Advarsel: Ikke foreta endringer på en spørreundersøkelse som er igangsatt. Endringer kan medføre at spørsmål misoppfattes, og at innsamlet data blir feil. 


Spørreundersøkelser som er deaktivert kan du selvfølgelig justere på. Du kan endre på spørsmål, legge til sideropplaste logoendre designsett opp logikk, osv.


Endring av spørsmål


1. Trykk på spørsmålet du ønsker å endre på i redigeringspanelet.Tips: Om du dobbeltklikker på det aktuelle spørsmålet to ganger, åpnes redigeringsvinduet umiddelbart og du kan hoppe over trinn nr. 2.


2. Velg Endringen du ønsker å foreta deg.

4. Ved å klikke på Innstillinger vil du kunne se flere muligheter.5. Vinduet med teksten til spørsmålet vil bli åpnet. Bekreft endringene og trykk på LAGRE.


Tips: For hvert spørsmål kan du ikke bare justere på tekst men du kan opplaste bilder/video eller gjøre andre innstillinger.

004