Kyselylomake palvelun irtisanomisesta

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1. Mikä on sukupuolesi?

 • Mies
 • Nainen
 • Muu
 • En halua kertoa

2. Mihin seuraavista ikäryhmistä kuulut?

 • 18 - 24
 • 25 - 34
 • 35 - 44
 • 45 - 54
 • 55 - 64
 • 65 tai yli

3. Kuinka pitkään käytit palveluamme?

 • Alle kuukauden
 • 1-6 kuukautta
 • 6-12 kuukautta
 • Yli vuoden

4. Kuinka usein käytit palveluamme?

 • Kerran viikossa
 • Kerran kuussa
 • Kerran vuodessa

5. Miten arvioisit palveluamme suhteessa muiden yritysten tarjoamiin vastaaviin palveluihin?

 • Paljon parempi
 • Parempi
 • Melko samanlainen
 • Huonompi
 • En osaa sanoa

6. Kuinka tyytyväinen olit palveluumme?

 • Erittäin tyytyväinen
 • Tyytyväinen
 • En tyytyväinen enkä tyytymätön
 • Tyytymätön
 • Erittäin tyytymätön

7. Mikä oli pääasiallinen syysi palvelumme irtisanomiselle?

 • En tarvinnut palvelua enää
 • Löysin toisen palvelun
 • Palvelun heikko laatu
 • Hankaluudet palvelun käytössä
 • Palvelun vaikea saavutettavuus

8. Käyttäisitkö palveluamme tarpeen tullen uudestaan?

 • Ehdottomasti
 • Luultavasti
 • En ole varma
 • Luultavasti en
 • En missään tapauksessa

9. Mitä voisimme tehdä palvelumme parantamiseksi?

500

Käytä kyselypohjaa

Palvelun irtisanominen

Suosio 0 ×

Älä menetä asiakkaitasi. Estä heidän lähtönsä. Jos he kuitenkin ovat lähdössä, pyydä heitä täyttämään kyselylomake palvelun irtisanomisesta ja selvitä syy.

Käytä kyselypohjaa

Kyselylomakkeesta voivat hyötyä

 • kaupallisen alan toimijat.

Kaikkoavatko asiakkaasi etkä tiedä miksi? Ainoa ratkaisu on kysyä heiltä itseltään. Mitkä ovat pääasialliset syyt tyytymättömyyteen, joka on johtanut tähän päätökseen? Onko niitä mahdollista tunnistaa ja siten ehkäistä asiakaskato jatkossa? Käytä esimerkkilomakkeen valmiita kysymyksiä, joita voit muokata tarpeen mukaan. Säännöllisillä ja pitkäaikaisilla kyselyillä voit seurata asiakkaan käyttäytymistä – ja nähdessäsi ensimmäiset lähtöä ennakoivat muutokset toimia ajoissa ja oikealla tavalla.

Survio tarjoaa paljon käyttövalmiita kyselypohjia. Lisää ja poista kysymyksiä, muuta vastauksia jne. Survio käsittelee kerätyt vastaukset automaattisesti reaaliajassa selkeisiin taulukoihin ja kaavioihin.

Survio on kyselytutkimusohjelmisto kaikille.

Kyselymallimme tekevät kyselyiden laatimisesta helppoa. Kerää palautetta vaivattomasti ja tehokkaasti.

Mitä ihmiset sanovat meistä

Markkinointipäällikkö, HR-asiantuntija ja myyntijohtaja kertovat kokemuksistaan Surviosta.

Surviossa kyselytutkimusten kanssa työskentely on todella helppoa sekä kyselyiden laatijoille että vastaajille. Sen ansiosta saamme riittävästi tietoa markkinoista ja asiakkaista, jotta voimme kohdentaa tuotteemme paremmin.

Siiri M. Markkinointipäällikkö

Voin laatia kyselylomakkeen vain muutamassa minuutissa. HR-ammattilaisena arvostan etenkin tiedonkeruun laajoja mahdollisuuksia, vastausten automaattista analysointia sekä tulosten selkeää esittämistä raporteissa.

Pirkka H. HR-ammattilainen

Meidän tulee tietää kuinka asiakkaat arvioivat tuotteitamme ja Survion avulla pystymme siihen. Käytämme erityisesti sen edistyksellisiä ominaisuuksia kyselylomakkeiden jakamiseen, mukauttamiseen ja integrointiin osaksi työnkulkuamme.

Juho N. Myyntijohtaja

Mallien lisäksi mukaan tulee koko verkkokyselyalusta. Voit käyttää sitä sekä haluttujen tietojen keräämiseen että ymmärtämiseen.

Luo kyselytutkimus nyt

Kirjaudu sisään Survioon

Kirjaudu sisään

Unohditko salasanasi?

Digicert

Aloita kyselytutkimukset nyt!

 • Luo kyselytutkimus Intuitiivinen kyselylomakkeen editori, 100+ kyselypohjat käyttövalmiina
 • Kerää vastauksia Mobiililaitteille, vastausten kerääminen eri kanavien kautta, identiteetin seuranta
 • Analysoi tuloksia Nopea ja selkeä analyysi, raportit yhdellä klikkauksella
 • Siirry Survio PRO:hon Käyttäjien hallinta, omat raportointinäkymät, integraatiot, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013

Pyydä tarjous