Spørsmålstyper

Matrise - mulighet for flervalg per linje
Bruk Denne typen spørsmål er spesifikk og bør brukes kun i begrunnede tilfeller der vi vil at respondent velger flere svar for ett alternativ (en linje)...
Fri, 19 Nov, 2021 at 9:30 AM

Didn't find answer to your question?