Palaute myyntiedustajan käynnistä

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen

1 Kuka seuraavista myyntiedustajista kävi luonasi?

2 Saapuiko myyntiedustaja ajoissa?

3 Miten arvioisit seuraavia väittämiä?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
Myyntiedustaja oli asianmukaisesti pukeutunut ja vaikutti ammattimaiselta
Myyntiedustaja oli miellyttävä ja positiivinen
Myyntiedustaja kuunteli minua keskittyneesti
Myyntiedustaja tarjosi useita vaihtoehtoja täyttämään tarpeeni

4 Miten arvioisit seuraavia myyntiedustajaan liittyviä väittämiä?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
Myyntiedustaja oli hyvin perillä esittelemistään tuotteista
Myyntiedustaja vastasi kaikkiin kysymyksiin välittömästi
Myyntiedustajalla oli mukanaan esitteitä ja muuta lisämateriaalia
Myyntiedustaja oli perillä meidän yrityksestämme ja tuotteistamme

5 Kuinka kauan tapaaminen myyntiedustajan kanssa kesti?

6 Millaisen vaikutelman sait tapaamisesta kaiken kaikkiaan?

Asteikko: 1 - Paras, 5 - Huonoin

1
2
3
4
5
Myyntiedustaja ja vuorovaikutus hänen kanssaan
Tapaamisen sisältö ja lopputulos
Esitelty tuote tai palvelu

7 Muita kommentteja tai ehdotuksia, mitä myyntiedustaja voisi tehdä paremmin: