Innstillinger

Grunnleggende undersøkelsesinnstillinger
Klikk på Innstillinger i spørreskjemaeditoren i toppmenyen. Grunnleggende alternativer av spørreskjemaets oppførsel er: Svarfrist - sett en deadl...
Wed, 7 Apr, 2021 at 3:11 PM
Sikre spørreundersøkelsen din med passordbeskyttelse
I enkelte tilfeller (typisk i bedriftsinterne undersøkelser) er det hensiktsmessig å sikre spørreskjemaet med et passord. Spørreskjemaet vil være synlig kun...
Wed, 7 Apr, 2021 at 3:19 PM
Overføring av data til spørreskjemaet vha. URL-parametre
Egendefinerte nettadressevariabler / GET-parametre er en måte du kan overføre dine egne data (verdier du definerer) til spørreskjemaet. Du kan identifisere ...
Wed, 7 Apr, 2021 at 3:30 PM
Koble Survio til Google Analytics
Koblingen mellom Google Analytics og Survio lar deg innhente mer data. F. eks. på hvilken enhet ble spørreskjemaet fylt ut: på en smarttelefon, pc eller net...
Thu, 13 Jan, 2022 at 10:50 AM