Kyselylomake 360°-arviointiin

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1. Mikä on asemasi työyhteisössä?

 • Johtaja / esimies
 • Tiiminvetäjä
 • Yhtiökumppani
 • Hallintohenkilö
 • Työnjohtaja

2. Mikä on suhteesi "työntekijään"?

 • Hän on alaiseni
 • Olemme samassa asemassa
 • Olen hänen alaisensa

3. Kuinka usein olet tekemisissä "työntekijän" kanssa?

 • Päivittäin
 • Viikoittain
 • Kerran tai pari kuussa
 • Harvoin
 • En ole tekemisissä hänen kanssaan

4. Kuinka arvioisit "työntekijän" työsuoritusta?

 • Loistavaa
 • Hienoa
 • Hyvää
 • Keskinkertaista
 • Heikkoa

5. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" työskentelyyn asiakkaiden kanssa?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Sopeuttaa työprosesseja asiakkaan tarpeisiin ja muuttaa niitä tarpeen tullen.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Pyrkii löytämään tapoja ylittää asiakkaan odotukset.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Löytää luovien ratkaisujen kautta uusia tapoja miellyttää asiakasta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Haluaa ehdottomasti pitää kiinni asiakkaan kanssa sovitusta toimitusaikataulusta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Pitää huolen oman työnsä virheettömyydestä ja laadusta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

6. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" suhtautumiseen liiketoimintaan?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

On perillä organisaatiomme visiosta ja suunnasta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

On perillä organisaatioomme ja alan markkinoihin vaikuttavista muutoksista.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Ymmärtää omien työtehtäviensä merkityksen yrityksen menestymiselle.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Käyttää rahaa ja resursseja säästeliäästi ja harkiten.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Asettaa selkeitä päämääriä ja virstanpylväitä, jotka ovat sekä realistisia että haastavia.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

7. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" tulossuuntautuneisuuteen?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Saa työt valmiiksi erinomaisin tuloksin.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Ennakoi ja ylittää esteitä jo ennen kuin ne kasvavat vaikeasti voitettaviksi.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Kantaa vastuun työnsä tuloksista.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Löytää suoritukseen vaikuttavat avaintekijät ja paneutuu niihin.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Puuttuu ajoissa epäkohtiin ja ratkaisee ne.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

8. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" johtajuuteen?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Kantaa vastuun ongelmista eikä syyttele muita.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Säilyttää hyvän johtamistyylin silloinkin, kun joutuu tekemään kompromisseja.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Selviää stressaavistakin tilanteista käyttäytymättä kireästi ja hermostuneesti.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Motivoi tiimin jäseniä yhteistyöhön ja auttamaan toisiaan.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Toimii itse hyvänä esimerkkinä käytöksestä, jota odottaa muilta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

9. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen vuorovaikutukseen "työntekijän" kanssa?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Osaa antaa suoraa palautetta ilman loukkaavaa tai alentuvaa suhtautumista.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Reagoi konflikteihin ja kiistoihin menemättä henkilökohtaisuuksiin.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Kysyy muiden mielipidettä tärkeistä asioista ennen kuin toimii.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Antaa muille mahdollisuuden olla turvallisesti eri mieltä ja ilmaista oman näkökantansa.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Kuuntelee keskittyneesti ja keskeyttämättä mitä muilla on sanottavanaan.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

10. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" aloitekykyyn?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Löytää jatkuvasti kehittämisen mahdollisuuksia.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Ei pelkää kokeilla uusia ideoita ja lähestymistapoja.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Haastaa vakiintuneet käytännöt uusilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Etsii uusia lähestymistapoja ja teknologioita esteiden voittamiseksi.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

On halukas kokeilemaan uusia ideoita, vaikka ne eivät olisi hänen omiaan.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

11. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" suunnittelu- ja organisointikykyyn?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Osaa priorisoida työtehtävät ja hoitaa tärkeimmät ensin.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Pyrkii vähentämään tuhlaamista ja kasvattamaan tehokkuutta joka suhteessa.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Suunnittelee tehtävät siten, että työtaakka jakautuu tasaisesti.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Ei tuhlaa omaa aikaansa.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Suoriutuu omasta työstään tarkasti ja osaa nähdä yksityiskohdat.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

12. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" päätöksentekoon?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Varmistaa ennen työhön sitoutumista, että aika ja resurssit riittävät.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Saa tehdä työhönsä vaikuttavia tärkeitä päätöksiä ilman erillisiä lupia.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Arvioi saatavilla olevat vaihtoehdot ennen johtopäätöksiin hyppäämistä.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Tekee päätökset ja korjaavat toimenpiteet viivyttelemättä.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Ottaa muut mukaan päättämään, missä ja milloin työ tehdään.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

13. Mistä pidät eniten tämän henkilön kanssa työskentelemisessä?

500

Käytä kyselypohjaa

360-arviointi

Suosio 34 ×

Kerää työntekijöidesi ammatillisen kehityksen tueksi palautetta 360°-kyselylomakkeella. Arvioi heidän potentiaalinsa, suorituksensa ja soveltuvuutensa.

Käytä kyselypohjaa

Kyselylomakkeesta voivat hyötyä

 • yritysten johto,
 • henkilöstöasiantuntijat,
 • esihenkilöt.

Kouluta tarvittavalla ammattitaidolla ja auktoriteetilla varustettuja työntekijöitä, jotka voivat tavoitella johtotehtäviä ja asennoitumisellaan motivoida muita. Tehokkaammat työntekijät tuovat yrityksellesi kilpailuetuja ja kasvavan motivaation myötä avainhenkilöiden vaihtuvuus vähenee. Survion esimerkkilomake 360°-arviointiin auttaa tunnistamaan työntekijöiden vahvuudet ja heikkoudet ja hahmottamaan optimaaliset työtehtävät sekä osoittaa kasvumahdollisuudet.

Survio tarjoaa paljon käyttövalmiita kyselypohjia. Lisää ja poista kysymyksiä, muuta vastauksia jne. Survio käsittelee kerätyt vastaukset automaattisesti reaaliajassa selkeisiin taulukoihin ja kaavioihin.

Survio on kyselytutkimusohjelmisto kaikille.

Kyselymallimme tekevät kyselyiden laatimisesta helppoa. Kerää palautetta vaivattomasti ja tehokkaasti.

Mitä ihmiset sanovat meistä

Markkinointipäällikkö, HR-asiantuntija ja myyntijohtaja kertovat kokemuksistaan Surviosta.

Surviossa kyselytutkimusten kanssa työskentely on todella helppoa sekä kyselyiden laatijoille että vastaajille. Sen ansiosta saamme riittävästi tietoa markkinoista ja asiakkaista, jotta voimme kohdentaa tuotteemme paremmin.

Siiri M. Markkinointipäällikkö

Voin laatia kyselylomakkeen vain muutamassa minuutissa. HR-ammattilaisena arvostan etenkin tiedonkeruun laajoja mahdollisuuksia, vastausten automaattista analysointia sekä tulosten selkeää esittämistä raporteissa.

Pirkka H. HR-ammattilainen

Meidän tulee tietää kuinka asiakkaat arvioivat tuotteitamme ja Survion avulla pystymme siihen. Käytämme erityisesti sen edistyksellisiä ominaisuuksia kyselylomakkeiden jakamiseen, mukauttamiseen ja integrointiin osaksi työnkulkuamme.

Juho N. Myyntijohtaja

Mallien lisäksi mukaan tulee koko verkkokyselyalusta. Voit käyttää sitä sekä haluttujen tietojen keräämiseen että ymmärtämiseen.

Luo kyselytutkimus nyt

Kirjaudu sisään Survioon

Kirjaudu sisään

Unohditko salasanasi?

Digicert

Aloita kyselytutkimukset nyt!

 • Luo kyselytutkimus Intuitiivinen kyselylomakkeen editori, 100+ kyselypohjat käyttövalmiina
 • Kerää vastauksia Mobiililaitteille, vastausten kerääminen eri kanavien kautta, identiteetin seuranta
 • Analysoi tuloksia Nopea ja selkeä analyysi, raportit yhdellä klikkauksella
 • Siirry Survio PRO:hon Käyttäjien hallinta, omat raportointinäkymät, integraatiot, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

Pyydä tarjous