Sider og skjemalogikk

Spørreskjemalogikk
Spørreskjemalogikk er en premiumfunksjon. Den brukes ofte for å luke ut uegnede respondenter, eller for å la respondenter hoppe mellom spørsmål.  Eksemp...
Thu, 8 Apr, 2021 at 11:34 AM
Hvilke sider består undersøkelsen av?
Spørreskjema består av tre typer sider: 1. Hjemmeside - Her bør du forklare formålet med spørreundersøkelsen, og motivere respondentene til å fylle skje...
Thu, 8 Apr, 2021 at 10:37 AM
Hvordan legger man til en ny side?
1. Åpne spørreundersøkelsen du ønsker å redigere. 2. I sidepanelet trykker du på Legg til ny side. 3. Den nye siden opprettes umiddelbart...
Thu, 8 Apr, 2021 at 10:40 AM
Hvordan endrer man rekkefølgen på sider?
1.  I menyen på venstre side kan du høyreklikke på siden du ønsker å flytte, alternativt kan du trykke på "..."-symbolet ved siden av siden, og en...
Thu, 8 Apr, 2021 at 10:46 AM
Hvordan sletter man en side?
1. I menyen på venstre side finner du siden du ønsker å slette, og klikker med høyre museknapp, eller klikker på "..."-symbolet.  2. Velg Slet...
Thu, 8 Apr, 2021 at 10:51 AM

Didn't find answer to your question?