Palautekysely oppilaan vanhemmalle

Hyvä oppilaamme vanhempi,

täyttämällä tämän 5-10 minuuttia kestävän kyselyn autat meitä parantamaan opetustamme.

1 Opetuksemme on laadukasta seuraavilla alueilla:

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
En tiedä
Lukeminen
Kirjoittaminen
Matematiikka
Tiedeaineet
Taideaineet
Liikunta
Yhteiskuntatieteelliset aineet

2 Vaikuttavatko luokkakoot mielestäsi lapsesi saaman opetuksen laatuun?

3 Koulu opettaa lapselle elämässä tarvittavia taitoja:

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
En tiedä
Lapsellasi on hyvät valmiudet jatko-opintoihin.
Koulu valmistaa lastasi kohtamaan kysymyksiä ja ongelmia, joihin hän tulee törmäämään elämässään.
Opetussuunnitelma on tarpeeksi laaja vastatakseen kaikkien oppilaiden tarpeisiin.

4 Mielipiteesi koulusta oppimisympäristönä:

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
En tiedä
Kaikki tilat ovat siistejä ja hyvin ylläpidettyjä.
Kaikilla lapsilla on käytössään oppimista helpottavia apuvälineitä.

5 Mielipiteesi kurinpidosta, oppilassuhteista, henkilökunnasta jne.

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
En tiedä
Oppilaat kohtelevat toisiaan kunnioittavasti.
Koulumme kurinpitomenetelmät ovat tehokkaita ja reiluja.
Koulun henkilökunta ja oppilaat suhtautuvat etnisiin kysymyksiin hienotunteisesti.
Koulu tarjoaa oppilaille ja henkilökunnalle turvallisen ja rauhallisen työympäristön.
Henkilökunta ja oppilaat osoittavat aitoa kiinnostusta toistensa hyvinvointia kohtaan.

6 Tunnetko itsesi tervetulleeksi kouluumme?

7 Kuinka arvioisit vanhempien ja koulun välistä vuorovaikutusta?

Ehdottomasti samaa mieltä
Samaa mieltä
Jotain siltä väliltä
Eri mieltä
Ehdottomasti eri mieltä
En tiedä
Vanhempien mielipiteet otetaan huomioon kouluun liittyvässä päätöksenteossa.
Vanhemmat ovat hyvin perillä koulun toiminnasta ja tapahtumista.
Vanhemmat saavat tarvitsemansa tiedon koulun toiminnasta.

8 Pidätkö opetustamme kaiken kaikkiaan korkeatasoisena?

9 Kerro, miten voisimme kehittää kouluamme?