Individuele reacties vertegenwoordigen de individuele ingediende enquêtes.
Eén reactie = één ingediend onderzoek


GRATIS gebruikers kunnen in de applicatie de resultaten zien die zijn weergegeven in grafieken en tabellen met een limiet van 100 antwoorden per maand.


Premium-klanten hebben verhoogde limieten en kunnen samenvattingen van resultaten en individuele antwoorden downloaden aan de hand van hun lopende premium plan.


1. Klik op het grafiek pictogram aan de rechterkant van het enquête-venster op het Dashboard.2. U ziet dan de Resultaten pagina. Klik op het tabblad Individuele antwoorden.3. Er is een tabel waarin de rijen de ingezonden enquêtes vertegenwoordigen (één rij = één beantwoorde enquête) en de kolommen de enquêtevragen.4. U kunt een vraag verwijderen door op de prullenbak te klikken.


Als u de reacties wilt deactiveren, klikt u positie UIT op de schakelaar in de kolom Gebruik. Het gedeactiveerde antwoord is NIET verwijderd, maar zal niet worden gebruikt in de samenvatting van resultaten en rapporten (handig wanneer u antwoorden van lage kwaliteit wilt deactiveren, gegevens wilt testen, enz.)5. Wanneer u de cursor van uw muis op een rij plaatst, wordt deze gemarkeerd.6. Als u op een rij klikt, ziet u het antwoord in een gedetailleerdere weergave.Tip: U kunt dit specifieke antwoord afdrukken als u op het pictogram Printer klikt.

043