Kirjaston käyttäjien tyytyväisyyskysely

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1 Kuinka usein käyt kirjastossa?

2 Kuinka usein käyt kirjaston verkkosivuilla?

3 Mikä on tärkein syysi käyttää kirjastoa?

4 Kuinka tyytyväinen olet kirjaston aukioloaikoihin?

5 Miksi käytät tällä hetkellä kirjaston palveluja?

6 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin kirjaston palveluihin?

Erittäin tyytyväinen
Tyytyväinen
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa
Lainauspalvelut
Kopiointipalvelut
Internetin käyttö
Kaukopalvelu
Tieto- ja tutkimuspalvelut
Kulttuuri- ja koulutuspalvelut

7 Kuinka tyytyväinen olet kirjaston seuraaviin valikoimiin?

Erittäin tyytyväinen
Tyytyväinen
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa
Kaunokirjallisuus
Tietokirjallisuus
Aikakauslehdet
Sähköiset tietolähteet
Musiikki, äänikirjat, elokuvat

8 Onko sinulla ehdotuksia, miten voisimme parantaa palveluamme?

9 Kuinka tyytyväinen olet kirjaston sijaintiin?

10 Tuottavatko kirjaston sijainti tai aukioloajat sinulle hankaluuksia? Millaisia?

11 Toimivatko kirjaston verkkosivut ongelmitta (haku, lainojen tarkastelu ja uusiminen jne.)?

12 Mitä tietoa verkkosivuiltamme on vaikea löytää?

13 Onnistuuko kirjasto vastaamaan tarpeisiisi?

14 Toivoisitko kirjastolta apua tiedonhankintataitojesi kehittämiseen? Millaista koulutusta toivoisit?

15 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin:

Erittäin tyytyväinen
Tyytyväinen
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa
Kirjaston koko
Tilojen kunto
Sosiaalitilat
Tekninen varustelu

16 Kuinka voisimme parantaa tilojamme ja niiden palveluita?

17 Oletko samaa mieltä seuraavista kirjastoon liittyvistä väittämistä?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
En osaa sanoa
Kirjaston henkilökunta on ystävällistä ja avuliasta
Kirjaston henkilökunta on ammattitaitoista ja osaa vastata kysymyksiini

18 Millaisia henkilökohtaisia kokemuksia sinulla on kirjaston henkilökunnasta?

19 Miten arvioisit yleisesti ottaen kirjaston tarjoamaa palvelua?

20 Mikä on sukupuolesi?

21 Mikä on korkein saavuttamasi koulutustaso?

22 Oletko tällä hetkellä:

23 Onko sinulla ehdotuksia, kuinka voisimme parantaa kirjastomme palveluita?