Algemene voorwaarden

Survio is een web-gebaseerd dienst/product, Eigendom van en ondersteund door “Survio s.r.o.”, een bedrijf gesitueerd in Hlinky 70, Brno 603 00, Tsjechië.

De huidige Algemene Voorwaarden reguleren het gebruik van alle producten en diensten van Survio, Inclusief "Survio.com" en de inhoud ervan. Het houdt vershillende documenten in zoals Servicevoorwaarden (SV) en Privacybeleid.

DOOR HET GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE VAN SURVIO (INCLUSIEF DE INHOUD) EN/OF PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, GAAT U AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VOLGEN, AAN BELEIDSMAATREGELEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGEVOEGD, EN DE EVENTUELE HIERZIENINGEN OF WIJZIGINGEN AAN WELKE DEZE KUNNEN ONDERWORPEN WORDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, OF U WILT NIET BEGRENST WORDEN DOOR DEZE, GEBRUIK DAN DE WEBSITE VAN SURVIO, DE PRODUCTION OF DIENSTEN NIET. Survio s.r.o. behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Algemen Voorwaarden te updaten naar eigen inzicht, om zo rekening the houden met legale, industrie-gerelateerde of andere wijzigingen in de status quo. De meest recent geupdate versie van de Algemen Voorwaarden is altijd beschikbaar op de "survio.com" website. Het bedrijf Survio s.r.o. verbindt zich ertoe om de Gebruiker te waarschuwen, mochten deze voorwaarden worden gewijzigd, via een e-mail bericht , ten minste 10 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe versie van de voorwaarden. De Gebruiker heeft het recht om de aangepasten voorwaarden niet te accepteren door het sturen van een e-mail bericht naar het adres support@survio.com. Anders zal de Gebruiker de nieuwe versie voorwaarden accepteren.

Let op: In het geval van verschillen tussen de Engelse en de Nederlandse versie van deze Algemene voorwaarden, prevaleert de Engelse versie. De Engelse versie is beschikbaar op www.survio.com/en/terms-and-conditions.

Servicevoorwaarden

De website van Survio, de inhoud, producten en diensten zijn beschikbaar voor alle personen die meerderjarig zijn en wettelijk in staat zijn om contracten aan te gaan (bindende afspraken). Het bewijs van naleving van deze criteria kan worden opgevraagd bij de toegang tot alle (of sommige) diensten en/of producten, in de vorm van identificatie of contactgegevens.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gebracht tussen ons en gebruikers. Geen andere persoon is toegestaan hier voordeel uit te halen.

Als een rechter of toezichthouder besluit dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling(en) losgemaakt en verwijderd uit deze Servicevoorwaarden de resterende voorwaarden blijven volledig van kracht.

Als de SV in strijd zijn met de algemene voorwaarden vermeld op Uw registratie bij Survio (indien van toepassing) krijgen de SV voorrang, tenzij anders vermeld op aanvullende documentatie geleverd door de klantenondersteuning van Survio.

1. Definities

Waar vermeld staat in de Algemene voorwaarden "U", "Uzelf", en "gebruiker" verwijst naar u, de gebruiker van de website van Survio, de inhoud en de producten en diensten ervan, en "Uw", zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden. Verder, "Wij", "Ons" en "Survio" verwijst naar Survio s.r.o. en "Onze" en "Survio's"zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden. “Gebruikersinformatie" verwijst naar de persoonlijke details die verzameld kunnen worden door ons op Survio.com en/of tijdens de registratie en/of tijdens de verwerving van Survio's producten of diensten. "Onze website" verwijst naar de website "Survio.com" en alle geassocieerde webpagina's. Echter, "Survio site" verwijst naar de website van onze gebruikers, gecreëert door het systeem van Survio. "Derden" verwijst naar elke persoon/entiteit/bedrijf dat niet geassocieerd is met Survio s.r.o.

2. Beschikbare diensten

2.1 Gratis versie
Survio’s basisinstrument voor het creëren enquête is volledig gratis voor elke en alle gebruikers. Meer hier.

2.2 Premium Diensten
Vind meer informatie over premium pakketten op Plannen & Prijzen.

3. Betalende Diensten

3.1 Prijzen
Alle diensten hebben een vaste prijs of een reeks van prijzen, volgends de karakteristieken van het nodige werk, en de tijd die eraan besteed wordt om het te vervolledigen. Deze prijzen kunnen onderworpen worden aan aanpasingen om rekening the houden met veranderingen in de markt, of kunnen tijdelijk gewisseld worden door speciale/promotionele prijzen. De waarden zijn ingesteld op de lokale eenheden, of in Verenigde Staten Dollars (USD). Om onze prijzentabel te bekijken, klik hier. Alle prijzen (op onze website, applicatie, enz.) zijn exclusief btw. De btw wordt bepaald op basis van het land van de factuur van de gebruiker. De finale prijs van Premium Services is te zien op de aankooppagina voordat de betaling is afgerond.

3.2 Aankoop van Premium Diensten
Al onze Premium Services zijn verkrijgbaar bij de administratie van uw Survio account, en verder onder de links Plannen & Prijzen en Vergelijking functies. VVoor meer informatie omtrent onze Premium Services, kunt u hier contact opnemen met onze klantenservice.

4. Contractduur en Annulering

4.1 Contract
Het contract gaat in op het moment dat de gebruiker de voorwaarden accepteert en de betaling voldoet.

4.2 Contractduur en Annulering
Indien de Gebruiker niet besluit om het contract te annuleren via de Survio Account (zie artikel 5 - Betalingen / Vergoedingen en Terugbetalingen), wordt het Contract automatisch verlengd voor de maandelijkse of jaarlijkse termijnen.

Survio heeft het recht om alle door de klant verstrekte gegevens onherroepelijk te verwijderen, met inbegrip van de vragenlijsten, deelnemers aan onderzoeken en resultaten van de onderzoeken en dat zonder voorafgaande kennisgeving, binnen dertig dagen na de opzegging of het verstrijken van het contract.

5. Betalingen / vergoedingen en terugbetalingen

5.1 Onze betalingsverwerkers
We gebruiken derden als onze betalingsverwerkers (hierna "Betalingsverwerker") om u te betalen via een betaalrekening gekoppeld aan uw account. Naast deze overeenkomst wordt de verwerking van betalingen onderworpen aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betalingsverwerker. Onze huidige betalingsverwerkers zijn

a) cleverbridge AG in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van cleverbridge, en

b) Stripe Payments Europe Limited in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van Stripe Payments Europe.

Opmerking: Aan de hand van de aanduiding op de factuur die u hebt ontvangen, kunt u bepalen welke betalingsverwerker uw betaling heeft verwerkt. Facturen met de aanduiding FVS-(...) geven aan dat uw betaling is verwerkt door Stripe Payments Europe Limited, facturen met de aanduiding AKD-(...) of BKD-(...) geven aan dat uw betaling is verwerkt door cleverbridge AG.

Survio heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de beveiliging of prestaties van de Betalingsverwerker. U stemt ermee in om ons te betalen via de Betalingsverwerker, alle kosten tegen de prijzen dan in effect voor elke aankoop in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden. U gaat akkoord met betaling via de betaalmethode die u met uw account verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren, of onze Betalingsverwerker te instrueren, ook al is de betaling al voldaan of ontvangen.

Opmerkingen: Wanneer u verder vragen of verzoeken heeft over uw betalingen met betaalprefix AKD- of BKD-, kunt u direct contact opnemen met contact cleverbridge AG customer care. Neem voor vragen of verzoeken met betrekking tot je betalingen met het prefix FVS-, direct contact op met de klantenservice.

Survio heeft geen toegang tot betalingsgerelateerde gegevens (voor meer informatie over betaalmethoden en beveiliging, zie paragraaf 5.7).

5.2 Vergoedingen
U kunt toegang krijgen tot verdere diensten door een vergoeding te betalen. (verdere diensten zoals "Premium Services"). Bijvoorbeeld om uw logo te uploaden naar een onderzoek. Premium Services blijft van kracht totdat deze is geannuleerd of beëindigd conform onze voorwaarden. Wij zullen u informeren over de kosten voor Premium Services voordat u deze aanzet. Transactiekosten en extra kosten kunnen ook van toepassing zijn op bepaalde delen van de Services, en ook over deze kosten zal Survio u informeren voordat u ze activeert. De kosten verschijnen op een factuur die we door middel van de administratie van uw Survio-account onder "Mijn account" in "Factuurgeschiedenis" plaatsen, tenzij anders is aangegeven.

5.3 Automatische abonnements vernieuwingen
Om ononderbroken service te waarborgen, zullen wij u automatisch voor Premium Services in rekening brengen vanaf de datum waarop u uw eerste betaling heeft ingediend en vervolgens elke verlengingstermijn tot de annulering. Uw verlengingsperiode zal gelijk zijn aan de verlengingsperiode van uw huidige abonnement. Bijvoorbeeld, als u op een maandelijks abonnementsplan bent, is elke factuurbare verlengingstermijn voor een maand. Wij brengen u automatisch het geldende bedrag in rekening met de betaalmethode die u bij ons heeft. U kunt de automatische vernieuwing op elk gewenst moment uitschakelen via de administratie van uw Survio-account, "Mijn account" of door contact op te nemen met onze klantenservice.

5.4 Bij geen / late betalingen
Als u niet op tijd betaalt, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Premium Services op te schorten of te annuleren. Dit kan leiden tot het verlies van uw gegevens die gekoppeld waren met die dienst.

5.5 Betalingen stoppen / terugboeken
Als u contact opneemt met uw bank- of kredietkaartmaatschappij om de heffing van eventuele betalingen / kosten aan ons te weigeren, terug te storten of anderszins terug te keren ("Terugboeking"), kunnen we uw account automatisch beëindigen. Als u vragen heeft over een betaling die aan ons is gedaan, raden wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice voordat u een terugbetaling invult. Wij behouden ons het recht voor om terugbetaling te betwisten.

5.6 Terugbetalingsverzoeken
Zoals eerder vermeld, kunt u uw abonnement op elk gewenst moment annuleren in uw accountbeheer van Survio-account, 'Mijn account'. Daarna wordt u niet meer gefactureerd. Survio zal geen bedrag terugbetaalen of geen krediet geven voor contracten die worden geannuleerd alvorens hun einddatum niet is bereikt. De refund kan alleen worden aangevraagd voor:

BIJ VERZOEK VAN TERUGBETALING ALTIJD CONTACT MET ONS:

a) ALS UW BETALING (met factuurcode AKD- of BKD-) IS VERWERKT DOOR CLEVERBRIDGE AG , MOET U ALTIJD DIRECT CONTACT OPNEMEN met CLEVERBRIDGE AG (zie hoofdstuk 5.1).

b) IN ANDERE GEVALLEN (voor betalingen met factuurcode FVS-) MOET JE ALTIJD CONTACT OPNEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE.

Opmerkingen: Survio behoudt zich het recht voor om de reden die u heeft opgegeven voor de restitutie te bekijken en om te beslissen of uw verzoek wordt geaccepteerd of afgewezen.

5.7 Betaalwijze
Survio verklaart dat het geen toegang heeft tot gevoelige gegevens met betrekking tot de betaalmethode die door de gebruiker wordt gebruikt. Alleen de entiteit (betalingsverwerker) die verantwoordelijk is voor het betalingsproces, heeft toegang tot deze gegevens voor het betalingsbeheer.

De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat hun creditcardgegevens zijn/haar betaalkaartgegevens up-to-date zijn en kunnen eventuele wijzigingen doorgaan via de Administratie van het Survio account, 'Mijn account'.

Indien de betaling niet kan worden verwerkt, wordt de gebruiker geïnformeerd over de mogelijkheid om de overeenkomst inzake Premium services op te zeggen (zie paragraaf 5.4).

6. Algemene voorwaarden

6.1 Inhoud
U zal geen inhoud of materialen posten of verspreiden op de Survio website die lasterlijk, bedreigend, obsceen, schadelijk, pornografisch of anderszins illegaal van aard zijn. Ook zijn zowel inhoud en materialen die op één of andere manier inbreuk maken op welke wijze ook, op onze rechten of de rechten van anderen (met inbegrip van, maar niet alleen beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, confidentiele rechten en recht op privacy) zijn absoluut verboden, alsook activiteiten die kunnen leiden tot leed en overlast op ons of anderen. Overigens, mag u geen meningen uiten die vulgair, grof, seksistisch, racistisch of beledigend zijn. Wij moedigen gebruiker aan met elkaar om te gaan op een respectvolle en beleefde manier.

6.2 Eigendom van de Inhoud
U zal geen materialen op de Survio site plaatsen of beschikbaar maken die u niet uw eigendom zijn, zonder de expliciete toestemming van de wettige eigenaar van de materialen in kwestie.

6.3 Deelname aan Evenementen
U zult zich houden aan de regels van een wedstrijd, promotie of marketing campagne waaraan u deelneemt op onze website.

6.4 Tussenkomst
U zal zich niet inlaten met bepaald gedrag of handelingen die operationaliteit of veiligheid van de Survio site kunnen beïnvloeden. Noch zal u onredelijke overlast of verstoring van onze medewerkers veroorzaken.

6.5 Identiteit
Je zal niet voordoen als een andere persoon/entiteit, of uw connectie met een andere persoon/enteit verkeerd voorstellen.

6.6 SPAM
U zult uw Survio Enquete niet promoten door het versturen van spam (i.e., e-mails verzonden naar accounts zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar).

6.7 Robot Software
U zal geen software-robot gebruiken (of andere software die niet van Survio is) om nieuwe Survio sites te maken, noch om te bewerken nog om toegang te krijgen tot Survio sites.

6.8 Probleem Omzeilingen
U zal geen probleem omzeilingen gebruiken van welke aard dan ook, om beperkingen van pakketten of beperkingen van Survio diensten of functies te overwinnen.

7. Verplichtingen van de gebruiker

8. Intellectuele Eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van materialen of inhoud, geleverd als onderdeel van de Survio site, blijft te allen tijde, onvoorwaardelijk bij ons of onze licentiegevers. U bent niet toegestaan om dit materiaal of inhoud te gebruiken zonder toestemming door ons of onze licentiegevers. Bovendien, bent u enkel toegestaan dergerlijk materiaal te gebruiken op de manier beschreven in de Algemene Voorwaarden. U zal niet kopiëren, reproduceren, distribueren, commmercieel exploiteren, noch op enige andere vorm baten of winst maken van dergelijke materialen, noch zal u helpen/faciliteren van derden aan de acties zoals die hierboven vermeld.

Bovendien, als u zich bewust bent van dergelijke verspreiding of commerciële exploitatie, gaat u ermee akkoord ons onmiddelijk op de hoogt te brengen.

9. Persoonlijke gegevens en privacy (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG)

9.1 Wetgevingskader
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelike gegevens. Dit is volgens de Richtlijn 95/46 / EG (hierna de "AVG" genoemd). Informatie over de principes en procedures bij de verwerking van persoonsgegevens wordt uiteengezet in het Privacybeleid, dat wordt gepubliceerd op de website www.survio.com.

9.2 Controller en verwerker van persoonlijke gegevens
Gezien het feit dat we een gegevensopslag via het Survio-systeem aanbieden, moet u er rekening mee houden dat u met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u op onze servers bewaart, in de positie van een controller bent en Survio verkeert in de positie van een verwerker van persoonlijke gegevens. U bent verplicht om de persoonsgegevens zoals beschreven in de vorige zin van deze paragraaf te behandelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die de bescherming van persoonsgegevens regelen volgens de AVG.

9.3 Overeenkomst verwerking persoonsgegevens
Door het aangaan van de Overeenkomst, gaat u ermee akkoord de persoonsgegevensverwerkings Overeenkomst volgens Art. 28 van de AVG te handhaven en dit met de volgende inhoud:

9.4 Wijzigingen in persoonlijke gegevens
Wij raden u ten sterkste aan alle persoonlijke gegevens te updaten, omdat deze gegevens worden gebruikt in de klantendienst afdeling.

9.5 Registratie
Om onze producten en diensten te kunnen gebruiken, moet u een geldige registratie bij Survio hebben. Dit geeft recht op een project waarin u meerdere Survio sites kan hebben. Om te registreeren, heeft u een e-mailadres nodige, een wachtwoord en andere persoonlijke gegevens. U bent de enige verantwoordelijke in geheimhouding van uw wachtwoord en account. Alle activiteiten ontstaan uit uw account en/of wachtwoord is uw verantwoordelijkheid. Wij raden u ten sterkste aan dat u uw wachtwoord en account informatie strikt vertrouwelijk behandeld, en met niemand deelt. In het geval van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord en/of account, breng dan onmiddelijk Survio schriftelijk (van het e-mailadres dat gebruikt werd om het project te registreren) op de hoogt. Om misbruik te voorkomen, zorg ervoor dat u zich afmeld op het einde van elke sessie.

9.6 Verantwoordelijkheden in verband met respondenten
U bent de persoon die online enquêtes maakt en uitvoert, en de Respondent is degene die deze enquêtes beantwoordt. Om het juiste gebruik van de diensten door Respondenten te waarborgen, gaat u ermee akkoord om hen in staat te stellen deze Algemene voorwaarden te lezen en hun toestemming voor dit document te verkrijgen.

10. Schending van onze Voorwaarden

Het niet naleven van de voorwaarden vermeld op artikel 7 en/of deelname aan activiteiten die indruisen tegen of anderszins gedoogd door deze gebruiksvoorwaarden maken u aansprakelijk voor disciplinaire maatregelen en juridische vervolging . De beslissing om disciplinaire maatregelen te kunnen nemen (met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbreking van alle diensten) valt onder de bevoegdheid van Survio.
Gelieve overtredingen op de huidige Algemene Voorwaarden, servicevoorwaarden of uw lokale wetten te melden. Om ons op de hoogte te houden van deze activiteiten, klik hier.

11. Stopzetting/Terminatie van de diensten

Wij behouden ons het recht voor om onze diensten aan u met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten voor onbepaalde tijd, als u onze voorwaarden schend, of als wij gegronde redenen hebben om te geloven dat u onze voorwaarden schendt. Ook, zullen wij onze diensten aan u beëindigen, naar eigen inzicht, indien u deelneemt aan een gedrag dat wij onaanvaardbaar beschouwen.

12. Aansprakelijkheid

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN GEBRUIKERSOF DERDEN OF HARDWARE DAT VEROORZAAKT IS DIRECT, INDIRECT NOCH PER ONGELUK ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN? INCLUSIEF HET DONWLOADEN VAN MATERIAAL DOOR ONZE DIENSTEN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN GEBRUIKERS OF DERDEN ALS EEN GEVOLG VAN HET ONVERMOGEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN/OF ONZE WEBSITE EN/OF ONZE PRODUCTEN, NOCH DIRECT, INDIRECT, PER ONGELUK, NOCH IN VERBAND MET DEZE GEBEURTENIS. VANDAAR DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO IS. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE APPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT RESULTEERT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN.

U BEGRIJPT, EN GAAT AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SURVIO SITE, ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN OP UW VERANTWOORDELIJKHEID IS EN DAT SURVIO WEBSITE, DIENSTEN EN PRODUCTEN AANGEBODEN WORDEN "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". U ACCEPTEERD EN AANVAARDT DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE BESCHIKBAARHEID EN/OF FUNCTIONALITEIT VAN DE WEBISTES VAN DERDEN EN/OF MATERIAAL WAAR U TOEGANG TOE HEEFT VIA DE SURVIO SITE.

12.1 Derde Partijen
Wij keuren niet goed, noch zullen wij verantwoordelijk gesteld worden, noch aansprakelijk voor enige inhoud, reclame, product of dienst op, of beschikbaar via websites van derden.
Alle transacties tussen u en een derde partij gevonden op of via de Survio Site, met inbegrip van betaling voor en levering van producten, diensten en alle andere termen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn gemaakt tussen U en de entiteit in kwestie. Daarom, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies/schade van welke aard ook, die voortvloeien uit dergelijke transacties.

12.2 Uitsluiting van Garantie
Survio, haar dochterondernemingen, en zijn licentiegevers vertegenwoordigen niet, noch garanderen u dat:

Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door U van Survio, via of uit Onze dienstverlening zal enige garantie creëeren die niet uitdrukkelijk vermeld in de voorwaarden.
Survio ontkent uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

13. Beperking van Aansprakelijkheid

Inachtneming van de voorzieningnen in de aansprakelijkheid (artikel 12) hierboven, GAAT U ER UITDRUKKELIJK MEE AKKORD DAT SURVIO, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE VOORWAARDEN VERMELD OP DE PUNTEN 13.1 TOT 13.3.

13.1 Algemeen
Enige directe, indirecte, incidentele, speciale daaruit voortvloeiende of morele schade die kan ontstaan door u, ongeacht de oorzaak en onder elke theorie van aansprakelijkheid. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verlies van winst (direct of indirect), verlies van welwillendheid of zakelijke reputatie, verlies van gegevens, kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten, of andere immateriële verliezen.
Enig verlies of schade die kan ontstaan door U, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies of schade als gevolg van:

13.2 Rechtsbevoegdheid
De beperkingen van de aansprakelijkheid van Survio aan u, in paragraaf 12.1 hierboven is van toepassing ongeacht Survio op de hoogte is of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen. Ook zullen beperkingen die wettig zijn in Uw rechtsgebied op u van toepassing zijn.

13.3 Informatie voorzien op Survio sites
Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor:

14. Digitaledienstenverordening (DSA compliance)

Survio levert diensten in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG ("DSA").

Daartoe heeft Survio een contactpunt opgericht voor de autoriteiten van de lidstaten, de Commissie, het korps en de afnemers van de dienst in de zin van de artikelen 11 en 12 van de DSA, namelijk de statutaire zetel van de onderneming te Hlinky 995/70, Brno 603 00, Tsjechië, of e-mail: support@survio.com. In de communicatie met het contactpunt mag Tsjechisch en Engels worden gebruikt.

Survio behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen als zij zich bewust wordt van inhoud die illegaal is of in strijd is met de Algemene voorwaarden. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit (i) beperkingen op de zichtbaarheid van specifieke informatie die door de afnemer van de dienst is verstrekt, waaronder het verwijderen van inhoud, het ontoegankelijk maken van inhoud of het toekennen van een lagere zoekpositie aan dergelijke inhoud; (ii) schorsing, beëindiging of anderszins beperken van geldelijke betalingen; (iii) gehele of gedeeltelijke schorsing of beëindiging van de dienst; of (iv) schorsing of beëindiging van het account van de afnemer van de dienst. In het geval dat een dergelijke maatregel wordt genomen, zal de betrokken gebruiker worden geïnformeerd in het kader van artikel 17, lid 3 van de DSA, op voorwaarde dat zijn/haar elektronische contactgegevens bekend zijn bij Survio.

Gebruikers en respondenten kunnen aan Survio het voorkomen van specifieke informatie melden die zij als onwettig beschouwen door gebruik te maken van de link in het specifieke formulier of door gebruik te maken van het formulier dat hier beschikbaar is. Survio zal de ontvangst van een dergelijke melding zonder onnodige vertraging bekend maken. Als de indiener op de hoogte gesteld wil worden van het resultaat van het onderzoek van de melding, moet hij/zij zijn/haar elektronische contactgegevens opgeven.

Bij het uitvoeren van haar verplichtingen onder de DSA, zal Survio handelen op een tijdige, objectieve, redelijke en zorgvuldige manier, met inachtneming van de rechten en legitieme belangen van alle betrokken partijen, met inbegrip van de grondrechten van de afnemers van de dienst, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid en pluraliteit van de media en andere grondrechten en vrijheden zoals vastgelegd in het Handvest.

Survio behoudt zich het recht voor om geautomatiseerde procedures te gebruiken om inhoud te detecteren die in strijd is met de Algemene voorwaarden of de wet. In het geval dat inhoud wordt gemodereerd met behulp van een geautomatiseerde procedure, zal de betrokken gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld.

15. Feedback

De kwaliteit van onze diensten en producten is de belangrijkste focus van Survio, vandaar dat ons systeem is onderwerp van een Continuous Improvement Process (CIP) zowel op de technologische als ontwerp aspecten van het product.

Als onderdeel van ons streven naar uitmuntendheid, Survio s.r.o. verwelkomt uw opmerkingen en suggesties over bepaalde of alle van de voorwaarden en vermelde regels op de huidige Algemene Voorwaarden. Om bij te dragen met uw commentaar / suggestie, neem contact op met onze Klantenondersteuning afdeling, of stuur een e-mail naar: support@survio.com

Laatst gewijzigd 12/20/2023.

Contact Verkoop

Begin nu met enquêtes!

  • Maak een enquête Gebruiksvriendelijke enquête-editor, 100+ kant-en-klare enquêtesjablonen
  • Verzamel antwoorden Mobielvriendelijk, omnichannel inzameling, identiteitstracering
  • Analyseer de resultaten Snelle en uitgebreide analyses, rapporten met één klik
  • Overschakelen naar Survio PRO Gebruikersbeheer, aangepaste dashboards, integraties, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013