Alt om innsamling av svar

Innsamling av svar
Nå som du har opprettet en spørreundersøkelse er det på tide å samle svar. Du må altså sende spørreskjemaet ut til dine respondenter. Survio skaffer ikke re...
Tue, 26 Okt, 2021 at 2:20 PM
Testing av spørreskjemaet
Det er lurt å teste ut spørreskjemaet før du sender det til respondentene dine. Sørg for at du sender ut riktig undersøkelse, at alle spørsmålene er med, og...
Fri, 19 Nov, 2021 at 9:32 AM
Egendefinert URL-adresse
Har undersøkelsen din en nettadresse som virker i overkant komplisert? Ønsker du å simplifisere den slik at respondentene kan være trygge på at de mottar en...
Tue, 27 Jul, 2021 at 1:18 PM
Aktivere/deaktivere innsamling av svar
Spørreundersøkelsen samler inn svar fra øyeblikket du publiserer den. Hvis du ikke lenger vil samle svar kan du deaktivere den.  1. Fra oversiktsbildet ...
Thu, 8 Apr, 2021 at 3:07 PM
Automatisk avslutning av svarinnsamling
Det er mulig å angi dato for automatisk start og slutt av svarsamlingen. Dersom du gjør dette trenger du ikke å avslutte undersøkelsen manuelt. 1. Velg ...
Tue, 27 Jul, 2021 at 1:17 PM
Varsling om innsendte svar
Du kan motta et varsel om nye svar dersom du ønsker det, så slipper du å logge inn på kontoen din hver dag for å sjekke.  1. Åpne Avanserte Innstillinge...
Thu, 8 Apr, 2021 at 3:39 PM