Egendefinerte nettadressevariabler / GET-parametre er en måte du kan overføre dine egne data (verdier du definerer) til spørreskjemaet. Du kan identifisere en bestemt ordre eller en bestemt kunde. Du kan innstille hvor mange variabler du ønsker.


Advarsel: Dette er en avansert funksjon. Vi anbefaler at du overlater denne innstillingen til en programmerer eller til en bedriftsadministrator med kompetanse.


1. Klikk på Innstillinger i spørreskjemaeditoren i toppmenyen.2. Aktiver Egendefinert nettadresse variabler.


 

3. Opprett et navn på parameteren.
Om du ønsker å legge til en kunde-ID vil du ha en parameter kalt "cust-id".


4. Denne parameteren blir deretter lagt til nettadressen til spørreskjemaet5. Dette er hvor programmerer automatiserer prosessen med å fylle parameteren “cust-id” med ekte kunde ID. Det er vanligvis koblet til informasjonssystem, CRM eller e-posttjenester.


6. Eksempel på en parameter med virkelig kunde id:7. Etter en vellykket oppsett husk å teste om undersøkelsen samler dataene dine!

 

8. I Resultater vil du se på slutten en ny blokk P1 cust-id.9. Parameteren i XLS filen legges til slutten av tabellen som en ny kolonne (i vårt tilfelle CustID).Tips: Vi anbefaler at dette settes opp og igangkjøres med bedriftsadministratorer. Dette er en avansert funksjon som er vanskelig å sette opp uten programmerere eller mer erfaring.


024