Motivaatiokysely työntekijöille

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1 Vaikuttaako lähiesimiehesi johtamistyyli työsuoritukseesi?

2 Oletko tyytyväinen johtamistyyliin työpaikallasi?

3 Vaikuttaako motivaatiosi työsuoritukseesi?

4 Tuntuuko sinusta, että esimiehesi motivoi(vat) sinua tarpeeksi?

5 Tuntuuko sinusta, että mielipiteesi ja näkökulmasi otetaan huomioon päätöksenteossa?

6 Miten arvioisit työpaikkasi motivointiohjelmaa?

0/3

7 Tuntuuko sinusta, että työtäsi arvostetaan ja kehutaan tarpeeksi?

8 Mikä motivoisi sinua työskentelemään tehokkaammin?