Personvern

Survio anerkjenner at deres kunder, besøkende, brukere og andre som tar i bruk Systemet til Survio eller besøker nettsiden til Survio verdsetter deres personvern. Dette dokumentet (Regler for beskyttelse av personopplysninger) inneholder viktig informasjon angående behandlingen av personlig informasjon i bedriften vår.

Vi ønsker derfor å informere deg om prinsippene og prosedyrene angående behandlingen av personlig informasjon, som er i henhold til Regulering (EU) 2016/679 av Europaparlamentet og Styret i virke den 27 april 2016, som handler om beskyttelsen av fysiske personer med hensyn til behandlingen av personlig informasjon og til rettighetene for flytting av slik informasjon, og oppheving av Direktiv 95/46/EC (heretter kalt “Personvernforordningen”).

Personvernet er relatert til Survios Vilkår og betingelser (heretter kalt “Vilkår”), som er tilgjengelig her.

OBS: Om det er noen avvik mellom den norske og engelske versjonen av denne Personvernforordningen, så vil det som står på den engelske versjonen være gjeldene. Den engelske versjonen er tilgjengelig på www.survio.com.

De følgende begrepene, samt andre, blir brukt i denne teksten – «Bruker», «Survios nettsider/Spørreundersøkelser» og «Tredjeparts». Definisjonen av disse er satt i Vilkårene.

Ved begrepet «Avtale», mener vi en juridisk akt basert på hvilke tjenester leverandøren forplikter seg til å gi, uansett om det gjelder noe betalt eller ubetalt (gratis).

Ved å bruke begrepet «Systemet til Survio», mener vi programvaren som lar Brukere lage spørreundersøkelser som passer til hva Brukeren ønsker.

I. Grunnleggende informasjon

Kontrollørens identifikasjon og kontaktinformasjon: Survio s.r.o., identifikasjonsnummer (IČ) 28300785, som har registrert kontor på Hlinky 995/70, PSČ 60300, er et registrert firma i det Kommersielle registeret hos de lokale domstolene i Brno, seksjon C, fil 59684 (heretter kalt “Survio» eller «oss»), e-post kontaktadresse: support@survio.com.

Ansvarlig for databeskyttelse: En ansvarlig har ikke blitt utnevnt.

Overføring av personopplysninger til en tredjepart eller Internasjonal Organisasjon: Survio overfører ikke personlige opplysninger til tredjepartskilder. Dette inkluderer blant annet andre lands myndigheter, selskaper eller internasjonale organisasjoner. Et unntak fra dette er data prosessert av Twilio Inc (375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA), en tilbyder av SendGrid-tjenesten. Denne tjenesten sørger for sikring av personlige opplysninger og møter kravene satt av EU-direktiv 2016/679 fra det Europeiske parlament, og det Europeiske råd datert 26.4.2016 som omhandler beskyttelse av brukere av tjenester mht. prosessering av personlige opplysninger, samt uhindret overføring av disse opplysninger og opphever direktiv 95/46/EC (GDPR) basert på standard avtaleklausuler.

Automatiserte individuelle avgjørelser: Survio profilerer ikke, og gjør heller ikke automatiserte individuelle avgjørelser.

Informasjon om datautveksling: Hvis personlig informasjon har blitt behandlet for å kunne gjennomføre en avtale eller utføre juridiske forpliktelser, så er utveksling av informasjon et lovbestemt krav. Hvis personlig informasjon blir behandlet på grunnlag av samtykke av den registrerte, er datakommunikasjon et kontraktmessig krav.

Tilsynsmyndighet: Tilsynsmyndigheten er på kontoret for personvern med registrert kontor på Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-postadresse: posta@uoou.cz, tlf.: 234 665 125.

Survio opererer både som en personlig datakontrollør, i tillegg til som en personlig databehandler. Survio opererer som en personlig databehandler i henhold til Brukeres personlige informasjon og fysiske personer som besøker Survios nettsted (Artikkel II i dette reglementet). Angående den personlige informasjonen Brukeren lagrer på Survio sine servere (Spørreundersøkelse som Brukeren har laget som respondenter svarer på med sin personlige informasjon), opererer Survio som en behandler, siden det kun gir Brukeren lagringsplass for å kunne lagre informasjon. Kontrolløren av denne informasjonen er Brukeren selv (Artikkel III i dette reglementet).

II. Survio som en personlig datakontrollør

Survio opererer som en personlig datakontrollør i henhold til Brukeres personlige informasjon og fysiske personer som besøker Survios nettside.

Hvorfor behandler vi personlig informasjon?
For å gjennomføre en avtale eller å utføre juridiske forpliktelser, behandler Survio primært den følgende personlige informasjonen: navn, etternavn, firmanavn, identifikasjonsnummer, MVA-nummer, registrert adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Survio behandler også informasjon som samles inn fra Brukeren og andre fysiske personer ved deres bruk av Survios system eller deres besøk til Survios nettside: informasjonskapsler, protokollfiler (IP-adresse, eller andre nettidentifikatorer). Slike personopplysninger behandles på grunnlag av vår legitime interesse eller ditt samtykke.

I tilfelle Survio har hensikter å behandle annen personlig informasjon enn det som står beskrevet i denne artikkelen, eller for andre grunner, kan de kun gjøre dette på grunnlag av et gyldig innvilget samtykke til behandlingen av personlig informasjon. Samtykket til å behandle personlig informasjon må være godkjent i et separat dokument.

Survio erklærer at de ikke behandler betalingsinformasjonen til Brukerne. All betalingsinformasjon er behandlet av en tredpepart. Firmaet som gjør det heter Cleverbridge AG, som har et registrert kontor på Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Tyskland.

I hvilken tidsperiode behandler vi personlig informasjon?
Brukernes personlige informasjon blir behandlet så lenge det er et kontraktsforhold. Etter kontoen er avsluttet av Brukeren, er all informasjon slettet. Vi behandler personopplysninger som behandles for å oppfylle forpliktelser som er ved følge av spesielle lovbestemmelser, som for tiden er fastsatt av slike lovbestemmelser.

Hvor samler vi inn personlig informasjon?
Vi samler inn personlig informasjon direkte fra den registrerte når de godkjenner Avtalen. Vi informerer alltid de registrerte om hvilke av deres personlige informasjon de må oppgi for å kunne oppfylle Avtalen.

III. Survio som en personlig databehandler

Survio gir Brukeren lagringsplass for å kunne lagre informasjon som brukes i Survio sitt system, på Survio sine servere. Brukerens informasjon kan også inneholde personlig informasjon til fysiske personer. For personlig informasjon som Brukeren lagrer på våre servere (personlig data til respondenter), opererer vi som en databehandler av personlig informasjon. Kontrolløren av slik personlig informasjon er Brukeren selv.

Merknad for brukeren
Hvis du kommer til å samle inn personlig informasjon til en fysisk person i en undersøkelse, vil du være en personlig innsamler av informasjon og du er forpliktet til å innrette deg med alle regler om beskyttelse av personlig informasjon angitt av Personvernforordningen og andre lovbestemmelser som gjelder nettopp dette. Survio er ikke ansvarlig for brudd av regler om beskyttelse av personlig informasjon av dens Brukerne.

Merknad for respondenter
Bruken av Survio systemet kan være underlagt prinsippene og reglene for den oppgitte Brukeren, hvis Brukerne har oppgitt slike prinsipper. Hvis du oppgir din personlige informasjon til en Bruker, må du kontakte Brukeren direkte med spørsmålene dine angående personlig databeskyttelse, siden Brukeren er i denne posisjonen som databehandler. Vi kan ikke holdes ansvarlig for beskyttelse av personlig informasjon eller sikkerhetsprosedyrene som brukes av Brukere, som kan ha avvik til dette reglementet for personvern.

Hva er grunnen til behandlingen av informasjonen, og hvordan behandler vi den?
Survio gjør ingenting med Brukernes informasjon og personlig informasjon, utenom å lagre den på Survio sine servere. Survio interferer ikke i det hele tatt, endrer ikke, gjør den ikke tilgjengelig, og deler den heller ikke med tredjeparter (utenom å gjøre dem tilgjengelig til statlige myndigheter for å følge loven), med mindre Avtalen sier noe annet. Det eneste formålet med å behandle slik personlig informasjon er for deres lagring og dens mulighet til å bli hentet opp av Brukeren.

Hvilke personlig informasjon behandler vi?
Vi behandler kun personlig informasjon av respondenter som vil bli lagret gjennom en Survio spørreundersøkelse på Survio sine servere. Det vil si informasjon som sluttbrukere fyller inn i spørreundersøkelsene i Survio sitt system. Disse kan være navn, etternavn, kjønn, alder, arbeidsrolle, bostedsadresse, e-postadresse, osv.

I hvilken tidsperiode behandler vi personlig informasjon?
Survio behandler personlig informasjon så lenge de har et kontraktsforhold med Brukeren. Etter kontoen er avsluttet av Brukeren, er all informasjon slettet.

IV. Mottakere av personlig informasjon

Overfører ikke personlig informasjon til noen andre kontrollører. Behandlere av personlig informasjon er:

Behandlingen av personlig informasjon kan kun gjøres av databehandlere om det finnes en avtale for behandling av personlig informasjon, dvs. med garanti for sikkerhet rundt organisasjonen og det tekniske av informasjonen som kan behandles, hvor databehandlere ikke kan buke informasjonen til andre formål.

Under visse forhold kan personlig informasjon gjøres tilgjengelig til statlige myndigheter (domstol, politi, notarer, finansielle myndigheter, osv., innenfor hvor mye de har rett til) eller gjort tilgjengelig til andre enheter under forhold der det har blitt satt en spesiell lov.

V. Metoder for sikring av informasjon

Vi bruker rimelige og nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte Brukerens informasjon mot uautoriserte eller tilfeldige offentliggjøringer. De tekniske tiltakene består av teknologier som forhindrer uautorisert tilgang til Brukerens informasjon av tredjeparter. Vi krypterer Brukerens og sluttbrukerens informasjon for å ha høyest mulig sikkerhet. Dette inkluderer passord for å logge på Survio sitt system, kommunikasjon innen Survio sitt system og all informasjon som er lagret på serverne. Organisatoriske tiltak inneholder et sett av regler for oppførsel, som er sett på som konfidensielt for sikkerhetsgrunner. Survio sørger for at om serverne blir plassert i et datasenter som styres av en tredjepart, at også disse har slike tekniske og organisatoriske tiltak.

All informasjon er kun plassert på servere i den Europeiske Unionen eller i land som kan forsikre beskyttelse av personlig informasjon i lik grad til beskyttelsen som er garantert av lovbestemmelsene i Tsjekkia.

VI. Rettighetene til den registrerte

Som en registrert, har du:

VII. Informasjonskapsler og protokollfiler

Vi tar i bruk informasjonskapsler, som er små tekstfiler som identifiserer Brukeren av nettstedet www.survio.com og tar opp Brukerens aktivitet. Teksten i en informasjonskapsel inneholder en rekke tegn som identifiserer Brukerens datamaskin, men gir ikke ut noen personlig informasjon om Brukeren.

Nettsiden www.survio.com finner automatisk brukerens IP-adresse. En IP-adresse er et nummer som er automatisk tildelt brukerens datamaskin etter den kobles til nettet. All slik informasjon lagres på en aktivitetsfil på serveren, som tillater videre behandling av informasjon.

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?
Informasjonskapsler og lignende teknologier kan brukes i flere tilfeller:

Det kan også være tredjeparts informasjonskapsler på nettsiden www.survio.com. Dette kan for eksempel være fordi vi har autorisert en tredjepart for å gjøre en analyse av nettsiden. Survio bruker følgende tjenesteleverandører:

Innstillinger for informasjonskapsler
De fleste nettlesere tillater informasjonskapsler automatisk. Det er mulig å endre innstillingene til å blokkere eller slette dem. Brukere av nettsiden www.survio.com kan selv endre innstillingene til nettleseren for å deaktivere bruken av informasjonskapsler på deres datamaskin.

Vi tar i bruk to typer informasjonskapsler – permanent og til enkeltbruk. Permanente informasjonskapsler forblir på harddisken etter nettleseren lukkes. Permanente informasjonskapsler kan bli brukt av nettleseren i fremtidige besøk på nettsiden www.survio.com. Permanente informasjonskapsler kan slettes. Informasjonskapsler til enkeltbruk er midlertidige og slettes så snart du lukker nettleseren.

Instrukser for å blokkere eller slette informasjonskapsler i nettlesere kan finnes med informasjonen om personvern eller i brukermanualen til nettleseren.

Protokollfiler
Brukerens nettleser sender inn informasjon hver gang www.survio.com nettsiden åpnes. Når Brukeren registrerer seg på nettsiden www.survio.com, eller når Brukeren besøker forskjellige sider på nettsiden, lagrer serverne automatisk informasjon som nettleseren sender hver gang nettsiden blir åpnet. Disse serverprotokoller (også kalt "loggfiler"), kan inneholde informasjon som en nettforespørsel, IP-adresse, hvilke nettleser som brukes, nettleserens språk, lenkende / URL til siden den besøkende kom fra, plattform type, antall klikk, domenenavn, inngangsportaler, hvor mange sider som har blitt vist, og rekkefølgen til disse sidene, tid brukt på sidene, dato og tid for forespørselen, og en eller flere informasjonskapsler som kan identifisere nettleseren.

VIII. Gjeldene lovgivning for beskyttelse av personlig informasjon

Survio erklærer herved at de følger følgende lovbestemmelser i forbindelse med beskyttelsen av personopplysninger:

EU-lovgivning
Alle lover basert på Artikkel 16 i Traktaten om hvordan den Europeiske Unionen funksjonerer og Artikkel 7 og 8 om "Charter og Fundamental Rights" for den Europeiske Unionen, nærmere bestemt:

Europarådets lovgivning

Tsjekkias lovgivning

IX. Avsluttende ord

Ved å godkjenne denne avtalen, bekrefter Brukeren at de er kjent med disse reglene for beskyttelse av personlig informasjon.

Hvis det blir nødvendig, så kan Survio oppdatere disse reglene for beskyttelse av personlig informasjon. Den nåværende versjonen av reglene for personvern vil alltid være tilgjengelig på nettsiden www.survio.com. Hvis en større endring tar plass i disse reglene for personvern, så vil Survio informere Brukeren med et varsel et synlig sted før endringen tar plass. Vi anbefaler å sjekke reglene for personvern fra tid til annen når du tar i bruk Survio sitt system eller nettsiden www.survio.com.

Last modified 26.01.2021.

Logg inn Suvio

Logg inn

Glemt passord?

Registrer deg

Lag en undersøkelse