1. På oversiktssiden klikker du på Lag en spørreundersøkelse.2. Her velger du Lag en kopi.3. Velg spørreundersøkelsen du ønsker å kopiere og klikk på FORTSETT.4. Endre navnet på spørreundersøkelsen og trykk på FORTSETT.5. Du vil få åpnet et redigeringsverktøy der du kan utforme spørreundersøkelsen din slik du vil ha den.Tips: Endre navnet på det kopierte spørreskjemaet. Med dette unngår du å ha flere prosjekter med samme navn, som vil gjøre det vanskelig å finne den rette. Det holder med små justeringer, f. eks. kundetilfredsstillende  - juni, kan du endre til kundetilfredshetsmåling - juli.

002