Kezdjen gyűjteni értékes válaszokat ma.

Kérdőív létrehozása

360 fokos értékelés

Üdvözlöm,

Kérem szánjon néhány percet az idejéből az alábbi kérdőív kitöltésére.

1 Milyen státuszban dolgozik munkahelyén?
Kötelező válasz

2 Határozza meg a kapcsolatát "munkavállaló-neve"-vel:
Kötelező válasz

3 Milyen gyakran érintkezik "munkavállaló-neve"?
Kötelező válasz

4 Hogyan értékelné "munkavállaló-neve" teljesítményét?
Kötelező válasz

5 Kérjük, értékelje, milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal, melyek a munkavállalóra vonatkoznak:
Kötelező válasz

Teljesen egyetértek
Egyetértek
Semleges
Nem értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Az ügyfél igényeihez alakítja a munkafolyamatot.
Kreatív megközelítéssel keres új szolgáltatásokat az ügyfél számára.
Arra törekedik, hogy az ügyfél kérései időben teljesítve legyenek.
Biztosítja, hogy a munkája tökéletes és minőségi legyen.
Törekszik arra, hogy javaslataival és munkájával felülmúlja az ügyfél elvárásait.

6 Kérjük, értékelje, milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal, melyek a munkavállaló üzleti képességére vonatkoznak:
Kötelező válasz

Teljesen egyetértek
Egyetértek
Semleges
Nem értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Tisztában van szervezetünk elképzeléseivel és céljaival.
Ismeri a kulcsfontosságú változásokat, melyek hatással vannak társaságunkra és a piacra.
Érti, hogyan járul hozzá fejlődésünk szervezetünk sikereihez.
Pénzt fektet be, a forrásokat takarékosan és körültekintően használja.
Reális és kezdeményező, világos célokat és mérföldköveket jelöl ki.

7 Kérjük, értékelje, milyen mértékben ért egyet az alábbi kijelentésekkel, melyek a munkavállaló eredményeinek elérésére vonatkoznak:
Kötelező válasz

Teljesen egyetértek
Egyetértek
Semleges
Nem értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Kiemelkedő eredménnyel végzi munkáját.
Felismeri és leküzdi az akadályokat, mielőtt azok krízisállapothoz vezetnének.
Felelősséggel viseltetik eredményei iránt.
Megállapítja és összepontosítja a kulcskérdéseket és a feltételezéseket.
Időben kijavítja az esetleges hibákat.

8 Kérjük, értékelje, milyen mértékben ért egyet az alábbi kijelentésekkel, melyek a munkavállaló vezetési képességeire vonatkoznak:
Kötelező válasz

Teljesen egyetértek
Egyetértek
Semleges
Nem értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Felelősséget vállal az okozott problémákért mások vádolása helyett.
Magas színvonalon vezeti a beosztottait, még ha kompromisszumra kényszerül is.
Jól viseli a stresszes helyzeteket, nem ideges, nem feszült.
Csapatmunka esetén motiválja kollégáit, valamint segíti őket.
Jól példája a megkövetelt viselkedésnek.

9 Kérjük, értékelje, milyen mértékben ért egyet az alábbi kijelentésekkel, melyek a munkavállaló kommunikációs szokásaira vonatkoznak:
Kötelező válasz

Teljesen egyetértek
Egyetértek
Semleges
Nem értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Támadás és fölényeskedés nélkül ad választ a kérdésekre.
Egyet nem értését és konfliktusait személyes támadások nélkül fejezi ki, oldja meg.
Döntéshozatal előtt megkérdezi a többiek véleményét - lényeges kérdések esetében.
Lehetőséget biztosít a többieknek kifejezni nemtetszésüket, közölni nézeteiket.
Megfelelő figyelmet fordít a többiek véleményére.

10 Kérjük, értékelje, milyen mértékben ért egyet az alábbi kijelentésekkel, melyek a munkavállaló személyes kezdeményezéseivel kapcsolatosak:
Kötelező válasz

Teljesen egyetértek
Egyetértek
Semleges
Nem értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Felhívja a figyelmet az alkalmas lehetőségekre
Nem fél az újításoktól
Kétségbe vonja a jelenlegi üzleti praktikákat az új, nominatív megoldások érdekében
Új megközelítéseket és technológiákat keres a felmerülő akadályok legyőzésének érdekében
Szívesen próbálja ki az újításokat, akkor is, ha nem a saját ötletei képezik azok alapját

11 Kérjük, értékelje, milyen mértékben ért egyet az alábbi kijelentésekkel, melyek a munkavállaló szervezési készségeire vonatkoznak:
Kötelező válasz

Teljesen egyetértek
Egyetértek
Semleges
Nem értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
Képes felismeri a feladatok fontossági sorrendjét és aszerint dolgozni
Megszünteti a pazarlást és növeli a munka effektivitását minden aspektusban
Munkaterv szerint dolgozik, így leterhelése kiegyenlített
Nem vesztegeti az idejét
A munkáját pontosan végzi, ügyel a részletekre

12 Kérjük, értékelje, milyen mértékben ért egyet az alábbi kijelentésekkel, melyek a munkavállaló döntésképességére vonatkoznak:
Kötelező válasz

Teljesen egyetértek
Egyetértek
Semleges
Nem értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet
A kötelezettségek jóváhagyása előtt elegendő időt és forrást biztosít
Felesleges dicséretek nélkül tekintéllyel rendelkezik bizonyos döntéshozások esetében
Mérlegeli a rendelkezésre álló lehetőségeket, mielőtt döntést hozna
Gyors a döntéshozatalban, a hibákat azonnal rendebe hozza
Közösen hoz döntést a többiekkel arról, mit, mikor és hol kerül majd megoldásra

13 Mi az, amit Ön a munkavállalóban a leginkább kedvel?
Kötelező válasz

1500 karakter maradt