Spørsmålstyper

Matrise - mulighet for flervalg per linje
Bruk Denne typen spørsmål er spesifikk og bør brukes kun i begrunnede tilfeller der vi vil at respondent velger flere svar for ett alternativ (en linje)...
Mon, 12 Nov, 2018 at 1:34 PM

Didn't find answer to your question?