Redigere spørreskjema

Hvordan lage en ny spørreundersøkelse
1. På oversiktssiden klikker du på Lag en spørreundersøkelse. 2. Velg deretter en av tre muligheter: Bruk mal - du kan velge mellom 100 + ferdigl...
Mon, 19 Nov, 2018 at 1:40 PM
Kopier en spørreundersøkelse
1. På oversiktssiden klikker du på Lag en spørreundersøkelse. 2. Her velger du Lag en kopi. 3. Velg spørreundersøkelsen du ønsker å kopier...
Fri, 26 Feb, 2021 at 8:51 AM
Hvordan legge til et nytt spørsmål
1. På oversiktssiden velger du spørreskjemaet du ønsker å redigere. 2. I redigeringspanelet klikker du på siden med spørsmålene. 3. Klikk ...
Mon, 4 Mai, 2020 at 12:58 PM
Hvordan endre et spørsmål
Advarsel: Ikke foreta endringer på en spørreundersøkelse som er igangsatt. Endringer kan medføre at spørsmål misoppfattes, og at innsamlet data blir feil.  ...
Mon, 4 Mai, 2020 at 2:01 PM
Endre rekkefølgen på spørsmål
1. Ved å klikke på spørsmålet vil du få opp en meny med forskjellige muligheter. Velg Flytt. 2. Velg Opp om du ønsker å flytte spørsmålet en posisj...
Mon, 4 Mai, 2020 at 2:58 PM
Legge til et bilde i et spørsmål
1. Velg et spørsmål og klikk på det én gang. 2. Velg Endre. 3. Klikk på Innstillinger og du vil kunne se flere muligheter. 4. Kry...
Fri, 26 Feb, 2021 at 8:55 AM
Hvordan fjerne et spørsmål i spørreundersøkelsen
1. Ved å klikke på spørsmålet vil du få opp en kontrollboble med forskjellige muligheter. Trykk på søppelkassen. 2. Hvis spørsmålet har noen svar v...
Tue, 5 Mai, 2020 at 10:25 AM
Hvordan flytte et spørsmål til en annen side
Du kan flytte spørsmål til en eksisterende side eller til en nyopprettet side.  1. Ved å klikke på spørsmålet vil du få opp en kontrollboble med forskje...
Fri, 26 Feb, 2021 at 8:58 AM
Legge til en video tilknyttet et spørsmål
1. Klikk på spørsmålet du vil vedlegge en video til. 2. Velg Endre. 3. Klikk på Innstillinger, så får du opp flere alternativer. 4. Kr...
Fri, 26 Feb, 2021 at 8:59 AM
Hvordan legge til tekst mellom spørsmål
Iblant er det nødvendig å sette inn egen tekst mellom spørsmål eller ved begynnelsen / slutten av siden. Spesielt når det gjelder mer komplekse og lengre sp...
Fri, 26 Feb, 2021 at 9:01 AM