Lähikirjaston käyttäjien tyytyväisyyskysely

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1 Kuinka usein käyt kirjastossa?

2 Kuinka usein käyt kirjaston verkkosivuilla?

3 Kuinka tyytyväinen olet kirjaston aukioloaikoihin?

4 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin kirjaston palveluihin?

Erittäin tyytyväinen
Tyytyväinen
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa
Lainauspalvelut
Internetin käyttö
Kulttuuri- ja koulutuspalvelut

5 Kuinka tyytyväinen olet kirjaston valikoimiin?

6 Kuinka tyytyväinen olet lähikirjastojen sijaintiin?

7 Löydätkö verkkosivuiltamme hakemasi tiedon aina helposti?

8 Kuinka tyytyväinen olet kirjastoon kaiken kaikkiaan?

9 Oletko samaa mieltä seuraavista kirjastoon liittyvistä väittämistä?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
En osaa sanoa
Kirjaston henkilökunta on ystävällistä ja avuliasta
Kirjaston henkilökunta on ammattitaitoista ja osaa vastata kysymyksiini

10 Miten arvioisit yleisesti ottaen kirjaston tarjoamaa palvelua?

11 Mikä on sukupuolesi?

12 Mikä on korkein saavuttamasi koulutustaso?

13 Oletko tällä hetkellä:

14 Onko sinulla ehdotuksia, kuinka voisimme parantaa kirjastomme palveluita?