Individuele reacties vertegenwoordigen de individuele ingediende enquêtes.
Eén reactie = één ingediend onderzoek


GRATIS gebruikers kunnen in de applicatie de resultaten zien die zijn weergegeven in grafieken en tabellen met een limiet van 100 antwoorden per maand.


Premium-klanten hebben verhoogde limieten en kunnen samenvattingen van resultaten en individuele antwoorden downloaden aan de hand van hun lopende premium plan.


1. Klik op het grafiek pictogram aan de rechterkant van het enquête-venster op het Dashboard.2. U ziet dan de Resultaten pagina. Klik op het tabblad Individuele antwoorden.3. Er is een tabel waarin de rijen de ingezonden enquêtes vertegenwoordigen (één rij = één beantwoorde enquête) en de kolommen de enquêtevragen.4. U kunt elk antwoord in uw enquête uitschakelen door deze aan te vinken en op Verbergen te klikken. 


Een uitgeschakeld antwoord wordt NIET verwijderd, maar zal ook niet worden gebruikt in de samenvattende resultaten en in de verwerking van rapporten (wat van pas kan komen als u antwoorden van lage kwaliteit, testgegevens, enz. wilt uitschakelen).5. Wanneer u de cursor van uw muis op een rij plaatst, wordt deze gemarkeerd. Als u op een rij klikt, ziet u het antwoord in een gedetailleerdere weergave.043