Vraagtypen in een enquête

Vraagtypen in een enquête

Ontdek alle 19 vraagtypen die u kunt gebruiken bij het maken van een enquête in Survio.

Ik wil het uitproberen

Vraagtypen

Laat u zich inspireren door methodologische tips over hoe u de vragen correct kunt gebruiken. De juiste vraagtypen zullen u relevante gegevens leveren om de juiste beslissingen te nemen of nieuwe wijzigingen door te voeren - misschien juist in uw bedrijf of organisatie.

Sterbeoordeling

Wilt u het voor de respondenten gemakkelijker maken om te antwoorden? Wilt u alleen weten of iets goed of slecht was en hoe slecht? Kies dan een sterrenscore. De respondent kiest het aantal sterren op basis van zijn beoordeling. Het voordeel van deze populaire vraag is dat het antwoorden snel en eenvoudig is. Dit komt doordat de vraag een visueel element bevat en daardoor aantrekkelijker is voor de respondent. Het is zeer geschikt voor het invullen op mobiele apparaten.

Sterbeoordeling

Net Promoter Score®

Meet uw klantenloyaliteit met een eenvoudige gestandaardiseerde vraag. Klanten beoordelen hun ervaring op een schaal van 0 tot 10. Je komt te weten hoeveel fans en detractors je hebt, en je kunt met die informatie een vraag met een open einde toevoegen. Net Promotor Score (NPS) is een vraag die traditioneel in het bedrijfsleven wordt gebruikt. Het is een goed idee om de NPS regelmatig te meten en te evalueren en te zien hoe de NPS-waarde verandert afhankelijk van de veranderingen die u in uw bedrijf aanbrengt.

Net Promoter Score®

Enkele keuze

Een vraag met een enkele keuze (single choice) is een eenvoudige en ongecompliceerde vraag voor uw respondenten. Het is ook gemakkelijk te analyseren. Als u alle antwoorden optelt, zullen ze gelijk zijn aan het aantal respondenten en kunt u gemakkelijk cirkeldiagrammen opstellen. De vraag is zeer geschikt voor vragen waarbij u een ondubbelzinnig antwoord wilt, bijvoorbeeld numerieke intervallen, woordschalen (Likert-schaal), enz. U hoeft de antwoorden niet alleen onderaan weer te geven, maar ook naast elkaar of als scrollend tekst.

Enkele keuze

Enkele keuze met de optie "Anders"

Breid de meerkeuzevraag uit met het antwoord "andere". Vooral als u niet zeker weet of u uw respondent in de antwoorden alle opties hebt gegeven. Dit type vraag is zeer geschikt voor een "pre-enquête" waarbij u test of u de vragenlijst correct hebt opgesteld en of de respondenten hem correct hebben ingevuld. U kunt dan de antwoorden die in het vak "andere" zijn gegeven, gebruiken als voorgedefinieerde antwoorden in een eenvoudige enkelekeuzevraag in een echte enquête.

Enkele keuze met de optie

Afbeelding vraag

Test het grafische concept. Laat de respondenten beslissen welk logo, verpakking, kleurenconcept of andere grafische elementen zij mooier vinden. Gebruik twee of meer afbeeldingen, upload ze naar de vraag en kijk aan welke optie mensen de meeste voorkeur geven. De beeldkeuzevraag is illustratiever dan de andere vragen. Bovendien zal het ook de visuele aantrekkingskracht van de enquête vergroten.

Afbeelding vraag

Meerkeuze

Meerkeuze (multiple choice) is bijvoorbeeld nuttig wanneer u de klant vraagt wat belangrijk is of wat hij zou willen. De vraag is gemakkelijk te evalueren en zeer intuïtief voor de respondent. Vergeet niet dat het aantal antwoorden niet gelijk zal zijn aan het aantal respondenten, aangezien elke respondent een of meer antwoorden kan kiezen.

Meerkeuze

Meerkeuze met de optie "Anders"

Net als bij de enkele keuze, kunt u het antwoord "andere" ook aan de meerkeuze toevoegen. Dit voorkomt de onjuistheid van gegevens in gevallen waarin de respondent zijn antwoord niet bij de keuzemogelijkheden heeft gevonden en daarom willekeurig heeft geantwoord. Het nadeel is echter dat u de afzonderlijke tekstreacties in de resultaten afzonderlijk zult moeten lezen en beoordelen.

Meerkeuze met de optie

Waarderingsschaal

De respondent verdeelt de waarde (bijv. punten, geld, percentages) over de afzonderlijke opties. Zijn/haar antwoord zal u niet alleen informatie geven over wat belangrijk is, maar ook, en dat is nog belangrijker, informatie over hoe belangrijk de opties in vergelijking met elkaar zijn en in welke mate. De volledige waarde moet altijd worden verdeeld. In de eindevaluatie krijgt u gemiddelde waarden, vergelijkbaar met een schaal, die laten zien wat voor de respondenten belangrijk is.

Waarderingsschaal

Rangschikking

Met de rangschikkingsvraag kunt u voorrang geven aan specifieke antwoordopties. Zo krijgt u de volgorde van de afzonderlijke opties. De respondent antwoordt heel eenvoudig door de opties met de vinger of de muis naar de uiteindelijke volgorde te verplaatsen. Het resultaat is de gemiddelde positie van elke optie. Een voorbeeld van deze vraag is bijvoorbeeld: "Hoe belangrijk zijn de gegeven parameters voor u bij het nemen van een aankoopbeslissing?"

Rangschikking

Semantische differentiaal

U kunt een semantische differentiaal gebruiken om attitudes of percepties van bijvoorbeeld een product te meten. De respondent kiest tussen de twee tegengestelde waarden die zijn/haar houding uitdrukken wanneer hij/zij antwoordt. De evaluatie ervan is eenvoudig. Ofwel gaat het om de antwoorden van één respondent (b.v. zijn profiel) ofwel om het gemiddelde van de waarden voor alle respondenten. De vraag is voor de respondenten gemakkelijk te begrijpen en door het gebruik ervan krijgt u een verfijnd resultaat. Als u de vraag goed voorbereidt, zult u een zeer goed beeld krijgen van de attitudes van uw respondenten.

Semantische differentiaal

Matrix - enkele keuze

Een matrixvraag (ook bekend als een matrix- of batterijvraag) is nuttig wanneer u verschillende vragen na elkaar wilt stellen die dezelfde antwoorden hebben (meestal een Likert-schaal). Deze vraag bespaart tijd voor de respondent, die het ook als één vraag ziet. Het maakt de enquête ook duidelijker. De puntentelling is dezelfde als bij single choice, en het is bovendien heel duidelijk, omdat alle vragen mooi bij elkaar staan in één scorebord en één grafiek, en u de resultaten gemakkelijk kunt vergelijken.

Matrix - enkele keuze

Bij het matrix-meerkeuze type kan de respondent in elke rij meerdere vakjes aankruisen. Houd er rekening mee dat dit soort vragen een goede reden moet hebben. Vragenlijstontwerpers kiezen soms voor dit soort vragen zonder eerst na te gaan of de vraag eigenlijk wel geschikt is om de benodigde gegevens te verkrijgen. Bedenk of u echt wilt dat de respondent alle opties in elke rij van de matrix kan aankruisen. Onjuist gebruik leidt ertoe dat de gegevens moeten worden aangepast en dat automatische analyse niet kan worden gebruikt.

Matrix - tekstantwoorden

De tekst-antwoordmatrix is geschikt voor situaties waarin elke rij, die bijvoorbeeld een individuele persoon kan voorstellen, een cijfer toekent aan elke parameter. U evalueert bijvoorbeeld de vaardigheden (communicatie, deskundigheid en betrouwbaarheid) van individuele collega's en de respondent (in dit geval een collega) beoordeelt, bijvoorbeeld, numeriek of in woorden. U kunt dit type vraag ook gebruiken voor een formulier met formuliervelden die in één kolom zijn gerangschikt. Idealiter zou u het gebruiken in bijvoorbeeld enquêtes voor evenementen, waarbij u gegevens over een deelnemer moet verzamelen.

Matrix - tekstantwoorden

Open tekst vraag

Wilt u de eerlijke mening of houding van de respondent weten? Geef hen de ruimte om zich uit te drukken in een open tekstvak. U kunt deze vragen meestal niet onmiddellijk statistisch evalueren, maar ze helpen u wel beter te begrijpen hoe de respondent denkt. Daarom is het soms nuttig open en gesloten vragen te combineren. In een gesloten vraag krijg je een antwoord op de vraag "wat?" en dan in een open vraag krijg je een antwoord op de vraag "waarom heeft de respondent zo geantwoord?"

Open tekst vraag

Open tekst vraag - nummer

Hebt u alleen een antwoord in numeriek formaat nodig? Een cijfervraag ziet er net zo uit als een gewone open vraag, d.w.z. een tekstvak. Voor deze vraag kunt u het antwoordtype echter instellen op een getal, en het veld in de vragenlijst zal niet toestaan iets anders dan een getal in te voeren. Deze vraag is zeer geschikt wanneer u bijvoorbeeld de precieze leeftijd of het precieze aantal kinderen, of een ander specifiek getal wilt weten.

Open tekst vraag - nummer

Open tekst vraag - datum

Maakt u zich geen zorgen over respondenten die de datum in verschillende formaten invoeren. Gebruik het vraagtype datum en laat respondenten direct een specifieke datum kiezen uit de kalender die verschijnt. De datum zal worden opgeslagen in een consistent formaat. Statistische evaluatie zal dan veel sneller en gemakkelijker voor u zijn.

Open tekst vraag - datum

Open tekst vraag - e-mail

Wanneer u contactgegevens van respondenten verzamelt, kunt u er met een vraag van het type e-mail voor zorgen dat respondenten hun e-mailadres in de juiste opmaak hebben ingevoerd. Houd het niet alleen bij het verkrijgen van een e-mailadres. Gebruik het antwoord en het e-mailadres van de respondent in uw e-mailmarketing, bijvoorbeeld. Vergeet echter niet dat het e-mailadres onder de gegevensbescherming valt en dat u de respondent moet laten weten hoe u het gaat verwerken.

Open tekst vraag - e-mail

Open tekst vraag - plaats

Bij deze vraag vraagt Survio de respondent om het adres of de naam van een plaats in te vullen. Wanneer u een specifiek soort vraag gebruikt, helpt u de respondent snel te begrijpen wat u vraagt. Zo komen ze sneller door de enquête heen en krijgt u de juiste informatie.

Open tekst vraag - plaats

Eigen tekst

Moeten er niet alleen vragen maar ook extra tekst in de enquête worden opgenomen? De Survio app stelt u in staat om dit te doen. U kunt tekst gebruiken om extra context in de enquête toe te lichten en de respondent te helpen beter door de enquête heen te komen. U kunt tekst gebruiken om de verschillende onderdelen van de enquête in te leiden, zodat de respondent beter begrijpt waar het om gaat en wat de bedoeling ervan is. U kunt ook een foto toevoegen om de enquête visueel aantrekkelijk en duidelijk te maken.

Eigen tekst

Nu weet u welke soorten vragen u in de enquête kunt gebruiken. Dus probeer maar!

Maak uw enquête gratis

Cookie toestemming

Deze website maakt gebruik van cookies die de website helpen functioneren en om bij te houden hoe u ermee omgaat, zodat we u een verbeterde en aangepaste gebruikerservaring kunnen bieden. Wij gebruiken de cookies alleen als u hiermee instemt door op Accepteren te klikken. U kunt ook individuele cookievoorkeuren beheren via Voorkeuren.