Menu Inloggen

Algemene voorwaarden

Survio is een web-gebaseerd dienst/product, Eigendom van en ondersteund door “Survio s.r.o.”, een bedrijf gesitueerd in Hlinky 70, Brno 603 00, Tsjechië.

De huidige Algemene Voorwaarden reguleren het gebruik van alle producten en diensten van Survio, Inclusief "Survio.com" en de inhoud ervan. Het houdt vershillende documenten in zoals Servicevoorwaarden (SV) en Privacybeleid.

DOOR HET GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE VAN SURVIO (INCLUSIEF DE INHOUD) EN/OF PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, GAAT U AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VOLGEN, AAN BELEIDSMAATREGELEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGEVOEGD, EN DE EVENTUELE HIERZIENINGEN OF WIJZIGINGEN AAN WELKE DEZE KUNNEN ONDERWORPEN WORDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, OF U WILT NIET BEGRENST WORDEN DOOR DEZE, GEBRUIK DAN DE WEBSITE VAN SURVIO, DE PRODUCTION OF DIENSTEN NIET. Survio s.r.o. behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Algemen Voorwaarden te updaten naar eigen inzicht, om zo rekening the houden met legale, industrie-gerelateerde of andere wijzigingen in de status quo. De meest recent geupdate versie van de Algemen Voorwaarden is altijd beschikbaar op de "survio.com" website. Echter, het bedrijf is niet verplicht the gebruikers te informeren over updates in de Algemene Voorwaarden. Daarom raden we alle gebruikers aan de overeenkomst te lezen op een consistente manier. De documenten zijn van kracht op de datum van hun laatste update.

Servicevoorwaarden

De website van Survio, de inhoud, producten en diensten zijn beschikbaar voor alle personen die meerderjarig zijn en wettelijk in staat zijn om contracten aan te gaan (bindende afspraken). Het bewijs van naleving van deze criteria kan worden opgevraagd bij de toegang tot alle (of sommige) diensten en/of producten, in de vorm van identificatie of contactgegevens.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gebracht tussen ons en gebruikers. Geen andere persoon is toegestaan hier voordeel uit te halen.

Als een rechter of toezichthouder besluit dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling(en) losgemaakt en verwijderd uit deze Servicevoorwaarden de resterende voorwaarden blijven volledig van kracht.

Als de SV in strijd zijn met de algemene voorwaarden vermeld op Uw registratie bij Survio (indien van toepassing) krijgen de SV voorrang, tenzij anders vermeld op aanvullende documentatie geleverd door de klantenondersteuning van Survio.

1. Definities

Waar vermeld staat in de Algemene voorwaarden "U", "Uzelf", en "gebruiker" verwijst naar u, de gebruiker van de website van Survio, de inhoud en de producten en diensten ervan, en "Uw", zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden. Verder, "Wij", "Ons" en "Survio" verwijst naar Survio s.r.o. en "Onze" en "Survio's"zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden. “Gebruikersinformatie" verwijst naar de persoonlijke details die verzameld kunnen worden door ons op Survio.com en/of tijdens de registratie en/of tijdens de verwerving van Survio's producten of diensten. "Onze website" verwijst naar de website "Survio.com" en alle geassocieerde webpagina's. Echter, "Survio site" verwijst naar de website van onze gebruikers, gecreëert door het systeem van Survio. "Derden" verwijst naar elke persoon/entiteit/bedrijf dat niet geassocieerd is met Survio s.r.o.

2. Beschikbare diensten

2.1 Gratis versie
Survio’s basisinstrument voor het creëren enquête is volledig gratis voor elke en alle gebruikers. Meer hier.

2.2 Premium Diensten
Vind meer informatie over premium pakketten op Plannen & Prijzen.

3. Betalende Diensten

3.1 Prijzen
Alle diensten hebben een vaste prijs of een reeks van prijzen, volgends de karakteristieken van het nodige werk, en de tijd die eraan besteed wordt om het te vervolledigen. Deze prijzen kunnen onderworpen worden aan aanpasingen om rekening the houden met veranderingen in de markt, of kunnen tijdelijk gewisseld worden door speciale/promotionele prijzen. De waarden zijn ingesteld op de lokale eenheden, of in Verenigde Staten Dollars (VSD). Om onze prijzentabel te bekijken, klik hier.

3.2 Aankoop van Premium Diensten
All onze Premium Diensten zijn beschikbaar in de Administratie van uw project, maar zijn ook toegankelijk op www.survio.com/nl/plannen-prijzen. Voor verdere informatie over hoe één van onze Premium Diensten aan te kopen, kan u ook onze Klantenondersteuning dienst contacteren op www.survio.com/nl/contact.

4. Contract en Intrekking Contract

4.1 Contract
Een bindend contract wordt geïnitieerd tussen U en Survio, op het moment dat U een dienst besteld en de betaling is succesvol voltooid. “Succesvol voltooid” is gedefinieerd als het volledige bedrag is betaald en de factuur is beschikbaar in de Administratie van uw Survio Rekening. Er is een periode van 15 dagen waarin de het bedrag kan worden terugbetaald als de annulatie van de dienst aanvraagt. Hoewel, dit proces volgt specifieke reeks van criteria en regels (zie paragraaf 5.4).

4.2 Intrekking Contract
Intrekking van eenders welke dienst kan op elk moment aangevraagd worden als u niet van plan bent de kosten terug te vorderen.Ook, intrekking, de verwerving van diensten, en het aanvragen van wijzigingen in de huidige diensten (dit wil zeggen, wat ook van invloed is op de functionaliteit van uw project) moet gepresenteerd worden door U (de eigenaar van het project) schriftelijk (per e-mail), en van het e-mailadres dat gebruikt is tijdens het registreren van het project.

4.3 Duur van het Contract
Het verwerven van de website pakketten heeft een contractlengte van 1 maand tot 1 jaar. Voor De overige diensten, tenzij anders is aangegeven bij aankoop, eindigt het contract een de dienst is geleverd.

5. Betalingen/Vergoedingen en Terugbetalingen

5.1 Betalingsmethoden
Premium diensten kunnen betaald worden met PayPal, Kredietkaart, overschrijving, en andere land-specifieke betalingsmethoden (inclusief directe storing op de rekening).

Bij overschrijvingen, all de nodige informatie is beschikbaar op het Premium dienst bestelformulier. Eveneens, alle bijkomende transactiekosten worden betaald door u, niet door Survio.
Opmerking: U bent verantwoordelijk voor het correct invullen van de informatie op het betalingsverzoek. Gelieve zeker te zijn dat alle velden correct zijn ingevuld en dat alle gegeven informatie accuraat is. Survio is niet verantwoordelijk voor onvoltooide verzoeken wegens onvolledige gebruikersinformatie

5.2 Betaal- en Activatiedatum
De betaaldatum wordt ingesteld na de bevestiging van succesvolle betaling van het bedrag in kwestie door de desbetreffende betalingsentiteit (bv:., betaalmedthode leverancier). Aangaande betalingen gemaakt met Kredietkaart of PayPal, het bedrag wordt onmiddelijk van uw rekening afgetrokken. Daardoor is de betaaldatum en activatiedatum dezelfde, tenzij de terugvordering van de volledige betaalde bestelling manueel gedaan moet worden. In dit geval, kan de activatie enkele dagen vertraging oplopen.

5.3 Verzoek tot Terugbetaling
Alle Premium Diensten zijn terugbetaalbaar binnen 15 dagen na activatie. Hoewel, weet wel dat waardebonnen op geen enkele manier terugbetaalbaar zijn.
Om contractherroeping aan te vragen, moet u een e-mail sturen naar onze klantendienst (raadpleeg Artikel 4).
Voor een annulatie van een Premium pakket binnen de 15 dagen is geen rechtvaardiging nodig; Wel moedigen wij het aan als bron van informatie voor ons.
Voor de hierbovengenoemde zaken kunnen de volgende redenen een terugbetaling krijgen:

Opmerking: Survio behoudt zich het recht voor om de annuleringsreden die u opgeeft te herzien, te beslissen over de aanvaarding of weigering van uw verzoek.

5.4 Datum en Methode van terugbetaling
Terugbetaling van de vergoeding zal tot 60 dagen duren vanaf de dag waarop Survio de terugbetaling confirmeert, en zal verwerkt worden op de zelfde manier waarop de betaling gemaakt werd (behalve bij directe storting) of via een niet-terugbetaalbare waardebon. De deactivatie geberurt op hetzelfde moment als de terugbetaling.

6. Algemene voorwaarden

6.1 Inhoud
U zal geen materialen posten of verspreiden op de Survio website die lasterlijk, bedreigend, obsceen, schadelijk, pornografisch of anderszins illegaal van aard zijn. Ook materialen die op één of andere manier inbreuk maken op welke wijze ook, op onze rechten of de rechten van anderen (met inbegrip van, maar niet alleen beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, confidentiele rechten en recht op privacy) zijn absoluut verboden, alsook activiteiten die kunnen leiden tot leed en overlast op ons of anderen. Overigens, mag u geen meningen uiten die vulgair, grof, seksistisch, racistisch of beledigend zijn. Wij moedigen gebruiker aan met elkaar om te gaan op een respectvolle en beleefde manier.

6.2 Eigendom van de Inhoud
U zal geen materialen op de Survio site plaatsen of beschikbaar maken die u niet uw eigendom zijn, zonder de expliciete toestemming van de wettige eigenaar van de materialen in kwestie.

6.3 Deelname aan Evenementen
U zult zich houden aan de regels van een wedstrijd, promotie of marketing campagne waaraan u deelneemt op onze website.

6.4 Tussenkomst
U zal zich niet inlaten met bepaald gedrag of handelingen die operationaliteit of veiligheid van de Survio site kunnen beïnvloeden. Noch zal u onredelijke overlast of verstoring van onze medewerkers veroorzaken.

6.5 Identiteit
Je zal niet voordoen als een andere persoon/entiteit, of uw connectie met een andere persoon/enteit verkeerd voorstellen.

6.6 SPAM
U zult uw Survio Enquete niet promoten door het versturen van spam (i.e., e-mails verzonden naar accounts zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar).

6.7 Robot Software
U zal geen software-robot gebruiken (of andere software die niet van Survio is) om nieuwe Survio sites te maken, noch om te bewerken nog om toegang te krijgen tot Survio sites.

6.8 Probleem Omzeilingen
U zal geen probleem omzeilingen gebruiken van welke aard dan ook, om beperkingen van pakketten of beperkingen van Survio diensten of functies te overwinnen.

7. Intellectuele Eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van materialen of inhoud, geleverd als onderdeel van de Survio site, blijft te allen tijde, onvoorwaardelijk bij ons of onze licentiegevers. U bent niet toegestaan ​​om dit materiaal of inhoud te gebruiken zonder toestemming door ons of onze licentiegevers. Bovendien, bent u enkel toegestaan dergerlijk materiaal te gebruiken op de manier beschreven in de Algemene Voorwaarden. U zal niet kopiëren, reproduceren, distribueren, commmercieel exploiteren, noch op enige andere vorm baten of winst maken van dergelijke materialen, noch zal u helpen/faciliteren van derden aan de acties zoals die hierboven vermeld.

Bovendien, als u zich bewust bent van dergelijke verspreiding of commerciële exploitatie, gaat u ermee akkoord ons onmiddelijk op de hoogt te brengen.

9. Privacy

8.1 Wetgeving
Wij zullen alle toepasbare landspecifieke wetgeving naleven inzake gegevensbescherming over ow persoonlijke gegevens, verzameld door ons.

8.2 Gegevensverwerking
U kan gevraagd worden informatie over uzelf in te geven op verschillende pagina's van de Survio site. Echter, wij zullen deze informatie niet gebruiken op een andere manier dan degene die is uitgedrukt nabij de het veld waar naar de informatie gevraagd wordt. OOk, alle gebruikersinformatie wordt verwerkt op dezelfde manier en met dezelfde beperkingen als in onze Privacybeleid.

8.3 Gegevens terugtrekken
U kunt verzoeken om uw persoonlijke informatie terug te trekken uit onze marketing database. Om dit te doen, moet U (de eigenaar van het project) een schriftelijk verzoek indienen (van het e-mailadres dat gebruikt werd om het project te registreren) aan Onze klantendienst afdeling, hetzij via de link in uw Survio site, of door de Contact pagina op onze website.

8.4 Wijzigingen in persoonlijke gegevens
Wij raden u ten sterkste aan alle persoonlijke gegevens te updaten, omdat deze gegevens worden gebruikt in de klantendienst afdeling.

8.5 Registratie
Om onze producten en diensten te kunnen gebruiken, moet u een geldige registratie bij Survio hebben. Dit geeft recht op een project waarin u meerdere Survio sites kan hebben. Om te registreeren, heeft u een e-mailadres nodige, een wachtwoord en andere persoonlijke gegevens. U bent de enige verantwoordelijke in geheimhouding van uw wachtwoord en account. Alle activiteiten ontstaan ​​uit uw account en/of wachtwoord is uw verantwoordelijkheid. Wij raden u ten sterkste aan dat u uw wachtwoord en account informatie strikt vertrouwelijk behandeld, en met niemand deelt. In het geval van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord en/of account, breng dan onmiddelijk Survio schriftelijk (van het e-mailadres dat gebruikt werd om het project te registreren) op de hoogt. Om misbruik te voorkomen, zorg ervoor dat u zich afmeld op het einde van elke sessie.

9. Schending van onze Voorwaarden

Het niet naleven van de voorwaarden vermeld op artikel 7 en/of deelname aan activiteiten die indruisen tegen of anderszins gedoogd door deze gebruiksvoorwaarden maken u aansprakelijk voor disciplinaire maatregelen en juridische vervolging . De beslissing om disciplinaire maatregelen te kunnen nemen (met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbreking van alle diensten) valt onder de bevoegdheid van Survio.
Gelieve overtredingen op de huidige Algemene Voorwaarden, servicevoorwaarden of uw lokale wetten te melden. Om ons op de hoogte te houden van deze activiteiten, klik hier.

10. Stopzetting/Terminatie van de diensten

Wij behouden ons het recht voor om onze diensten aan u met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten voor onbepaalde tijd, als u onze voorwaarden schend, of als wij gegronde redenen hebben om te geloven dat u onze voorwaarden schendt. Ook, zullen wij onze diensten aan u beëindigen, naar eigen inzicht, indien u deelneemt aan een gedrag dat wij onaanvaardbaar beschouwen.

11. Aansprakelijkheid

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN GEBRUIKERSOF DERDEN OF HARDWARE DAT VEROORZAAKT IS DIRECT, INDIRECT NOCH PER ONGELUK ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN? INCLUSIEF HET DONWLOADEN VAN MATERIAAL DOOR ONZE DIENSTEN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN GEBRUIKERS OF DERDEN ALS EEN GEVOLG VAN HET ONVERMOGEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN/OF ONZE WEBSITE EN/OF ONZE PRODUCTEN, NOCH DIRECT, INDIRECT, PER ONGELUK, NOCH IN VERBAND MET DEZE GEBEURTENIS. VANDAAR DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO IS. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE APPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT RESULTEERT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN.

U BEGRIJPT, EN GAAT AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SURVIO SITE, ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN OP UW VERANTWOORDELIJKHEID IS EN DAT SURVIO WEBSITE, DIENSTEN EN PRODUCTEN AANGEBODEN WORDEN "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". U ACCEPTEERD EN AANVAARDT DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE BESCHIKBAARHEID EN/OF FUNCTIONALITEIT VAN DE WEBISTES VAN DERDEN EN/OF MATERIAAL WAAR U TOEGANG TOE HEEFT VIA DE SURVIO SITE.

11.1 Derde Partijen
Wij keuren niet goed, noch zullen wij verantwoordelijk gesteld worden, noch aansprakelijk voor enige inhoud, reclame, product of dienst op, of beschikbaar via websites van derden.
Alle transacties tussen u en een derde partij gevonden op of via de Survio Site, met inbegrip van betaling voor en levering van producten, diensten en alle andere termen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn gemaakt tussen U en de entiteit in kwestie. Daarom, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies/schade van welke aard ook, die voortvloeien uit dergelijke transacties.

11.2 Uitsluiting van Garantie
Survio, haar dochterondernemingen, en zijn licentiegevers vertegenwoordigen niet, noch garanderen u dat:

Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door U van Survio, via of uit Onze dienstverlening zal enige garantie creëeren die niet uitdrukkelijk vermeld in de voorwaarden.
Survio ontkent uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

12. Beperking van Aansprakelijkheid

Inachtneming van de voorzieningnen in de aansprakelijkheid (artikel 11) hierboven, GAAT U ER UITDRUKKELIJK MEE AKKORD DAT SURVIO, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE VOORWAARDEN VERMELD OP DE PUNTEN 12.1 TOT 12.3.

12.1 Algemeen
Enige directe, indirecte, incidentele, speciale daaruit voortvloeiende of morele schade die kan ontstaan ​​door u, ongeacht de oorzaak en onder elke theorie van aansprakelijkheid. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verlies van winst (direct of indirect), verlies van welwillendheid of zakelijke reputatie, verlies van gegevens, kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten, of andere immateriële verliezen.
Enig verlies of schade die kan ontstaan ​​door U, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies of schade als gevolg van:

12.2 Rechtsbevoegdheid
De beperkingen van de aansprakelijkheid van Survio aan u, in paragraaf 12.1 hierboven is van toepassing ongeacht Survio op de hoogte is of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen. Ook zullen beperkingen die wettig zijn in Uw rechtsgebied op u van toepassing zijn.

12.3 Informatie voorzien op Survio sites
Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor:

13. Voortdurende Verbetering in Werkwijze

De kwaliteit van onze diensten en producten is de belangrijkste focus van Survio, vandaar dat ons systeem is onderwerp van een Continuous Improvement Process (CIP) zowel op de technologische als ontwerp aspecten van het product.

14. Feedback

Als onderdeel van ons streven naar uitmuntendheid, Survio s.r.o. verwelkomt uw opmerkingen en suggesties over bepaalde of alle van de voorwaarden en vermelde regels op de huidige Algemene Voorwaarden. Om bij te dragen met uw commentaar / suggestie, neem contact op met onze Klantenondersteuning afdeling, of stuur een e-mail naar: support@survio.com

Laatst gewijzigd op 13 Augustus, 2014.