Cybersikkerhet

Cybersikkerhet

Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. For oss er datasikkerhet av høyeste prioritet. Les mer om hva det innebærer.

 • GDPR-kompatibel
 • ISO- sertifisering
 • OV SSL -sertifisering

Lag en gratis undersøkelse

Umiddelbar beskyttelse av alle data som behandles i Survio-applikasjonen har høyeste prioritet, og det er derfor vi hele tiden streber etter å ta i bruk tiltak som fører til maksimal sikkerhet og integritet. Samtidig gir vi transparent informasjon om alle sikkerhetsprosesser vi følger i dette arbeidet. Survio oppfyller dermed fullt ut de strengeste EU -standardene, se databehandlingsavtalen (Data Processing Agreement).

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013- sertifisering

Survio er akkreditert i henhold til ISO 27001. Denne standarden krever en systematisk undersøkelse av alle risiki knyttet til informasjonssikkerhet. Vi oppdaterer våre retningslinjer for informasjonssikkerhet regelmessig for å redusere risiki. Sertifiseringen bekrefter at vi følger internasjonalt anbefalt praksis for informasjonssikkerhet, og at all kundeinformasjon er trygg. Dette trygger våre kunder i at vi tar sikkerheten til dataene deres på største alvor.

GDPR

Beskyttelse av personopplysninger i henhold til GDPR

Behandlingen og håndteringen av lagrede personopplysninger (inkludert svar) er i samsvar med de strenge reglene fastsatt i GDPR og europeisk lovgivning (forskrifter og direktiver fra Europaparlamentet, EU -kommisjonen og Europarådet). Som et ledd i å oppfylle vilkårene i GDPR -direktivet, har vi besluttet å frivillig anvende de strengeste reglene som finnes i hele EU, gitt av den tyske versjonen. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.

Digicert

OV SSL -sertifisering

Hvert spørreskjema som er opprettet i Survio er beskyttet av et sikkerhetssertifikat. Kommunikasjon mellom brukerens enhet og Survio, opprettelse av spørreskjema, individuelle svar fra respondenter - er alt kryptert av et internasjonalt anerkjent SSL -sertifikat med utvidet validering, det såkalte Organization Validated SSL -sertifikatet. Dette sertifikatet ble utstedt til oss av den internasjonale myndigheten DigiCert (tidligere Symantec), som verifiserer identiteten til sertifikatinnehaverne. Det er derfor ikke mulig å forfalske sertifikatet og utstede det på vegne av Survio uten vårt kjennskap. Sertifikatet er av så høy kvalitet at DigiCert forsikrer sertifikatet vi bruker for 1,5 million dollar mot at det blir ødelagt.

Privacy Shield Framework

Privacy Shield Framework

Utveksling av personopplysninger mellom EU, USA og Sveits er underlagt datasikkerhets- og beskyttelsesreglene som Survio s.r.o. forpliktet seg til å overholde i henhold til Privacy Shield Framework - filen, som erstattet det opprinnelige Safe Harbor Framework. Se Privacy Shield - nettstedet for mer informasjon.

Survio - kontosikkerhet

Alle kontoer i Survio er sikret mot tyveri eller uønsket manipulasjon. Vi krever bekreftelse på alle forespørsler om de faktisk kommer fra kontoinnehaverne. Det er ikke mulig å stjele en konto i Survio hvis brukeren overholder de grunnleggende sikkerhetsreglene.

Datatilgang fra Survios side

Kun brukeren selv - eieren av denne kontoen - kan håndtere data relatert til en bestemt konto. En fast ansatt i Survio s.r.o. har ikke tilgang til brukerkontoer eller deres data. Bare autoriserte utviklere av Survio s.r.o., som har adekvat utdanning innen sikkerhet og databeskyttelse, er underlagt strenge sikkerhetsregler som er satt opp i selskapets interne prosesser, og som også har en signert NDA, kan gå inn i systemdatabasen. Disse personene jobber aldri med brukerdata, men fokuserer utelukkende på funksjonaliteten til Survio -systemet.

Datalagring og sikkerhetskopiering

De opprettede spørreskjemaene og mottatte svarene lagres på Microsoft Azure Cloud. Microsoft Azure Cloud er også ISO 27000 -sertifisert, i tillegg til SOC1 og SOC2 (ekvivalent i USA til ISO 27001). Noen data lagres også på våre servere i Tsjekkia. Dataene sikkerhetskopieres regelmessig hver dag. Også ved disse overføringene er alle data kryptert.

Sender Policy Framework

Metoden Sender Policy Framework som brukes av Survio, brukes til å bekrefte e-postadresser. Den brukes til å oppdage forfalskning av avsenderadresser under levering av e-post.

Betalingssikkerhet

Alle betalinger ved bruk av premiumkontoer og Survio -tjenester befordres via vår eksklusive partner cleverbridge AG, som oppfyller de strengeste transaksjonsreglene i betalingssystemet. Det gjelder spesielt:

 • PCI DSS Level 1

  PCI DSS Level 1

  (Payment Card Industry Data Security Standard) - for tiden den høyeste standarden for å sikre online betalinger.

 • TLS

  TLS

  (Transport Layer Security) - salg og dataoverføringssikkerhet som sikrer at all informasjon mellom datamaskinen og Cleverbridge er kryptert og sikret.

 • McAfee Secure

  McAfee Secure

  Cleverbridge har et sikkerhetssertifikat fra det internasjonalt kjente McAfee antivirusprogrammet.

 • TRUSTe

  TRUSTe

  Vurdering av sikkerhetstildeling av Cleverbridge -betalingssystemet av en internasjonal myndighet i Cloud Data Privacy Program Requirements.

 • ISAE 3402 Type II

  ISAE 3402 Type II

  Inspeksjon og testing av driftsprosedyrer av en ledende uavhengig revisor.

 • Revised Payment Services Directive (PSD2)

  Revised Payment Services Directive (PSD2)

  Survio s.r.o. oppfyller alle reglene under dette endrede direktivet, i forbindelse med økt kundesikkerhet og ikke-kontante betalinger fra disse kundene innen EU.

Alle onlinetransaksjoner er sikret med toppmoderne krypteringslag, og det utføres regelmessig tester på effektiviteten av metodene for å beskytte konfidensialitet, autentisitet og integritet av informasjon om betalingstransaksjoner. Survio s.r.o. overholder vern av personopplysninger i betalingssystemet underlagt reglene i GDPR, og implementerer sertifiserte prosedyrer for problemløsning.

Hendelseshåndtering og problemløsning

For uventede hendelser, har Survio s.r.o. utarbeidet et sett med prosedyrer for hvordan situasjonen undersøkes, hvilke metoder som passer for å håndtere den, og rutiner for varsling av alle brukere, i samsvar med gyldige lovbestemmelser og gjenopprettelse av systemets funksjon.

 • Systemfeil

  For disse tilfellene har Survio s.r.o. etablerte velprøvde prosedyrer som fører til en umiddelbar løsning på ethvert problem i 24/7/365 regimet. Takket være vanlig sikkerhetskopiering og synkronisering, kan data gjenopprettes fra en sikkerhetskopi.
 • Ved påloggingsproblemer

  Som når brukeren har glemt passordet - vil Survio be brukeren om å skrive inn en e -postadresse for registrering dit de vil sende en melding om kobling for gjenoppretting av passord. I denne situasjonen er ingen ytterligere informasjon nødvendig.
 • Problemer med programmet

  For brukere som støter på problemer med å lage spørreskjema, dets innstillinger, distribusjon, analyse av resultater, etc., har Survio en Hjelpesenter, tydelig utarbeidet i punktvise beskrivelser som følges for å løse problemet steg for steg. Det er to tilganger til ønsket kundestøtte - å sende en e -post til support@survio.com, eller å opprette en konkret forespørsel.

Survio s.r.o. legger vekt på å holde brukerne fullt oppdatert om vern og sikkerhet for kontoene sine.

Kontakt Salg

Lag en undersøkelse nå!

 • Opprett en undersøkelse Brukervennlig spørreskjemaverktøy, over 100 undersøkelsesmaler
 • Samle inn responser Mobilvennlig, flerkanals svarinnsamling, respondentidentifisering
 • Analyser resultater Rask og omfattende analyse, omfattende rapporter med ett klikk
 • Bytt til Survio PRO Brukeradministrasjon, egendefinerte dashbord,integrasjoner, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013