Eläinlääkäriaseman asiakaspalaute

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1 Miksi valitsit meidän eläinlääkäriasemamme?

2 Minkä mielikuvan sait klinikan henkilökunnasta?

3 Kenet eläinlääkäreistämme tapasit?

4 Arvioi eläintäsi hoitanutta eläinlääkäriä:

Asteikko: 1 - Paras, 5 - Huonoin

1
2
3
4
5
Ammattitaitoisuus
Kunnioitus eläintä kohtaan
Vuorovaikutus
Toimenpiteiden suorittaminen
Hienotunteisuus eläintä ja omistajaa kohtaan

5 Kuinka tyytyväinen olet klinikkaamme kaiken kaikkiaan?

0/5

6 Arvioi, kuinka paljon luotat meihin:

0/5

7 Olivatko hintamme kohtuulliset suhteessa antamaamme hoitoon?

8 Kuinka arvioisit henkilökuntaa ja klinikkaamme kaiken kaikkiaan?

Asteikko: 1 - Paras, 5 - Huonoin

1
2
3
4
5
Henkilökunnan ammattitaito
Tilat, laitteet ja turvallisuus
Odotusaika tutkimuksiin ja hoitoon
Eläinlääkäriemme taso

9 Suosittelisitko meitä tuttavalle tai työtoverille?

10 Mitä voisimme tehdä toisin palvelumme parantamiseksi?