Kiinteistövälittäjän asiakastyytyväisyyskysely

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1 Millä perusteella valitsit juuri meidän kiinteistövälitystoimistomme?

2 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä:

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
En osaa sanoa
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
Yhteydenpito ja sopiminen sujuivat ongelmitta
Välittäjä saapui paikalle täsmällisesti
Välittäjä toimi ammattimaisesti
Välittäjä oli hyvin perillä asioista ja piti minutkin ajan tasalla

3 Kuinka arvioisit tarjoamaamme palvelua?

4 Pitikö välittäjä sinut ajan tasalla uusista tarjouksista?

5 Kuinka hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa meidän kohdallamme?

Asteikko: 1 - Erinomaisesti, 5 - Ei lainkaan

1
2
3
4
5
Kiinteistöt vastasivat aina kuvausta
Näytöt sujuivat miellyttävästi
Välittäjä oli hyvin perillä kiinteistöstä
Sain aina infolehtisen kiinteistöstä, jossa näyttö oli

6 Kuka laati kauppakirjan tai vuokrasopimuksen?

7 Oliko kauppakirjan tai vuokrasopimuksen laatimisen kanssa ongelmia?

8 Kuinka nopeasti kaupanteko sujui?

9 Mitä mieltä olet välityspalkkion suuruudesta?

10 Kuinka arvioisit meitä seuraavilta osin:

Asteikko: 1 - Paras arvosana, 5 - Huonoin arvosana

1
2
3
4
5
Välittäjiemme työ
Omaisuuden siirto
Taustatiedot, tarjolla olleet materiaalit

11 Kuinka tyytyväinen olit tarjoamaamme palveluun?

0/5

12 Suosittelisitko meitä tuttavalle tai työtoverille?

13 Miten voisimme kehittää palveluamme?