1. Åpne spørreundersøkelsen du ønsker å redigere.
2. I sidepanelet klikk på +.
3. En ny side vil bli opprettet.
4. På samme måte kan du opprette så mange sider du vil.


Tips: Et spørreskjema med 10 spørsmål kan deles f.eks. slik:

  • Én side med alle 10 spørsmål.
  • 10 sider med ett spørsmål på hver side.
  • 5 sider med 2 spørsmål på hver side osv.