Innstillinger

Grunnleggende undersøkelsesinnstillinger
Klikk på Innstillinger i spørreskjemaeditoren i toppmenyen. Grunnleggende alternativer av spørreskjemaets oppførsel er: Flere utfyllinger - En in...
Fri, 26 Feb, 2021 at 9:10 AM
Sikre spørreundersøkelsen din med passordbeskyttelse
I enkelte tilfeller (typisk i bedriftsinterne undersøkelser) er det hensiktsmessig å sikre spørreskjemaet med et passord. Spørreskjemaet vil være synlig kun...
Fri, 26 Feb, 2021 at 9:29 AM
Overføring av data til spørreskjemaet vha. URL-parametre
Egendefinerte nettadressevariabler / GET-parametre er en måte du kan overføre dine egne data (verdier du definerer) til spørreskjemaet. Du kan identifisere ...
Fri, 26 Feb, 2021 at 9:18 AM
Koble Survio-spørreskjema til Google Analytics
Koblingen mellom Google Analytics og Survio lar deg spore flere beregninger. F. eks. på hvilken enhet ble spørreskjemaet fylt ut: på en smarttelefon, pc ell...
Fri, 26 Feb, 2021 at 9:07 AM

Didn't find answer to your question?