360-arviointi

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1 Mikä on asemasi työyhteisössä?

2 Mikä on suhteesi "työntekijään"?

3 Kuinka usein olet tekemisissä "työntekijän" kanssa?

4 Kuinka arvioisit "työntekijän" työsuoritusta?

5 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" työskentelyyn asiakkaiden kanssa?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
Sopeuttaa työprosesseja asiakkaan tarpeisiin ja muuttaa niitä tarpeen tullen.
Pyrkii löytämään tapoja ylittää asiakkaan odotukset.
Löytää luovien ratkaisujen kautta uusia tapoja miellyttää asiakasta.
Haluaa ehdottomasti pitää kiinni asiakkaan kanssa sovitusta toimitusaikataulusta.
Pitää huolen oman työnsä virheettömyydestä ja laadusta.

6 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" suhtautumiseen liiketoimintaan?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
On perillä organisaatiomme visiosta ja suunnasta.
On perillä organisaatioomme ja alan markkinoihin vaikuttavista muutoksista.
Ymmärtää omien työtehtäviensä merkityksen yrityksen menestymiselle.
Käyttää rahaa ja resursseja säästeliäästi ja harkiten.
Asettaa selkeitä päämääriä ja virstanpylväitä, jotka ovat sekä realistisia että haastavia.

7 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" tulossuuntautuneisuuteen?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
Saa työt valmiiksi erinomaisin tuloksin.
Ennakoi ja ylittää esteitä jo ennen kuin ne kasvavat vaikeasti voitettaviksi.
Kantaa vastuun työnsä tuloksista.
Löytää suoritukseen vaikuttavat avaintekijät ja paneutuu niihin.
Puuttuu ajoissa epäkohtiin ja ratkaisee ne.

8 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" johtajuuteen?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
Kantaa vastuun ongelmista eikä syyttele muita.
Säilyttää hyvän johtamistyylin silloinkin, kun joutuu tekemään kompromisseja.
Selviää stressaavistakin tilanteista käyttäytymättä kireästi ja hermostuneesti.
Motivoi tiimin jäseniä yhteistyöhön ja auttamaan toisiaan.
Toimii itse hyvänä esimerkkinä käytöksestä, jota odottaa muilta.

9 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen vuorovaikutukseen "työntekijän" kanssa?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
Osaa antaa suoraa palautetta ilman loukkaavaa tai alentuvaa suhtautumista.
Reagoi konflikteihin ja kiistoihin menemättä henkilökohtaisuuksiin.
Kysyy muiden mielipidettä tärkeistä asioista ennen kuin toimii.
Antaa muille mahdollisuuden olla turvallisesti eri mieltä ja ilmaista oman näkökantansa.
Kuuntelee keskittyneesti ja keskeyttämättä mitä muilla on sanottavanaan.

10 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" aloitekykyyn?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
Löytää jatkuvasti kehittämisen mahdollisuuksia.
Ei pelkää kokeilla uusia ideoita ja lähestymistapoja.
Haastaa vakiintuneet käytännöt uusilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla.
Etsii uusia lähestymistapoja ja teknologioita esteiden voittamiseksi.
On halukas kokeilemaan uusia ideoita, vaikka ne eivät olisi hänen omiaan.

11 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" suunnittelu- ja organisointikykyyn?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
Osaa priorisoida työtehtävät ja hoitaa tärkeimmät ensin.
Pyrkii vähentämään tuhlaamista ja kasvattamaan tehokkuutta joka suhteessa.
Suunnittelee tehtävät siten, että työtaakka jakautuu tasaisesti.
Ei tuhlaa omaa aikaansa.
Suoriutuu omasta työstään tarkasti ja osaa nähdä yksityiskohdat.

12 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" päätöksentekoon?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
Varmistaa ennen työhön sitoutumista, että aika ja resurssit riittävät.
Saa tehdä työhönsä vaikuttavia tärkeitä päätöksiä ilman erillisiä lupia.
Arvioi saatavilla olevat vaihtoehdot ennen johtopäätöksiin hyppäämistä.
Tekee päätökset ja korjaavat toimenpiteet viivyttelemättä.
Ottaa muut mukaan päättämään, missä ja milloin työ tehdään.

13 Mistä pidät eniten tämän henkilön kanssa työskentelemisessä?