Palvelun irtisanominen

Hei,

käyttäisitkö muutaman minuutin seuraavan kyselyn täyttämiseen.

1 Mikä on sukupuolesi?

2 Mihin seuraavista ikäryhmistä kuulut?

3 Kuinka pitkään käytit palveluamme?

4 Kuinka usein käytit palveluamme?

5 Miten arvioisit palveluamme suhteessa muiden yritysten tarjoamiin vastaaviin palveluihin?

6 Kuinka tyytyväinen olit palveluumme?

7 Mikä oli pääasiallinen syysi palvelumme irtisanomiselle?

8 Käyttäisitkö palveluamme tarpeen tullen uudestaan?

9 Mitä voisimme tehdä palvelumme parantamiseksi?