360-arviointi

360-arviointi

Suosio: 2 ×

Survio tarjoaa paljon käyttövalmiita kyselypohjia. Lisää ja poista kysymyksiä, muuta vastauksia jne. Survio käsittelee kerätyt vastaukset automaattisesti reaaliajassa selkeisiin taulukoihin ja kaavioihin.

360-arviointi

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1. Mikä on asemasi työyhteisössä?

 • Johtaja / esimies
 • Tiiminvetäjä
 • Yhtiökumppani
 • Hallintohenkilö
 • Työnjohtaja

2. Mikä on suhteesi "työntekijään"?

 • Hän on alaiseni
 • Olemme samassa asemassa
 • Olen hänen alaisensa

3. Kuinka usein olet tekemisissä "työntekijän" kanssa?

 • Päivittäin
 • Viikoittain
 • Kerran tai pari kuussa
 • Harvoin
 • En ole tekemisissä hänen kanssaan

4. Kuinka arvioisit "työntekijän" työsuoritusta?

 • Loistavaa
 • Hienoa
 • Hyvää
 • Keskinkertaista
 • Heikkoa

5. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" työskentelyyn asiakkaiden kanssa?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Sopeuttaa työprosesseja asiakkaan tarpeisiin ja muuttaa niitä tarpeen tullen.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Pyrkii löytämään tapoja ylittää asiakkaan odotukset.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Löytää luovien ratkaisujen kautta uusia tapoja miellyttää asiakasta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Haluaa ehdottomasti pitää kiinni asiakkaan kanssa sovitusta toimitusaikataulusta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Pitää huolen oman työnsä virheettömyydestä ja laadusta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

6. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" suhtautumiseen liiketoimintaan?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

On perillä organisaatiomme visiosta ja suunnasta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

On perillä organisaatioomme ja alan markkinoihin vaikuttavista muutoksista.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Ymmärtää omien työtehtäviensä merkityksen yrityksen menestymiselle.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Käyttää rahaa ja resursseja säästeliäästi ja harkiten.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Asettaa selkeitä päämääriä ja virstanpylväitä, jotka ovat sekä realistisia että haastavia.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

7. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" tulossuuntautuneisuuteen?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Saa työt valmiiksi erinomaisin tuloksin.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Ennakoi ja ylittää esteitä jo ennen kuin ne kasvavat vaikeasti voitettaviksi.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Kantaa vastuun työnsä tuloksista.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Löytää suoritukseen vaikuttavat avaintekijät ja paneutuu niihin.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Puuttuu ajoissa epäkohtiin ja ratkaisee ne.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

8. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" johtajuuteen?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Kantaa vastuun ongelmista eikä syyttele muita.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Säilyttää hyvän johtamistyylin silloinkin, kun joutuu tekemään kompromisseja.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Selviää stressaavistakin tilanteista käyttäytymättä kireästi ja hermostuneesti.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Motivoi tiimin jäseniä yhteistyöhön ja auttamaan toisiaan.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Toimii itse hyvänä esimerkkinä käytöksestä, jota odottaa muilta.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

9. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen vuorovaikutukseen "työntekijän" kanssa?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Osaa antaa suoraa palautetta ilman loukkaavaa tai alentuvaa suhtautumista.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Reagoi konflikteihin ja kiistoihin menemättä henkilökohtaisuuksiin.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Kysyy muiden mielipidettä tärkeistä asioista ennen kuin toimii.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Antaa muille mahdollisuuden olla turvallisesti eri mieltä ja ilmaista oman näkökantansa.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Kuuntelee keskittyneesti ja keskeyttämättä mitä muilla on sanottavanaan.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

10. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" aloitekykyyn?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Löytää jatkuvasti kehittämisen mahdollisuuksia.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Ei pelkää kokeilla uusia ideoita ja lähestymistapoja.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Haastaa vakiintuneet käytännöt uusilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Etsii uusia lähestymistapoja ja teknologioita esteiden voittamiseksi.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

On halukas kokeilemaan uusia ideoita, vaikka ne eivät olisi hänen omiaan.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

11. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" suunnittelu- ja organisointikykyyn?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Osaa priorisoida työtehtävät ja hoitaa tärkeimmät ensin.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Pyrkii vähentämään tuhlaamista ja kasvattamaan tehokkuutta joka suhteessa.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Suunnittelee tehtävät siten, että työtaakka jakautuu tasaisesti.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Ei tuhlaa omaa aikaansa.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Suoriutuu omasta työstään tarkasti ja osaa nähdä yksityiskohdat.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

12. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen "työntekijän" päätöksentekoon?

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Varmistaa ennen työhön sitoutumista, että aika ja resurssit riittävät.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Saa tehdä työhönsä vaikuttavia tärkeitä päätöksiä ilman erillisiä lupia.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Arvioi saatavilla olevat vaihtoehdot ennen johtopäätöksiin hyppäämistä.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Tekee päätökset ja korjaavat toimenpiteet viivyttelemättä.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

Ottaa muut mukaan päättämään, missä ja milloin työ tehdään.

 • Ehdottomasti samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • Jotain siltä väliltä
 • Eri mieltä
 • Ehdottomasti eri mieltä

13. Mistä pidät eniten tämän henkilön kanssa työskentelemisessä?

500

Kaikki mallit

Kirjaudu sisään Survioon

Jatka

Unohditko salasanasi?