Adatvédelmi szabályzat

A Survio tudomásul veszi, hogy ügyfelei, látogatói, felhasználói és mások, akik a Survio rendszert használják, vagy ellátogatnak a Survio weboldalára, fontosnak tartják magánéletüket. Ez a dokumentum (Adatvédelmi szabályzat) fontos információkat tartalmaz a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

Ezért tájékoztatni szeretnénk Önt a személyes adatok feldolgozásának elveiről és eljárásairól, amelyek összhangban állnak Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR).

Az Adatvédelmi szabályzat a Survio Általános feltételein (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) alapul, amelyek itt érhetőek el.

Figyelmeztetés: Az Adatvédelmi szabályzat angol és magyar nyelvű változatai közötti esetleges eltérések esetén az angol nyelvű változat a döntő. Az angol változat a www.survio.com címen érhető el.

A szöveg többek között a következő kifejezéseket tárgyalja: „Felhasználó”, „Survio Oldala /Kérdőívei” és „Harmadik Fél”, melyek a Feltételekben vannak meghatározva.

A „Szerződés” kifejezés alatt a Survio olyan jogi lépést ért, amely alatt vállaljuk Önnek szolgáltatásaink nyújtását, akár fizetés ellenében, akár ingyenesen.

A „Survio rendszer” kifejezés alatt a Survio olyan szoftvert ért, amely lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy kérdőíveket/felméréseket készítsenek a Felhasználó igényeinek megfelelően.

I. Általános információk

Az adatkezelő adatai és elérhetőségei: Survio s.r.o., nyilvántartási szám: 28300785, Brno, Hlinky 995/70, irányítószám 603 00, Czech Republic, postacím: Hlinky 78a, Brno, 603 00, Czech Republic, nyilvántartásba véve a brnói Járási Bíróságon, C. szakasz, 59684. betétlapján (a továbbiakban „Survio” vagy „mi”), e-mail-cím: support@survio.com.

Adatvédelmi tisztviselő: A Survio kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt, aki a személyes adatok védelmével kapcsolatos problémák megoldását segíti, és akivel szükség esetén Ön közvetlenül felveheti a kapcsolatot. Az adatvédelmi tisztviselő az Ön rendelkezésére áll, ha Önnek a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdései vannak, vagy ha az adatvédelemre vonatkozóan további információkra van szüksége:

Név: Richard Žižka
Telefonszám: +420 725 008 003
E-mail-cím: support@survio.com

A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítása: Amennyiben a Survio az Európai Unión kívüli országba továbbítja az Ön adatait, mindig nagy hangsúlyt fektet a GDPR 44. és azt követő cikkeinek betartására, amelyek betartását az adatfeldolgozóktól is megköveteljük. Az adatokat kizárólag olyan, Európai Unión kívüli országokba továbbítja, amelyek képesek a GDPR szerinti adatvédelmi szint biztosítására. Ezt a szintet elsősorban az Európai Bizottság határozata a személyes adatok megfelelő védelméről, illetve a GDPR 46. cikke (2) bekezdésének c) része az általános adatvédelmi kikötésekről szabályozza. 

A Survio nem továbbítja az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek, kivéve a személyes adatok továbbítását a SendGrid-szolgáltatást működtető Twilio Inc.-nek, amelynek székhelye 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Ez az adatfeldolgozó köteles biztosítani a személyes adatok megfelelő védelmét, összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, mégpedig az általános adatvédelmi kikötések alapján, lásd a https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum weboldalon.

Automatizált egyéni döntéshozatal (profilalkotás): a Survio nem végez profilalkotást vagy automatizált egyéni döntéshozatalt.

Az adatszolgáltatás természetéről szóló információ: Ha a személyes adatok feldolgozásának célja szerződés vagy jogi kötelezettségek teljesülése, az adatszolgáltatásjogi követelmény. Ha az érintett beleegyezése alapján dolgozzák fel a személyes adatokat, az adatszolgáltatás szerződéses követelmény.

Felügyeleti hatóság: A felügyeletet a Survio székhelyének megfelelően a Személyes Adatvédelmi Hivatal (Úřad pro ochranu osobních údajů) végzi. A címe: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, e-mail-címe: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Tanúsítványok: A Survio kijelenti, hogy ISO/IEC 27001 tanúsítvánnyal rendelkezik, amely garantálja, hogy megfelel az információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó, nemzetközileg elismert szabványoknak.

A Survio személyes adatok kezelőjeként és feldolgozójaként jár el. A Survio személyes adatok kezelőjeként jár el a Survio weboldalát látogató Felhasználók és természetes személyek személyes adatainak vonatkozásában (a jelen szabályzat II. cikke). Azon a személyes adatok vonatkozásában, amelyeket a Felhasználó ment el a Survio-szerverekre (a Felhasználó kérdőívet készít, amelyben a válaszadók személyes adataikat adják meg), a Survio mint feldolgozó működik, vagy csak adattárolást biztosít a Felhasználó számára. Ezen személyes adatok kezelője maga a Felhasználó (a Feltételek III. Cikke).

II. Survio mint a személyes adatok kezelője

A Survio a weboldalát látogató Felhasználók és természetes személyek személyes adatainak kezelőjeként működik.

Miért dolgozza fel a Survio a személyes adatokat?

A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez (különösen a szerződéskötés és az ügyféllel történő kommunikáció), a szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzéséhez (szerződéskötést megelőző tárgyalások) és a jogi kötelezettségek teljesítéséhez (könyvelés, nyugták kiállítása és nyilvántartása) a Survio elsősorban az alábbi személyes adatokat kezeli: vezetéknév, keresztnév, cégnév, nyilvántartási szám, adószám, lakóhely/cím, telefonszám, e-mail-cím.

A Survio továbbá azokat az adatokat dolgozza fel, melyeket azoktól a Felhasználóktól és természetes személyektől szerez, akik a Survio rendszert használják vagy meglátogatták a Survio weboldalt: cookie fájlok, naplófájlok (IP-cím vagy más online azonosító). Ezeket a személyes adatokat az Ön beleegyezése vagy a saját jogos érdekünk alapján kezeljük.

Jogos érdek vagy az Ön beleegyezése alapján a Survio ezeket dolgozza fel: e-mail-cím, telefonszám (kereskedelmi közlemények küldése – e-mailes hírlevelek, direkt marketing SMS-ben).

Abban az esetben, ha a Survio más személyes adatokat, esetleg egyéb célokra kíván feldolgozni, mint ami e cikkben fel van tüntetve, ezt csak a személyes adatok feldolgozására vonatkozó érvényes hozzájárulás alapján teheti meg. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást külön dokumentumban kell megadni.

A Survio kijelenti, hogy a Felhasználók fizetési adatait nem dolgozza fel. Minden fizetési adatot egy harmadik fél kezel, mégpedig a cleverbridge AG, Gereon str. 43-65, 50670 Köln, Német Szövetségi Köztársaság.

A munkavállalók személyes adatainak feldolgozására vonatkozó információkat különálló, belső szabályzat tartalmazza.

A Survio adatkezelőként nem dolgozza fel a Felhasználók olyan személyes adatait, amelyek a GDPR 9. cikke szerinti különleges kategóriákba tartoznak.

Mennyi ideig dolgozza fel a Survio a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait kizárólag addig kezeljük, ameddig azok tárolására jogalapunk van, ezt követően az adatokat haladéktalanul töröljük.

A Felhasználó személyes adatait (név, e-mail-cím, lakcím) a szerződéses jogviszony időtartama alatt, majd a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig dolgozzuk fel.

Azokat a személyes adatokat, melyeket olyan kötelezettségeink teljesítése érdekében dolgozzuk fel, amelyekre különleges jogszabályok vonatkoznak, a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig dolgozzuk fel. Ilyen például az adatok törvényileg előírt tárolása vagy a dokumentációs kötelezettség, különösen a polgári, kereskedelmi vagy adójogi előírásokból eredő adattárolási kötelezettség. Ha az adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség megszűnik, a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Honnan jut hozzá a Survio a személyes adatokhoz?

A személyes adatokat közvetlenül az érintettektől szerezzük meg a szerződés megkötésekor. Mindig tájékoztatjuk az érintetteket, hogy milyen személyes adatok szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Weboldal felkeresése:

A weboldal felkeresése során a Survio a következő típusú adatokat gyűjti és dolgozza fel, amelyek mentésre is kerülnek: böngésző fajtája és nyelve, a hozzáférésre használt számítógép IP-címe, a szerver által fogadott kérések, beleértve az időadatot és a hivatkozó URL-t (azaz az előző weboldal címét, amennyiben Ön hivatkozásra kattintva jutott el róla a Survio weboldalára).

Ezek az adatok a weboldal megfelelő megjelenítéséhez szükségesek. Emellett szükség esetén arra is felhasználhatóak, hogy fenntartsuk a weboldal biztonságos működését (például a feltörési kísérletek kivédésére). Az IP-cím és a nyelv továbbá a weboldalunk megfelelő nyelvi beállításának felajánlására használható. A hivatkozó URL anonim formában statisztikai célokat szolgál. A Survio az ilyen típusú adatokat a műszaki biztonság fenntartása és elsősorban a Survio szerverére irányuló támadási próbálkozások kivédése céljából a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint dolgozza fel.

Ügyfélszolgálat, kérdések megválaszolása és technikai támogatás:

A Survio weboldalán Ön kérdezhet vagy technikai támogatást is kérhet.

A kapcsolatfelvételhez használt e-mail vagy a belépést követően elérhető űrlap a kommunikációhoz szükséges adatok (e-mail-cím, esetleg telefonszám) megadására, illetve az üzenet megírására szolgál (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjai). Ezeket az adatokat az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez (kapcsolatfelvétel során) és az Ön kérdésének megválaszolásához/technikai támogatás nyújtásához használjuk.

Abban az esetben, ha egyedi megoldás elfogadása szüksége, különösen telefonos konzultáció kérése esetén, megkérhetjük Önt, hogy ossza meg velünk elengedhetetlenül szükséges adatait, amelyeket a Survio az egyéni ügyfél részére nyújtott megfelelő támogatás céljából dolgoz fel. Ilyenek különösen a következők: vezetéknév, keresztnév, céges ügyfél esetén a munkavállaló beosztása.

A Survio is felkeresheti Önt azzal a céllal, hogy ápolja az ügyfélkapcsolatokat. Amennyiben Önt érdekli a részvétel, különösen a Survio szolgáltatásainak módosítása az Ön szükségleteinek megfelelően, megkérhetjük Önt elérhetőségei megadására, különösen a következőkére: vezetéknév, keresztnév, céges ügyfél esetén a munkavállaló beosztása.

A Survio minden kommunikációs csatornája használata során betartja az adattakarékoság elvét azáltal, hogy Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy felvegye Önnel a kapcsolatot és feldolgozza az Ön kérését.

Mindemellett az Ön IP-címe is feldolgozásra kerül a technikai biztonság és a támadási kísérletek kivédése érdekében.

Szerződéskötés:

A megrendelés feldolgozásához elérhetőségekre és számlázási adatokra van szükség.

Azokat az adatokat, amelyeket Ön egy megrendelés során közölt, a Survio kizárólag szerződés létrehozásának, illetve teljesítésének céljával, GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, használja fel, amennyiben Ön nem közli őket kimondottan más célokra is.

Az adattakarékosság elve és a nem szükséges adatkezelés kerülése úgy valósul meg, hogy Ön kizárólag olyan információkat ad meg a Surviónak, amelyekre feltétlenül szüksége van a szerződés teljesítéséhez vagy szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez (azaz az Ön neve, nyilvántartási szám, cím, e-mail-cím) vagy amelyek kezelésére törvényileg előírt kötelezettsége van. Az Ön fizetési eszközeire vonatkozó adatokat a Survio semmilyen formában nem dolgozza fel: ezeket az adatokat Ön kizárólag a cleverbridge AG társasággal osztja meg, lásd fentebb.

Műszaki és biztonsági okokból az Ön IP-címe is feldolgozásra kerül. Természetesen Ön további adatokat is megadhat magáról, ez azonban mindig önkéntes.

Hírlevelek:

Abban az esetben, ha Ön feliratkozott hírleveleinkre, a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel: megszólítás, vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím.

Statisztikai célokból anonim linkkövetést is végzünk.

Regisztráció / ügyfélfiók:

Lehetőséget kínálunk a felhasználóknak arra, hogy személyes adataik megadásával regisztráljanak weboldalunkon.

A regisztráció tehát vagy az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez (a Survio webshopon keresztül) vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzéséhez szükséges, GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a), b) pontjai.

A Survio ennek során is betartja az adattakarékosság és a nem szükséges adatkezelés kerülése elveit, így a regisztráció során csak a szükséges mezőket jelöli meg kötelezőkként. Ilyen pl. az e-mail-cím és a jelszó, a jelszó megerősítésével együtt. A többi mező kitöltése önkéntes, és ekként is vannak megjelölve.

A Survio oldalán történő regisztrációval elmentésre kerül a felhasználó IP-címe, a regisztráció dátuma és időpontja (technikai adatok a háttérben). Ügyfélfiókjának létrehozása a „Regisztrálás” gombra kattintva történik meg.

Figyelmeztetés: Jelszavát titkosított formában tároljuk. A Survio társaság alkalmazottai nem tudják elolvasni a jelszót, ezért ha Ön elfelejtené a jelszavát, semmilyen információt nem tudnak Önnel közölni. Ebben az esetben használja az „Elfelejtett jelszó” funkciót, amely e-mailben küld Önnek egy automatikusan létrehozott új jelszót.

Fizetőrendszerek:

A Survio az Ön online fizetéseinek feldolgozására külső partnere, harmadik fél, a cleverbridge AG szolgáltatásait veszi igénybe. Az adattakarékosság elvével összhangban a Survio társaság semmilyen adatot nem tárol az Ön fizetőeszközeiről. Ezeket Ön kizárólag a cleverbridge AG társasággal osztja meg.

A cleverbridge AG adatvédelmi irányelveit a https://www.cleverbridge.com/ címen érheti el.

Termékbemutató igénylése:

A Survio az érdeklődőknek lehetőséget nyújt termékbemutatón való részvételre. Termékbemutatóra vonatkozó igénylés benyújtása során a Survio az érdeklődőtől a termékbemutató előkészítése és megvalósítása céljából információkat kér. Ebből az okból a Survio az érdeklődő következő adatait dolgozza fel: vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, telefonszám, szakterület, pozíció megnevezése, alkalmazottak száma.

III. Survio, mint a személyes adatok feldolgozója

A Survio a saját szerverein tárhelyet biztosít a Felhasználó Survio rendszerén belül használt adatainak. A Felhasználó adatainak részei lehetnek természetes személyek személyes adatai is. A Felhasználó által tárolásra elhelyezett személyes adatokkal (a válaszadók személyes adatai) szemben feldolgozóként járunk el. Ezen személyes adatok kezelője maga a Felhasználó.

Figyelmeztetés a Felhasználó számára

Ha a kérdőívek segítségével személyes adatokat is gyűjt, akkor a személyes adatok kezelőjévé válik, és köteles betartani a GDPR adatvédelmi irányelveit és az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. A Survio nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megsérti az adatvédelmi szabályokat.

Figyelmeztetés a válaszadóknak

A Survio rendszer használatát a Felhasználó irányelvei és szabályai is meghatározhatják, ha a Felhasználó rendelkezik ilyennel. A Felhasználók közvetlenül a kérdőívben hivatkozhatnak irányelveikre. Ha személyes adatait megadja egy Felhasználónak, kérjük, a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Felhasználóhoz. Nem vállalhatunk felelősséget a Felhasználó által alkalmazott adatvédelmi és biztonsági szabályokért, melyek eltérhetnek jelen Szabályzattól.

A Survio nincs jogosultsága arra, hogy Felhasználóira vonatkozó információkat tegyen közzé. Abban az esetben, ha Ön egy kérdőív kitöltése során megadta személyes adatait, Ön jogosult a Survio társaságon keresztül felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval abból a célból, hogy teljesítse információs kötelezettségét. A Survio tájékoztatni fogja Önt arról, hogy átadta az Ön kérését a Felhasználónak. A Survio nem garantálja, hogy a Felhasználó el fogja fogadni a kérést. Abban az esetben, ha nem született kielégítő megoldás, Önnek a GDPR-ral összhangban lehetősége nyílik kérni személyes adatai törlését.

Mi a feldolgozás célja és hogyan kezeli a Survio az adatokat?

A Survio nem végez semmilyen műveletet a Felhasználó adataival, kivéve azok tárolását a Survio szerverein; semmilyen módon nem módosítja és nem változtatja meg azokat, nem teszi elérhetővé és nem továbbítja azokat harmadik fél számára (kivéve, ha azokat a törvénynek megfelelően az állami hatóságok rendelkezésére kel bocsátani), hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik. A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja azok megőrzése és a hozzáférés lehetőségének biztosítása a Felhasználó számára.

Milyen személyes adatokat dolgoz fel a Survio?

A válaszadóknak csak olyan személyes adatait dolgozzuk fel, amelyek Survio-kérdőív segítségével lettek elmentve a Survio szerverein, vagyis azokat az adatokat, amelyeket a válaszadók adtak meg a Survio rendszerében. Ezek elsősorban a vezetéknév, keresztnév, nem, életkor, munkahelyi beosztás, lakcím, e-mail-cím és hasonlók.

Abban az esetben, ha a Survio szerverein olyan adatok kerülnek mentésre, amelyek az adatok különleges kategóriáiba tartoznak, a Felhasználó felel ezen adatok megszerzésének törvényességéért, illetve azért, ezeket a GDPR-nak, illetve a tagállami jognak megfelelően kezelje. A Survio fenntartja a jogot arra, hogy szervereiről eltávolítsa ezeket a személyes adatokat, ha arról győződik meg, hogy az adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok feldolgozásának feltételei nem valósultak meg. A válaszadók személyes adatainak törlését megelőzően a Survio felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, és a helyzet orvoslását kéri.

Mennyi ideig dolgozza fel a Survio a személyes adatokat?

A Survio a személyes adatokat a Felhasználóval kötött szerződéses kapcsolat időtartama alatt dolgozza fel. Miután a Felhasználó megszünteti a fiókját, minden adata törlődik. A Felhasználók a szerződés időtartama alatt bármikor jogosultak adataik törlését kérni. Amennyiben a Felhasználótól adatai törlésére vonatkozó kérelmet kap, a Survio minden vonatkozó adatot haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül töröl.

IV. A személyes adatok címzettjei

A Survio nem továbbítja a személyes adatokat más adatkezelőknek. A személyes adatok feldolgozói a következők:

A személyes adatok feldolgozását a feldolgozók kizárólag a személyes adatok feldolgozására irányuló szerződés alapján dolgozhatják fel, vagyis garantálják az adatok szervezeti és technikai biztonságát a feldolgozás céljának megfelelően, miközben az adatokat más célokra nem használhatják fel.

A személyes adatok bizonyos körülmények között elérhetővé tehetők a törvényi hatáskört gyakorló szervek számára, közhatóságok számára (bíróságok, rendőrség, közjegyzők, adóhatóságok stb.) vagy a törvényileg szabályozott terjedelemben kiadhatók más jogalanyok számára.

V. Az adatvédelem módszerei

A Survio a Felhasználó adatai jogosulatlan vagy véletlen hozzáférése ellen megfelelő és arányos technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz.

A technikai intézkedések olyan technológiák alkalmazását jelentik, amelyek megakadályozzák harmadik személyek illetéktelen hozzáférését a Felhasználó adataihoz, különösen tűzfalak és frissített antivírus-programok alkalmazását. A maximális védelem érdekében a Survio titkosítja a Felhasználók és a végfelhasználók adatait, elsősorban a Survio rendszerbe történő bejelentkezéshez használt jelszavakat, a Survio rendszerben történő kommunikációt és a szerveren tárolt összes adatot. A Survio TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer) titkosítást használ az adatátvitel során. A személyes adatok feldolgozását nagy mennyiségben végző területekhez való hozzáférést elektronikus biztonsági rendszerek védik.

A szervezeti intézkedések a társaság beosztottainak magatartására vonatkozó szabályokat tartalmazzák, melyek a Survio belső szabályzata részei és így biztonsági okokból bizalmasnak minősülnek. A belső folyamatok kizárólag a „need to know” elven alapulnak, így a Survio korlátozza azon személyek számát, akik hozzáférhetnek a személyes adatokhoz és lehetőségük nyílik a személyes adatok kezelésére. A beosztottak mindennemű hozzáférését a személyes adatokhoz monitorozzuk, ahogyan az adatkezelés lehetséges módjait is.

A Survio gondoskodik arról, hogy ha a szervereiket egy harmadik fél által üzemeltetett adatközpontba kellene elhelyezni, akkor ott is hasonló technikai és szervezeti intézkedéseket biztosítson.

Minden adat csak az Európai Unió területén található szervereken van tárolva, illetve olyan országokban, ahol a Cseh Köztársaság jogszabályainak megfelelően védik a személyes adatokat.

VI. Az érintettek jogai

Önnek, mint érintettnek az alábbi jogai vannak:

VII. Cookie és naplófájlok

A Survio a www.survio.com Felhasználóinak azonosítására cookie-kat használ, amelyek kicsi szövegfájlok, és rögzítik a felhasználói tevékenységeket. A cookie fájlban a szöveg gyakran számokból és betűkből áll, amelyek egyedileg azonosítják a felhasználó számítógépét, de nem tartalmaznak konkrét személyes adatokat a Felhasználóról. A cookie fájlok általában tartalmazzák a domainnevet, amelyről elküldésre kerültek, létrehozásuk időpontját és egy alfanumerikus azonosítót.

A www.survio.com webhely automatikusan azonosítja a Felhasználó IP-címét. A szerveren az aktivitásokról való információkat a naplófájl rögzíti, amely lehetővé teszi az adatok további feldolgozását. Emellett a Survio rögzíti a böngészőből érkező kérést, a kérés időpontját, a kérés keretein belül továbbított adatok állapotát és mennyiségét. Információkat gyűjt továbbá az Ön számítógépén alkalmazott böngészőről és operációs rendszerről, valamint verzióikról. Az Ön számítógépének IP-címe csak arra az időre kerül mentésre, amíg a webhelyet használja, majd az ezt követő három hónapon át. Ennek elteltével az IP-címet töröljük vagy rövidítéssel anonimizáljuk.

Ezeket az adatokat a Survio weboldalának üzemeltetéséhez használja fel, elsősorban a hibák azonosítására és megoldására, a weboldal használatának követésére és javítások vagy fejlesztések végrehajtására. Mindezek olyan célok, amelyekhez a Survio jogos érdeke fűződik a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint.

A cookie-k jellege

Jogos érdekéből fakadóan – a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja – a Survio technikai szempontból elengedhetetlen cookie-kat használ, amelyek elengedhetetlenek a weboldal üzemeltetése és funkcionalitása biztosításának szempontjából. Kétféle cookie fájlt alkalmaz, lehetnek állandó vagy ideiglenes cookie-k. Az állandó cookie-k a böngésző bezárását követően is a merevlemezen maradnak. Az állandó cookie-kat a böngésző felhasználhatja a www.survio.com webhely későbbi felkeresései során. Az állandó cookie-k törölhetőek. Az ideiglenes cookie-k törlődnek, amint Ön bezárja a böngészőt.

Emellett a Survio az Ön engedélyével további cookie-kat is használ. Ezek a cookie fájlok lehetővé teszik, hogy elemezze a felhasználók szokásait a weboldal használatára vonatkozóan. A Survio így a látogatók igényeinek megfelelő weboldalt hozhat létre. A cookie fájlok azt is lehetővé teszik a Survio számára, hogy konkrét reklámok hatékonyságát mérje, és például a felhasználó érdeklődésének megfelelően helyezze el őket. A személyes adatok feldolgozásához a Surviónak az Ön beleegyezésére van szüksége – GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja. Amennyiben Ön itt beleegyezését adta, ezt természetesen bármikor indoklás nélkül vissza is vonhatja.

Az Ön beleegyezésének megszerzése és kezelése céljából a Survio a CookieYes Consent Management felületet használja, amelynek üzemeltetője a CookieYes Limited, 3 Warren Yard, Wolverton Mill, Milton Keynes, England, MK12 5NW, Egyesült Királyság. A CookieYes Consent Management felület JavaScript segítségével a készülékre és a böngészőre vonatkozó információkat, anonimizált IP-címet, a be- és kijelentkezésre vonatkozó adatokat, a látogatás dátumát és időpontját, az URL-cím lekérését, a webhelyre vezető útvonalat és a földrajzi helyet gyűjti. Ez a JavaScript teszi lehetővé, hogy a CookieYes Limited tájékoztassa a felhasználót a weboldalunkon található bizonyos márkákról és webes technológiákról, emellett a felhasználó beleegyezésének megszerzését, kezelését és nyilvántartását. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja, a Survio törvényileg köteles bizonyítani a hozzájárulást – a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c) pontjával összhangban. A cél a felhasználók preferenciáinak megismerése, megfelelő eljárásokkal történő megvalósításuk és legális nyilvántartásuk. Az adatokat azonnal töröljük, amint a naplózáshoz már nincsen rájuk szükség, és megőrzésüket sem követeli meg semmilyen törvényi előírás. A hozzájárulásra vonatkozó adatokat (hozzájárulás és annak visszavonása) három éven át őrizzük meg. Ezután az adatokat azonnal töröljük, vagy exportált adatok formájában, felszólítást követően átadjuk őket a felelős szerveknek. A felhasználó böngészője megfelelő beállítását használva bármikor tartósan letilthatja a JavaScript elindítását, amely megakadályozza azt is, hogy a CookieYes Limited elindítsa a JavaScriptet. Itt további információkat találhat arról, hogyan védi a CookieYes Limited a személyes adatokat: https://www.cookieyes.com/privacy-policy/

Figyelmeztetés: Amennyiben Ön letiltja a választható cookie-kat, lehetséges, hogy a Survio weboldalának egyes funkcióit nem tudja majd használni.

Miért használja a Survio a cookie-kat?

A cookie és a kapcsolódó technológiák több célra szolgálnak, többek között:

A www.survio.com weboldalán harmadik féltől származó cookie-k is megtalálhatók. Ez azért történhet meg, mert például harmadik félt bíztunk meg az oldalak elemzésével. A Survio a következő szolgáltatókat használja:

Google Analytics

A Survio weboldala a Google Analytics analitikai eszközt használja, amely a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország terméke. Így gyűjti össze és értékeli szisztematikusan az Ön felhasználói interkacióit a Survio weboldallal.

Ennek során az Ön következő adatait tároljuk:

Az Ön személyes adatainak feldolgozásához az Ön hozzájárulása ad jogalapot a GDPR 6. cikke 1. bekezdése a) pontjának 1. mondata alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google Analytics szolgáltatás abból a célból végzi az Ön személyes adatainak feldolgozását, hogy elemezze a Survio weboldala látogatóinak a Survio weboldalával folytatott interakcióit. Az innen megszerzett adatok kiértékelése útján a Survio optimalizálhatja kínálatát és fokozhatja felhasználói kényelmét.

A Google Analytics által gyűjtött adatokat a Survio azonnal törli vagy anonimizálja, amint azok már nem szükségesek céljai eléréséhez. Ez 26 hónap után történik meg.

Ez a szolgáltatás más országokba továbbíthatja az összegyűjtött adatokat. A Survio figyelmezteti Önt arra, hogy ez a szolgáltatás átviheti az adatokat az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívülre, valamint olyan országokba, amelyek nem nyújtanak megfelelő szintű adatvédelmet. Amennyiben az adatokat az Amerikai Egyesült Államokba viszik át, fennáll a kockázat, hogy az Ön adatait az amerikai hivatalok ellenőrzés és megfigyelés céljával fogják feldolgozni, anélkül, hogy bármilyen jogi eszköz állna az Ön rendelkezésére. Alább közöljük azon országok listáját, ahová az adatátvitel irányul. Ez számos céllal történhet, például tárolás vagy feldolgozás céljával. Azonban a Survio megteszi az adatvédelmi törvény értelmében lehetséges és elengedhetetlen intézkedéseket a GDPR 44. és azt követő cikkei szerint, hogy az adatvédelem megfelelő szintje harmadik országokban is biztosított legyen.

Google Tag Manager

A Survio weboldala a Google Tag Manager-t használja, amely a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország terméke. Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően egy felhasználói felületen kezelhetőek a weboldalon található mérőkódok. Maga a Tag Manager eszköz (amely implementálja a mérőkódokat) olyan domain, amely nem használ cookie-kat. Mindez azt jelenti, hogy lényegében nem történik cookie-k használata és személyes adatok gyűjtése. Viszont a Google Tag Manager elindít további mérőkódokat, amelyek gyűjthetnek adatokat. Ezekhez azonban a Google Tag Manager nem fér hozzá. Amennyiben a domain vagy a cookie-k szintjén deaktiválás történt, továbbra is érvényben marad minden követőkód , amelyek a Google Tag Managerrel együtt kerültek implementálásra.

További információkat talál a http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html címen.

Emellett a Google Tag Manager a következő részszolgáltatásokat tartalmazza: Eloqua, LinkeIn Insight Tag, Hotjar, Google Ads Remarketing, Google Ads Conversion Tracking, Facebook Pixel, és a Google Tag Manager, valamint a részszolgáltatások az Ön beleegyezése – GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja – nyomán kerülnek összekapcsolásra. A visszavonás lehetősége az egyes részszolgáltatások leírásaiban érhető el. Amennyiben Ön egyetlen részszolgáltatással szemben emel kifogást, ez a kifogás automatikusan a többi, Google Tag Manager-ben található részszolgáltatásra is vonatkozni fog.

Ez a szolgáltatás más országokba is továbbíthatja az összegyűjtött adatokat az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívülre, valamint olyan országokba, amelyek nem nyújtanak megfelelő szintű adatvédelmet. Amnnyiben az adatokat az Amerikai Egyesült Államokba viszik át, fennáll a kockázat, hogy az Ön adatait az amerikai hivatalok ellenőrzés és megfigyelés céljával fogják feldolgozni, anélkül, hogy bármilyen jogi eszköz állna az Ön rendelkezésére. Azonban megtesszük az adatvédelmi törvény értelmében lehetséges és elengedhetetlen intézkedéseket a GDPR 44. és azt követő cikkei szerint, hogy az adatvédelem megfelelő szintje harmadik országokban is biztosított legyen.

Microsoft

A cookie fájlokat a Microsoft Corporation társaság állítja be.

CookieYes

Azok a cookie fájlok, amelyeket a CookieYes Limited társaság állít be, a következők ellenőrzésére szolgálnak:

Cloudflare

A cookie fájlokat a Cloudflare, Inc. társaság állítja be.

LinkedIn

A cookie fájlokat a LinkedIn Corporation társaság állítja be.

G2Crowd

G2.com, Inc. Ezt a cookie fájlt a felhasználói munkamenet-információk tárolására használják egy egyedi munkamenet-azonosítóval. Olyan információkat ment el, mint a hivatkozó oldal (referrer), a landing page és mások.

Facebook

A cookie fájlokat a Facebook, Inc. társaság állítja be.

A cookie fájl rendeltetése:

Datadog

A cookie fájlokat a Datadog, Inc. társaság állítja be. A RUM SDK böngésző a munkamenetre vonatkozó információk mentéséhez és a felhasználói munkamenet különböző oldalakon történő követéséhez alkalmazza a cookie fájlokat. Ezek első féltől származó fájlok (az Ön tartományában vannak beállítva), azonban nem használják őket webhelyközi követésre. Több információ itt: https://docs.datadoghq.com/real_user_monitoring/browser/troubleshooting/#rum-cookies

Sklik

A cookie fájlokat a Seznam.cz, a.s. társaság állítja be.

Cookie-k beállításai

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. Lehetőség van azonban olyan beállítások használatára, amelyek blokkolják vagy eltávolíthatják őket. A www.survio.com Felhasználóinak joguk van beállítani a számítógépükön böngészőjüket úgy, hogy letiltsák a cookie használatát.

A böngészőkben használt cookie-k letiltására vagy törlésére vonatkozó információk általában az adatvédelmi irányelvek vagy a böngésző súgójában találhatók.

Naplófájlok

A Felhasználó böngészője bizonyos információkat automatikusan jelez a www.survio.com weboldal minden megtekintésénél. Amikor Ön regisztrál a www.survio.com weboldalra vagy böngészi a weboldalait, a szerverek automatikusan rögzítenek bizonyos információkat, amelyeket a böngésző minden látogatás alkalmával elküld. Ezek a fájlok (úgynevezett naplófájlok) tartalmazhatnak olyan információkat, mint a weboldalra küldött kérés (request), az IP-cím, a böngésző típusa, a böngésző nyelve, a hivatkozó/kilépő oldalak és URL-ek, a platform típusa, a kattintások száma, a domainnevek, a landing oldalak, a megtekintett oldalak száma és az oldalak sorrendje, az egyes oldalakra fordított idő, a kérés dátuma és időpontja, valamint egy vagy több cookie-t, amelyek egyedileg azonosítják az internetes böngészőt.

VIII. A személyes adatok védelmére alkalmazandó jog

A Survio kijelenti, hogy a személyes adatok védelmének biztosítása céljából elsősorban a következő jogszabályokat veszi figyelembe:

Az Európai Unió jogszabályai

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkelyén és az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 8. cikkén alapuló valamennyi jogszabály, nevezetesen:

Európa Tanács jogszabályai

A Cseh Köztársaság jogszabályai

Közösségi oldalak

A Survio azért van jelen közösségi oldalakon, hogy kommunikálhasson ügyfeleivel, az érdeklődőkkel és a közösségi oldalakra bejelentkezett felhasználókkal, valamint hogy tájékoztathassa őket kínálatáról.

Figyelmeztetjük Önt, hogy ezeket a felületeket és funkcióikat Ön saját felelősségére használja. Ez fokozottan érvényes az interaktív funkciók (hozzászólás, megosztás, értékelés) használatára. Emellett a Survio figyelmezteti Önt arra, hogy mindeközben adatai az Európai Unió területén kívül is feldolgozásra kerülhetnek.

Adatait továbbá piackutatási és hirdetési céllal is feldolgozhatják. Így például felhasználói profilok állíthatóak össze az Ön felhasználói viselkedése és később kifejezett érdeklődése alapján. Így például az adott felületen és azon kívül is olyan reklámok kapcsolhatóak be, amelyek valószínűleg megfelelnek az Ön érdeklődési körének. Általában ezzel a céllal ún. cookie-k kerülnek tárolásra az Ön számítógépén. Ezektől függetlenül olyan adatok is tárolásra kerülhetnek a felhasználói profilokban, amelyeket nem közvetlenül az Ön készülékéről szereztek meg (különösen akkor, ha Ön tagja az adott felületnek, és be van rajta jelentkezve).

A Survio, mint információs szolgáltatást nyújtó, nem szerez meg és nem dolgoz fel további, ezeken a kereteken túlmutató adatokat arról, hogy Ön hogyan használja a szolgáltatásokat.

A felhasználó személyes adatainak feldolgozása a Survio felhasználóinak hatékony tájékoztatásához és felhasználóival folyó kommunikációhoz fűződő jogos érdeke alapján történik a GDPR 6. cikke 1. bekezdése 1. mondatának f) pontja szerint.

IX. Záró rendelkezések

A Szerződés aláírásával a Felhasználó megerősíti, hogy tudomásul vette ezen Adatvédelmi szabályzatot.

Jelen adatvédelmi szabályzatot a Survio szükség esetén frissítheti. Az Adatvédelmi szabályzat érvényes verziója mindig elérhető a www.survio.com weboldalon. Ha jelentős változás történik a személyes adatoknak a Survio Adatvédelmi szabályzatában leírt kezelésében, a Survio erről úgy tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a változtatások végrehajtása előtt látható formában közzétesz egy értesítést. A Survio adatvédelmi szabályzatát vagy a www.survio.com honlapot ajánljuk időközönként ellenőrizni.

Utoljára módosítva: 2022.01.17.

Regisztráljon ingyenesen

Készítsen kérdőívet

Nincs szükség hitelkártyára.

Demó lefoglalása

Digicert