Lunttaaminen ja huijaaminen koulussa

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1 Vastaa seuraaviin väittämiin:

Kyllä
Luultavasti kyllä
Ei / En
Luultavasti ei / en
Kopioivatko oppilaat toisiltaan?
Paljastavatko oppilaat toisilleen koekysymykset?
Käyttäisitkö lunttilappua kokeissa?
Jättäisitkö menemättä kokeeseen, johon et ole valmistautunut?
Lintsaatko joskus koulusta kokeiden takia?
Onko sinun mahdollista nähdä aiempien kokeiden kysymykset?

2 Mihin piilotat / piilottaisit lunttilapun?

3 Kuinka tiukasti teitä valvotaan kokeiden aikana?

4 Missä aineissa on helpointa huijata?

5 Miksi lunttaat tai huijaat? Kerro omin sanoin.