Hopp over spørsmål er en premium-funksjon. Ofte er den brukt til å lage filter (screening) spesielt i begynnelsen av spørreundersøkelsen.


Eksempel nr. 1


Du har en spørreundersøkelse som skal finne ut hvor fornøyde er kunder på en kvinne kosmetikk. Spørreskjemaet er derfor utelukkende for kvinner. For å forbedre resultater av spørreundersøkelsen er det en god ide å ekskludere alle menn fra undersøkelsen.


1. Spør derfor det første spørsmålet om kjønn.2. Ved å klikke på spørsmålet vil du få opp en kontrollboble med forskjellige muligheter. Velg Logikk.3. Du vil få opp et vindu der du kan opprette regler du trenger - logikk for hopp over spørsmål.4. Klikk på + Lag en regler ved varianten mann.

  OG

5. Velg Innsending av undersøkelse i rullemenyen.6.  Klikk på Lagre nederst til høyre.


7. Du har opprettet en regel hvor alle respondenter som har valgt svaret Mann til kjønnsspørsmålet vil bli sendt til slutten av spørreskjemaet.


8. Om du nå klikker på kjønnsspørsmålet igjen vil du se ved vindu Logikk en grønn sirkel med nummer 1. Dette betyr at du har opprettet én regel ved dette spørsmålet.Eksempel nr. 2


Du har en spørreundersøkelse hvor du trenger en tillatelse fra respondenter til å behandle personlige data. Derfor kan du ikke behandle svar av dem som ikke gir samtykke


1. Skriv første spørsmål slik at folk kan bekrefte samtykke til behandling av personlige opplysninger.2. Igjen klikk på spørsmålet og velg Logikk.3. Lag en regel ved alternativen Jeg er ikke enig på samme måten som i eksempel nr. 1. Dette vil overføre respondenten til slutten av spørreundersøkelsen. 4. Klikk på Lagre.


5. Nå vil hver respondent enten gi eller ikke gi samtykke til behandling av personlige opplysninger ved å fullføre dette første spørsmålet. I tillegg samler du kun data fra personer som er enige med databehandling.


Typer av regler

  • Gå til spørsmålet nummer XX.
  • Hopp til sidenummer XX.
  • URL-adresse / nettadresse - basert på respondentens svar kan du omdirigert han til hvilken som helst nettside etter at spørreskjemaet er fullført. Hvis vi bruker det første eksemplet hvor spørreskjema var gjort for kvinner kan vi sette en regel hvor vi omdirigerer til en spesiell side i eshop med kosmetikkrabatt.
  • Innsending av undersøkelse - angitt eksempler. Spørreundersøkelsen blir avsluttett og sendt inn.


FORSIKTIG: Regler for hopp over spørsmål kan kun brukes på spørsmålstypen hvor respondenten velger kun ett svar.

030