Peter / Tannlege

Undersøkelse om helsetjenester

Helseproblematikk får en stadig større plass i samfunnet. Lag spørreundersøkelser og still helserelaterte spørsmål til dine respondenter.

Lag en gratis undersøkelse

Andre spørreundersøkelse typer

Helsetjenester & Pasienttilfredshet

Et gammelt ordspråk sier: en sunn person har mange ønsker, mens en syk person har bare ett ønske.

 • Personlig tilbakemelding: for noen av oss kan det være litt flaut å gi en direkte og personlig tilbakemelding på helsetjenester. Særlig om det gjaldt en dårlig erfaring. Man er som regel redd for å miste anonymiteten, for at informasjonen kan falle i hendene på feil person eller at den kan bli forvrengt.
 • Tilbakemelding via spørreskjema: spørreskjemaer – enten i trykt eller elektronisk utgave – ikke bare garanterer anonymitet, men også gir pasienten mulighet til å beskrive sine opplevelser i detalj og uten tidspress. De er enkle å fylle ut og levere inn.
Peter / Tannlege

Nettbaserte undersøkelser gir deg mulighet til å evaluere data i form av lukkede og halvåpne spørsmål og presentere dem som flotte diagrammer som i tillegg kan eksporteres til PDF-dokumenter. Data kan også lastes ned som i XLS og CSV-format og bearbeides videre både i Excel og mer spesialiserte programmer. Alt dette er enkelt og koster lite sammenlignet med trykte spørreskjemaer.

Hva kan du spørre om?

Tilbakemeldinger gir verdifull informasjon til både store og små helseinstitusjoner samt private leger. Spørsmål man kan blant annet stille er f. eks. hvor fornøyde er pasientene med:

 • Bestillingssystem
 • Ventetid
 • Holdningen blant ansatte
 • Legens væremåte
 • Selve behandling (f.eks. kirurgisk behandling)

Du kan også spørre hvordan tjenesten kan forbedres og hva kan bidra til å øke pasientens velvære.

Peter / Tannlege

Lær fra våre kunders erfaringer hvordan du og din organisasjon kan dra nytte av å bruke Survio.

Les casestudiene

Spørreundersøkelser blant besøkende på sykehus

Sykehuspasienter er ikke de eneste som kommer i kontakt med helsevesenet. Bortsett fra dem er det også familiemedlemmer eller venner til pasienten. Man kan stille dem spørsmål man vanligvis ikke stiller til pasienter:

 • Passer åpningstider med deres behov?
 • Får du nok informasjon om tilstanden til den innlagte?
 • Hva kan vi gjør for at ventetiden skal bli mer behagelig?

Nettbaserte undersøkelser kan gi deg god informasjon om hvordan du kan øke pasientens velvære samt gjøre deg bedre rustet til å markedsføre lege- eller helsetjenester bedre.

Peter / Tannlege

Hvordan lage en helserelatert spørreundersøkelse?

Registrer deg og lag en undersøkelse ved hjelp av våre mange ferdiglagde maler. Det er enkelt.

Lag din egen undersøkelse

Survio hjelper bedrifter med å ta bedre avgjørelser

Etter å ha testet flere alternativer har Survio vist seg å være det perfekte verktøyet for å imøtekomme våre kunders behov, og kunne tilby bedre tjenester. Verktøyet er enkelt og fleksibelt i bruk, og jeg kan anbefale Survio på det varmeste.

Johan Nilsson

Johan Nilsson GoodGlass

Kontakt Salg

Lag en undersøkelse nå!

 • Opprett en undersøkelse Brukervennlig spørreskjemaverktøy, over 100 undersøkelsesmaler
 • Samle inn responser Mobilvennlig, flerkanals svarinnsamling, respondentidentifisering
 • Analyser resultater Rask og omfattende analyse, omfattende rapporter med ett klikk
 • Bytt til Survio PRO Brukeradministrasjon, egendefinerte dashbord,integrasjoner, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013