Apteekin asiakastyytyväisyyskysely

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1 Miten sait tietää apteekistamme?

2 Kuinka usein käyt apteekissamme?

3 Arvioi seuraavat apteekkiamme ja sen henkilökuntaa koskevat väittämät:

Asteikko: 1 - Paras, 5 - Huonoin

1
2
3
4
5
Henkilökunta oli ammattitaitoista
Henkilökunta teki parhaansa auttaakseen minua.
Minua palveltiin ripeästi ja tehokkaasti.
Hinnat ovat kohtuulliset.
Internet-sivuja ja verkkokauppaa on helppo käyttää.
Tuotteiden ja tuotemerkkien valikoima on laaja.

4 Suosittelisitko apteekkiamme tuttavalle?

5 Miten voisimme parantaa palveluamme?