Arvio työntekijästä

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1 Kuinka ahkera työntekijäsi on?

2 Kuinka tehokas työntekijäsi on työssään?

3 Kuinka usein työntekijäsi pitää kiinni sovituista aikatauluista?

4 Kuinka työntekijältäsi sujuu tiimityöskentely?

5 Kuinka hyvin työntekijäsi ottaa oman osansa vastuusta?

6 Kuinka nopeasti työntekijäsi toteuttaa pyyntöjä?

7 Kuinka hyvin työntekijäsi kestää kritiikkiä?

8 Kuinka nopeasti työntekijäsi kykenee sopeutumaan prioriteettien muutoksiin?

9 Kuinka hyvin työntekijäsi on perillä yrityksen tavoitteista?

10 Mitä työntekijäsi tulisi tehdä suorituksensa parantamiseksi?