Palaute liiketapaamisesta

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen

1 Mikä seuraavista kuvaa hyvin tapaamista?

Valitse yksi tai useampi.

2 Kuinka arvioisit tapaamisen hyödyllisyyttä kaiken kaikkiaan?

3 Olivatko tapaamisen päämäärät:

Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Selkeästi ilmoitetut
Kaikkien hyväksymät
Realistiset
Mittauskelpoiset

4 Mitä voisimme tehdä paremmin ensi kerralla?