Spørsmålstyper i spørreskjemaet

Spørsmålstyper i spørreskjemaet

Gå gjennom alle de 19 typene spørsmål du kan bruke til å lage et Survio -spørreskjema.

Jeg vil prøve det

Spørsmålstyper

Hent inspirasjon fra de metodiske rådene om hvordan du kan bruke spørsmålene riktig. Riktig type spørsmål vil gi deg relevante data som gir deg grunnlag for å ta de riktige avgjørelsene eller implementere nye endringer - for eksempel i din bedrift eller organisasjon.

Stjernevurdering

Vil du gjøre det enklere for respondentene å svare? Alt du trenger er informasjon om noe var bra eller dårlig, og i hvilken grad. Velg deretter en stjerneklassifisering. Respondenten velger antall stjerner ut fra vurderingen sin. Fordelen med denne populære spørsmålstypen, er at det er raskt og enkelt. Spørsmålet inneholder et visuelt element og er derfor mer attraktivt for respondenten. Flott for utfylling på mobile enheter.

Stjernevurdering

Net Promoter Score®

Mål lojaliteten til kundene dine med et enkelt standardisert spørsmål. Kunden vurderer opplevelsen sin på en skala fra 0 til 10. Du vil finne ut hvor mange støttespillere og kritikere du har, og du kan fortsette å jobbe med informasjonen og avslutte med et åpent spørsmål. Net promoter Score (NPS) er et tradisjonelt brukt spørsmål i næringslivet. Det anbefales å måle og evaluere NPS regelmessig, og se hvordan verdien av NPS endres, ut ifra endringene dere gjør i firmaet.

Net Promoter Score®

Enkeltvalg

Et enkeltvalgsspørsmål er et enkelt og klart spørsmål for respondentene dine. Samtidig er det enkelt å analysere. Når alle svarene er talt opp, vil de være det samme som antall respondenter, og du kan enkelt lage kakediagrammer. Spørsmålet egner seg godt for spørsmål der du vil ha et klart svar, inkludert for eksempel numeriske intervaller, ordskalaer (Likert -skala), etc. Svarene kan vises både under hverandre, ved siden av hverandre eller som et rullefelt.

Enkeltvalg

Enkeltvalg med alternativet "Annet"

Utvid valget av svaralternativ med "annet". Spesielt hvis du ikke er sikker på om du har gitt respondenten alle svaralternativene. Denne typen spørsmål egner seg godt for såkalte forundersøkelser, der du tester ut om spørreskjemaet er riktig satt opp og respondentene har fylt det ut riktig. Du kan deretter liste opp svarene som er gitt i "andre" -kolonnen i en reell forskning som forhåndsdefinerte svar i vanlige enkeltvalgspørsmål.

Enkeltvalg med alternativet

Bildevalg

Test det grafiske konseptet ditt. La respondentene bestemme hvilken logo, omslag, fargekonsept eller annen grafikk de liker best. Bruk to eller flere bilder, knytt det til spørsmålet og finn ut hvilken variant folk foretrekker. Bildevalgspørsmål er mer illustrerende enn andre spørsmål. I tillegg vil det også gjøre spørreskjemaet mer attraktivt rent visuelt.

Bildevalg

Flervalg

Valg mellom flere svaralternativer (multiple choice) vil være nyttig, for eksempel når du spør kunden om hva som er viktig eller hva han ønsker. Spørsmålet er enkelt å vurdere og er svært intuitivt for respondenten. Husk at samlet antall svar ikke vil være lik antallet respondenter, ettersom hver av dem kan velge ett eller flere svar.

Flervalg

Flervalg med alternativet "Annet"

Som ved valg av ett svaralternativ, kan du legge til "annet" i et utvalg av flere alternativer. Dette vil forhindre forvrengning av data i tilfelle respondenten ikke fant svaret mellom de oppsatte alternativene og derfor svarte tilfeldig. Imidlertid er ulempen at du må lese de enkelte tekstsvarene i resultatet og evaluere dem separat.

Flervalg med alternativet

Vurderingsskala

Respondenten fordeler verdien (f.eks. poeng, penger, prosent) mellom de enkelte alternativene. Svaret hans gir deg ikke bare informasjon om hva som er viktig, men også informasjon om hvor viktige de gitte alternativene er i gjensidig sammenligning og hvor mye. Hele verdien skal alltid deles. I sluttevalueringen får du gjennomsnittsverdier, i likhet med på skalaer som viser hva som er viktig for respondentene.

Vurderingsskala

Rangering

Et sorteringsspørsmål lar deg sortere spesifikke svaralternativer i henhold til prioriteringer. Du får rekkefølgen av de enkelte alternativene. Respondenten svarer veldig enkelt ved å flytte alternativene med fingeren eller musen til den endelige rekkefølgen. Resultatet er gjennomsnittsposisjonen til hvert av alternativene. Et eksempel på dette spørsmålet er for eksempel "Hvor viktig er de gitte parameterne for deg når du skal gjøre et kjøp?"

Rangering

Semantisk differensial

Ved å bruke en semantisk differensial kan du for eksempel måle holdninger eller oppfatninger av et produkt. Når respondenten svarer, heller han mot en av de to motstridende verdiene som uttrykker holdningen hans. Evaluering av den semantiske differensialen er enkel. Vi forholder oss enten til svarene til en av respondentene (f.eks. hans profil) eller gjennomsnittsverdien for alle respondentene. Spørsmålet er enkelt for respondentene å forstå, og ved å bruke det vil du få et sofistikert resultat. Hvis du forbereder spørsmålet riktig, får du et veldig godt bilde av holdningene til respondentene dine.

Semantisk differensial

Matrise - enkeltvalg

Et matrisespørsmål (også kjent som et matrise- eller batterispørsmål) er nyttig hvis du vil stille flere spørsmål på rad som har de samme svarene (vanligvis Likert-skalaen). Med et slikt spørsmål sparer du tid for respondenten, som i tillegg oppfatter det som et enkelt spørsmål. Spørreskjemaet er også tydeligere. Evalueringen er den samme som for enkeltvalg og også veldig tydelig, fordi alle spørsmålene er ordnet pent sammen i en resultattabell og i en graf, og det er enkelt å sammenligne resultatene.

Matrise - enkeltvalg

Matrise - flervalg

For matrisetypen - valg mellom flere alternativer - kan respondenten klikke på flere bokser i hver rad. Husk at denne typen spørsmål må være godt begrunnet. Spørreskjemaforfattere velger noen ganger denne typen spørsmål uten først å vurdere om denne spørsmålstypen virkelig er egnet til å skaffe nødvendige data. Vurder om du virkelig vil at respondenten skal sjekke alle alternativene i hver rad i matrisen. Feil bruk fører til behov for å endre dataene, og man kan ikke bruke automatisk analyse.

Matrise - flervalg

Matrise - tekstsvar

Matrisen med tekstsvar egner seg, for eksempel, for situasjoner der hver linje som, for eksempel, kan representere enkeltpersoner, gir en vurdering til hvert enkelt parameter. For eksempel, om du evaluerer evnene (kommunikasjon, kompetanse og pålitelighet) hos individuelle kolleger, og respondenten (i dette tilfellet en kollega), for eksempel, evaluerer numerisk eller verbalt. Du kan også bruke denne typen spørsmål for et skjema med skjemafelt arrangert i en enkelt kolonne. Det kan, for eksempel, ideelt sett brukes til spørreskjemaer om arrangementer der det er nødvendig å samle inn data om deltakeren.

Matrise - tekstsvar

Åpnet tekstspørsmål

Vil du vite respondentens ærlige mening eller holdning? Gi ham plass til å uttrykke seg i en åpen tekstboks. Som regel kan du ikke direkte evaluere disse spørsmålene statistisk, men de vil hjelpe deg med bedre å forstå hvordan respondenten tenker. Derfor er det noen ganger nyttig å kombinere åpne og lukkede spørsmål. I det lukkede spørsmålet får du svaret på spørsmålet "hva?" og i det åpne spørsmålet får du svaret på spørsmålet "hvorfor svarte respondenten på denne måten?"

Åpnet tekstspørsmål

Åpnet tekstspørsmål - nummer

Trenger du svar kun i numerisk format? Et tallspørsmål ser ut som et vanlig åpent spørsmål, en tekstboks. Du kan imidlertid angi svartypen for dette spørsmålet til et tall, og feltet i spørreskjemaet lar deg ikke skrive noe annet enn et tall. Spørsmålet passer godt hvis du vil finne ut den eksakte alderen eller antall barn, eller et annet spesifikt nummer.

Åpnet tekstspørsmål - nummer

Åpnet tekstspørsmål - dato

Du trenger ikke å bekymre deg for at respondentene angir datoen i forskjellige formater. Bruk spørsmålstypen "dato", og la respondentene velge en bestemt dato direkte fra kalenderen som vises. Datoen lagres i et ensartet format. Den statistiske vurderingen blir da mye raskere og enklere.

Åpnet tekstspørsmål - dato

Åpnet tekstspørsmål - e-post

Når du samler inn kontaktinformasjon om respondenter, vil et e-postspørsmål hjelpe deg med å passe på at respondentene har angitt e-postadressen i riktig format. Ikke avslutt etter bare å ha mottat én e-post. Bruk respondentens svar knyttet til hans / hennes e-postadresse, for eksempel i din e-postmarkedsføring. Vær imidlertid oppmerksom på at e -postadressen er underlagt personvern, og du bør varsle respondenten om hvordan du vil behandle den.

Åpnet tekstspørsmål - e-post

Åpnet tekstspørsmål - sted

Ved dette spørsmålet vil Survio oppfordre respondenten om å fylle ut adressen eller navnet på ett bestemt sted. Når du bruker en spesifikk type spørsmål, hjelper du respondenten til raskt å forstå hva du spør ham om. Han vil da gå raskere gjennom spørreskjemaet og du vil få riktig informasjon.

Åpnet tekstspørsmål - sted

Egendefinert tekst

Trenger du å sette inn ikke bare spørsmål, men også tilleggstekst i spørreskjemaet? Survio har mulighet til det. Med teksten kan du forklare flere sammenhenger under spørreskjemaet og hjelpe respondenten til å orientere seg bedre i det. Med denne teksten kan du liste opp de enkelte delene av spørreskjemaet slik at respondenten bedre forstår hva de gjelder og hva formålet er. Du kan også legge til et bilde her for å gjøre spørreskjemaet visuelt mer attraktivt og oversiktlig.

Egendefinert tekst

Nå vet du hvilke typer spørsmål du kan bruke i spørreskjemaet. Sett i gang og prøv!

Lag en undersøkelse gratis