja. Hozzáféréssel az adatokhoz csak a fizetési folyamatért felelős szervezet rendelkezik, mivel szükségesek a kifizetések feldolgozásához. A Cleverbridge AG tanúsított entitás - a PCI Szolgáltató 1. szintjével.

A felhasználó felelős a hitelkártyaadatok naprakészségének megőrzéséért és a változások frissítéséért, amit a Survio-fiókjának „Számlám” menü pontjában tehet meg.

Ha a fizetést nem sikerült feldolgozni, a felhasználó értesítést kap arról, hogy a Survio vagy Cleverbridge AG megszüntetheti a prémiumszolgáltatási szerződést (lásd az 5.4 bekezdést).

6. A szolgáltatások igénybevétele

A 6.1 - 6.8 bekezdések meghatározzák a Survio szolgáltatások engedélyezett használatának módját. Minden tevékenység, amely nincs összhangban a leírt használati előírással, vagy más módon tilosak, a Felhasználási szabályok megsértésének minősülnek, ami indokolja a szolgáltatások korlátozását.

6.1 Tartalom
Mint Survio felhasználó elkötelezi magát, hogy nem fog küldeni vagy terjeszteni az oldalak (kérdőívek) révén olyan tartalmat, amely becsületsértő, fenyegető, obszcén, káros, pornográf vagy egyéb módon illegális jellegű. Szintén tiltott tartalomnak minősül minden olyan szöveg, amely bármilyen módon sérti vagy zavarja a Survio vagy mások jogait (beleértve a szellemi tulajdonjogok, a bizalmas adatokat és személyiségi jogokat is), valamint azok a tevékenységek, amelyek félelmet vagy kellemetlenségeket okozhatnak nekünk vagy másoknak. Ezen kívül tilos vulgáris, brutális, szexista, rasszista vagy más módon sértő véleményeket kifejezni. Javasoljuk felhasználóiknak, hogy tartsák tiszteletben és respektálják egymást.

6.2 A tartalom tulajdonjoga
Ön továbbá elkötelezi magát, hogy a jogos tulajdonos kifejezett engedélye nélkül, nem küld, vagy más módon nem tesz közzé a Survio oldalain, olyan munkákat vagy anyagokat, melyekhez Önnek nincs joga.

6.3 Eseményeken való részvétel
Minden versenynek, promóciós vagy marketing kampánynak, amelyeken részt vesz a honlapunkon, betartja a szabályait.

6.4 Megszegés
Ön nem tesz olyan lépéseket, melyek megzavarhatják a Survio oldalak működését vagy a webhely biztonságát és nem okoz indokolatlan kényelmetlenséget a Survio személyzetének.

6.5 Identitás
Ön nem fogja magát más személynek/szervezetnek kiadni és nem fogja szándékosan torzítani a kapcsolatát más személyekkel/szervezetekkel.

6.6 SPAM
Nem fogja támogatni az Ön Survio projektjét SPAM küldésével (azaz a címzetteknek előzetes beleegyezésük nélküli e-mail küldéssel). Nem fogja használni az e-mailjeinket SPAM küldésére (azaz a címzetteknek előzetes beleegyezésük nélküli tömeges e-mailek küldése).

6.7 Automatizált szoftver
Nem fog használni automatizált szoftvert (vagy más olyan szoftvert, amelyet a Survio közvetlenül nem ajánlott fel) Survio kérdőívek létrehozására, szerkesztésére vagy a hozzáféréshez.

6.8 Kikerülés
Nem fog használni semmilyen módszert a szoftvercsomagok vagy a Survio szolgáltatás korlátozásainak kikerülésére.

7. A felhasználó kötelezettségei

8. Szellemi tulajdon

A Survio összes munkája, anyaga, védjegyei és az oldalak többi részei, vagy a Survio szerzői joggal védett anyagaival együtt szállított termékek mindegyike a Survio vagy beszállítói tulajdonában áll. Ön nem jogosult a védett tartalom vagy anyagok használatára a Survio vagy az Ön szolgáltatója kifejezett engedélye nélkül. Az engedély csak a Felhasználási Feltételekben és más feltételekben ismertetett használati módra vonatkozik. Ön nem másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti, nem használhatja kereskedelmi célokra vagy bármilyen más formában hasznosíthatja az anyagokat vagy tartalmakat, illetve nem segítheti/nem adhat lehetőséget a fentiekre egy harmadik oldalnak.

Ha tudomást szerez arról, hogy a fent leírt jogsértések bármelyike bárhol bekövetkezett, Ön egyetért azzal, hogy azonnal értesít minket.

9. Személyes és magánéleti adatok

9.1 Jogi keret
A személyes adatok feldolgozása során, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletek alapján járunk el és (a továbbiakban „GDPR”). A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos irányelvekről és eljárásokról a www.survio.com webhelyen közzétett Adatvédelmi Irányelvek című részben olvashat.

9.2 Személyes adatok adminisztrátora és feldolgozója
Mivel az adatai tárolására a Survio rendszerein keresztül biztosítunk helyet, kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön által szervereinkre mentet személyes adatoknak Ön a kezelője a Survio csak az adatok feldolgozója. Ezért az előző részben említett személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendeleteket köteles betartani és velük összhangban dolgozni, főképpen a GDPR szerint.

9.3 Személyes adatok feldolgozásáról szóló megegyezés
A Megegyezés megkötése magában foglalja a GDPR 28. cikkelye szerinti Személyes adatok feldolgozásáról szóló megegyezést is a következő tartalommal:

9.4 Adatfeldolgozás
A Survio különböző weboldalain megtörténhet, hogy információkat fogunk kérni személyéről. Ezeket az adatokat nem használjuk máshogy, mint ahogy ez az információt kérő weboldalon fel van tüntetve. Az összes összegyűjtött információt az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és érvényes korlátozásokkal dolgozzuk fel.

9.5 Az adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás visszavonása
A marketing adatbázisunkból kérheti személyes adatainak eltávolítását. Ennek érdekében (a fiók tulajdonosának) írásbeli kérelmet kell benyújtania (a regisztrálásánál használt e-mail címéről) ügyfélszolgálatunknak.

9.6 Személyes adatok módosítása
Javasoljuk, hogy frissítse a személyes adatait, mivel ezeket az ügyfélszolgálat keretein belül használjuk.

9.7 Regisztráció
Szolgáltatásaink és termékeink használatához érvényes Survio regisztráció szükséges. Ez lehetővé teszi a Survio kérdőívek futtatását. A regisztráció során érvényes e-mail címet, jelszót és egyéb személyes adatokat kell megadni. A jelszava titokban tartásáért teljes és kizárólagos felelősség az Öné, úgyszintén azért is, hogy senki más nem kap belépési jogot a felhasználói fiókjához. Mindenféle, jelszóval vagy a nélkül jóváhagyott, tevékenység, amely az Ön fiókjából származik, az Ön felelőssége. Javasoljuk, hogy a jelszavát és fiókadatait szigorúan bizalmasan kezelje, és ne ossza meg senkivel. Az Ön jelszava és/vagy fiókja jogosulatlan felhasználása esetén kérjük, forduljon a regisztrálásához használt e-mail címéről írásban a Surviohoz. Minden munka elvégzése után, jelentkezzen ki a fiókjából, megakadályozva így a fiókkal történő visszaélést.

9.8 A válaszadókkal szembeni felelősség
Ön az, aki készíti a kérdőíveket és online felméréseket végez a Válaszadó pedig az a személy, aki a felmérések kérdéseire válaszol. Ebben a tekintetben Ön felelős:

10. Az Általános feltételek megsértése

A 6. cikkben meghatározott feltételek teljesítésének elmulasztása és/vagy a jelen Feltételeket sértő tevékenységekben való részvétel jogot add nekünk arra, hogy szankciót vagy jogi eljárást indítsunk Ön ellen. A szankcióról szóló döntés (beleértve, de nem csak, az összes szolgáltatáshoz való hozzáférés megszakítása) a Survio mérlegelési jogkörébe tartozik, és bármilyen ok nélkül is megtehető. Kérjük, haladéktalanul jelentse be az Ön országában hatályos Általános Szerződési Feltételek vagy törvények megsértését. Ha szeretné tudatni velünk ezeket a tevékenységeket, kérjük, kattintson ide.

11. A szolgáltatásnyújtás megszakítása/megszűnése

Fenntartjuk a jogot arra, hogy határozatlan időre megszüntessük vagy felfüggesszük szolgáltatásainkat azoknak az ügyfeleknek, akik megsértették (vagy okunk van azt feltételezni, hogy megsértették) a Mi Feltételeinket. Mi akkor is megszüntetjük a szolgáltatásainkat, ha tudomást szerzünk arról, hogy elfogadhatatlan magatartást mutat, és ennek a megítélése a Survio kizárólagos belátása szerint történik, és bármilyen ok nélkül is megtehető.

12. A károkért való felelősség korlátozása

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓKNAK VAGY HARMADIK FÉLNEK OKOZOTT KÁROKÉRT, VAGY AZ ŐK HARDVERÉN OKOZOTT KÁROKÉRT, AMELYEK KÖZVETLENÜL, KÖZVETETTEN VAGY VÉLETLENÜL KELETKEZTEK A SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATÁVAL, BELEÉRTVE A LETÖLTÖTT ANYAGOKAT IS. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓKNAK VAGY HARMADIK FÉLNEK KELETKEZET OLYAN KÁROKÉRT, MELYEK ANNAK AZ EREDMÉNYEKÉNT, KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN, JÖTTEK LÉTRE, HOGY NEM TUDTÁK A SZOLGÁLTATÁSAINK ÉS/VAGY TERMÉKEINKET HASZNÁLNI. A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÖN BELÁTÁSA ÉS KOCKÁZATA, CSAKIS ÖN FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPÉN VAGY MÁS BERENDEZÉSÉN OKOZOTT MINDENFAJTA KÁRÉRT, VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMIT BÁRMILYEN LETÖLTÖTT ANYAG OKOZOTT.
KIFEJEZETTEN EGYETÉRT AZZAL, HOGY A SURVIO WEBOLDALAI, SZOLGÁLTATÁSAI ÉS TERMÉKEI HASZNÁLATA AZ ÖN FELELŐSSÉGE, ÉS HOGY A SURVIO WEBOLDALAIT, SZOLGÁLTATÁSAIT ÉS TERMÉKEIT ÚGY VEHETI IGÉNYBE „AHOGY VANNAK” ÉS „AKKOR ÉRHETŐK EL, AMIKKOR ELÉRHETŐEK”. ÖN ELFOGADJA ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET BÁRMELY OLYAN RÉSZ ELÉRHETŐSÉGÉÉRT ÉS/VAGY MŰKÖDÉSÉÉRT, AMELY A HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZIK ÉS A SURVIO WEBOLDAL RÉVÉN ÉRHETŐ EL.

12.1 Harmadik felek
Nem vállalunk semmiféle felelősséget semmilyen tartalomért, reklámért, termékért vagy szolgáltatásért harmadik fél webhelyén keresztül. A Survio weboldalon keresztül elérhető bármilyen tranzakció Ön és egy harmadik fél között, beleértve a fizetéseket és a termékek, szolgáltatások és egyéb feltételek kézbesítését, az Ön és a harmadik fél között van. Ezért a Survio semmilyen felelősséget nem vállal bármilyen felmerülő veszteségért vagy kárért.

12.2 A jótállás kizárása
A Survio, annak leányvállalatai és licencadói NEM NYÚJTANAK Önnek garanciát arra, hogy:

A Survio-tól kapott szóbeli vagy írásbeli tanácsok és információk nem hozhatnak létre olyan felelősségeket, amelyeket a jelen Feltételek kifejezetten nem tartalmaznak. A Survio továbbá kifejezetten elutasít minden olyan garanciát és feltételt, amely kifejezett vagy előrelátható, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladásnak az előrelátható garanciáját és feltételeit és/vagy az adott célra való alkalmasságot.

13. A felelősség korlátozása

Az általános „A károkért való felelősség korlátozása” (fenti 12. cikk) rendelkezésen kívül, Ön KIFEJEZETTEN EGYETÉRT AZZAL, HOGY A SURVIO, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A 13.1 - 13.3 CIKKELYEKBEN FELTÜNTETETT ESETEKÉRT.

13.1 Általános
Bármilyen közvetlenül, közvetetten, véletlenül, utólag keletkeztek különleges vagy nagy károk, amelyek az Ön hozzájárulásával jöttek létre, tekintet nélkül arra, milyen eredetűek vagy milyen hipotézis alapján jöttek létre. Ide tartozik, de nem kizárólagosan, a nyereség veszteség (eltekintve attól közvetlenül vagy közvetetten keletkezet), bármilyen bizalom vagy üzleti hírnévvesztése, adatok vesztése, a pótolandó termékek vagy szolgáltatások beszerzésének költségei vagy egyéb nem számszerűsíthető veszteségek.
Bármely veszteség vagy kár, amelyet Önnek okozhatók, beleértve, de nem csak, következők miatt:

13.2 Igazságszolgáltatás
A Survio 13.1 bekezdésben foglalt felelősség korlátai érvényesek, függetlenül attól, hogy a Survio tudott-e vagy nem a lehetséges veszteségekről. Ön is a joghatósága alá tartozó törvényi korlátozások hatálya alá tartozik.

13.3 A Survio honlapján található információk
Nem vagyunk felelősek a következőkért:

14. Folyamatos fejlesztési folyamat

Szolgáltatásaink és termékeink minősége a legfontosabb, ezért szolgáltatásainkat/ termékeinket folyamatosan javítjuk (Continuous Improvement Process), mint a technikai mint a felhasználó oldaláról.

15. Visszajelzés

A szolgáltatásaink folyamatos javítása iránti elkötelezettségünk részeként örömmel fogadjuk a Survio-ra vonatkozó észrevételeket és javaslatokat a Feltételek bármelyik részével kapcsolatban. Ha szeretné véleményt nyilvánítni, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal vagy küldjön egy e-mailt a support@survio.com címre.

Utolsó módosítások 20/05/2018.

Regisztráljon ingyenesen

Készítsen kérdőívet

Nincs szükség hitelkártyára.

Demó lefoglalása

Digicert