Meny Logg inn

Vilkår og betingelser

Survio er en web-basert tjeneste/produkt, som tilhører og er drevet av "Survio s.r.o.", et selskap basert i Hlinky 70, Brno 603 00, Tsjekkia. Nåværende Vilkår og betingelser regulerer bruken av alle Survios produkter og tjenester, blant annet nettstedet "survio.com" og dets innhold. De inneholder flere dokumenter som Survio Vilkår for bruk og Personvern.

VED Å BRUKE SURVIOS HJEMMESIDE (INKLUDERT INNHOLDET) OG/ELLER PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER SAMTYKKER DU TIL DE BETINGELSER SOM FØLGER MED, TIL ALLE RETTNINGSLINJER SOM LEGGES TIL, OG TIL ENHVER REVIDERING ELLER ENDRING SOM BETINGELSENE KAN VÆRE GJENSTAND FOR. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅRENE, ELLER DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DEM, IKKE BRUK SURVIO HJEMMESIDE, PRODUKTER ELLER TJENESTER. Survio s.r.o. forbeholder seg retten til når som helst, å oppdatere vilkårene etter eget skjønn, å ta hensyn til juridiske, industri-relaterte, eller andre endringer i nåværende betingelser . Den siste oppdaterte versjonen av denne avtalen er tilgjengelig på "survio.com", selv om selskapet ikke er pålagt å varsle brukere om oppdateringer av våre Vilkår og betingelser. Derfor oppfordrer vi alle brukere til å lese denne avtalen grundig, og holde seg oppdatert på eventuelle endringer. Dokumentene er gjeldene fra datoen for siste oppdatering. Ved avvik skal den engelske versjonen alltid være gjeldene.

Vilkår og betingelser

Survios hjemmeside, sidens innhold, produkter og tjenester er tilgjengelige for alle individer over 18, som er rettslig i stand til å inngå kontrakter (bindende avtaler). Bevis på samsvar med disse kriteriene, kan kreves ved kjøp av tjenester og / eller produkter, i form av legitimasjon eller kontaktinformasjon.

Disse Vilkårene for bruk er etablert mellom oss og brukere. Ingen tredjepart har rett til å utnytte disse.

Dersom en domstol eller myndighet avgjør at en bestemmelse i disse Vilkårene for bruk er ugyldig eller på andre måter ikke kan håndheves, skal slik (e) bestemmelse (r) bli slettet fra disse vilkårene og resten av vilkårene skal fortsatt være gyldig.

Hvis Vilkårene for bruk er i strid med vilkårene og betingelsenesom var gjeldene på tidspunktet for din registrering hos Survio skal Vilkårene for bruk gjelde, med mindre annet er spesifisert på annen dokumentasjon levert av Survios kundeservice.

1. Definisjoner

I vilkårene refererer "Du", "deg" og "Bruker" til deg, brukeren av Survios nettsted, dets innhold, produkter og tjenester, og "din" skal tolkes tilsvarende. Videre refererer "Vi", "oss" og "Survio" til Survio s.r.o., og "Vår" og "Survios" skal tolkes tilsvarende. "Brukerinformasjon" refererer til de personlige opplysningene som samles inn av oss i Survio.com og/eller i løpet av registreringen og/eller kjøp av enhver Survio- tjeneste eller produkt. "Vår nettside" refererer til hjemmesiden "survio.com", og alle hjemmesider knyttet til den. Men "Survio-side" refererer til våre brukeres nettsteder som er opprettet ved hjelp av systemet Survio. "Tredjepart" refererer til en person/enhet/selskap som ikke er knyttet til Survio s.r.o.

2. Tilgjengelige tjenester

2.1 Gratis versjon
Survio grunnleggende verktøy for å lage spørreundersøkelser er helt gratis for alle brukere. Mer her.

2.2 Premium-tjenester
Finn mer informasjon om premium pakker i vår Prisliste.

3. Betalte Tjenester

3.1 Priser
Alle tjenester har en fast pris, i henhold til det arbeidet som kreves, og hvor mye tid som vies til å gjennomføre jobben. Disse prisene kan være gjenstand for justeringer for å ta hensyn til endringer i markedet, eller være midlertidig erstattet av spesial-/kampanjepriser. Prisene er angitt i lokal valuta, eller i amerikanske dollar (USD). For å se vår prisoversikt, klikk her.

3.2 Kjøp av Premium-tjenester
Alle våre Premium-tjenester er tilgjengelig under administrasjonssidene av ditt prosjekt, men de kan også nås på www.survio.com/no/prisliste. For ytterligere informasjon eller for å kjøpe en av våre Premium-tjenester, kan du kontakte vår kundeservice på www.survio.com/no/kontakt.

4. Kontrakt og kontraktoppheving

4.1 Kontrakt
Når du bestiller en tjeneste fra Survio regnes det som en bindende kontrakt mellom deg og Survio, gjeldene så snart betalingen er fullført. "Fullført" er definert som at hele beløpet ble betalt, og en faktura er tilgjengelig på administrasjonssidene tilhørende din Survio-konto, under "Min brukerkonto" i kategorien "Bestillingshistorikk". Det er en "refunderingsperiode" på 15 dager hvor du kan be om kanselering av tjenesten. Men med denne prosessen følger et bestemt sett av kriterier og regler (se punkt 5.4).

4.2 Kontraktsheving
Du kan avbestille alle tjenester når som helst, hvis du ikke har tenkt å be om refusjon av innbetalte midler. Det kreves at avbestillinger, kjøp av tjenester, og anmodning om endringer i eksisterende tjenester (dvs., alt som påvirker funksjonaliteten av prosjektet) må fremlegges av deg personlig (eieren av prosjektet). Dette må gjøres skriftlig (på e-post), og fra e-postadressen som ble brukt til å registrere prosjektet.

4.3 Varighet av kontrakten
Kjøp av våre nettsideløsninger har varighet på alt fra 1 måned og opp til 1 år. For de resterende tjenestene, med mindre det er varslet ved kjøp, avsluttes kontrakten når tjenesten er utført.

5. Utbetalinger / honorarer og refusjoner

5.1 Betalingsmetoder
Premium-tjenester kan betales med PayPal, kredittkort, bankoverføring, og andre lokalt benyttede betalingsmetoder (herunder direkte innskudd på Survios bankkontoer).

Ved bankoverføringer, er all nødvendig informasjon tilgjengelig på bestillingsskjemaet for Premium-tjenester. Legg merke til at tilleggsavgifter som følge av bankoverføring må betales av deg, ikke av Survio.

Merk: Du er ansvarlig for å fylle inn informasjon på betalingen. Vennligst sørg for at alle feltene er fylt ut, og at alle data som er levert er korrekte. Survio er ikke ansvarlig for feilaktige betalinger på grunn av feil eller utilstrekkelig oppgitt bruker-informasjon.

5.2 Betalingsdato og Aktiveringsdato
Betalingsdatoen settes ved bekreftet mottak av beløpet som ble oppgitt for valgt betalingsmetode (dvs. betalingsmetodeleverandør). Når det gjelder betaling med kredittkort eller via PayPal, blir beløpet trukket umiddelbart fra kontoen din I tillegg er betalingsdato og aktiviseringsdato den samme, med mindre fullførelsen av fullt betalt beløp må gjøres manuelt. I dette tilfellet kan aktivering utsettes i flere dager.

5.3 Forespørsel om refusjon
Alle Premium-tjenester – kan refunderes innen 15 dager etter aktiveringsdatoen. Vi tillater refusjon kun ved den første bestillingen av Premium-tjenester. Angreretten gjelder ikke ved ytterligere bestillinger og heller ikke ved automatisk fornyelse av våre tjenester. Rabattkoder kan ikke under noen omstendigheter refunderes.
For å be om kanselering av en kontrakt, må du sende en e-post til vår kundeserviceavdeling (se artikkel 4). For kanselering av undersøkelsen pakker innenfor 15-dagers perioden, er ingen begrunnelse nødvendig, men det oppfordres da vi bruker det som en informasjonskilde.
Ved autorisert anmodning om å kanselere Premium-tjenester, med unntak av undersøkelsen pakker må du gi en grunn for avbestillingen. For alle tilfeller nevnt ovenfor, er årsaker som kan utløse en refusjon:

Merk: Survio forbeholder seg retten til å gjennomgå avbestillingsgrunnene du oppga og bestemme om anmodningen aksepteres eller avslås.

5.4 Dato og metode for tilbakebetaling
Refusjon av innbetalte gebyrer vil skje innen 60 dager fra den datoen Survio melder om refusjon, og vil bli gjennomført gjennom den samme betalingsmetoden (unntatt i tilfelle av direkte innskudd). Deaktiveringen av din konto gjøres samtidig som tilbakebetalingen.

6. Akseptabel bruk

"Akseptabel bruk" av Survios hjemmeside, sidens innhold, produkter og tjenester defineres i avsnitt 6.1 til 6.8. Aktiviteter som går imot, eller bryter med disse punktene er derfor i strid med vilkårene for tjenesten, og gjør deg ansvarlig for evt. disiplinærtiltak og rettsforfølgelse. For mer informasjon, se artikkel 9.

6.1 Innhold
Du vil ikke legge ut eller distribuere, via Survios nettsider, materiale som er av ærekrenkende, truende, obskønt, skadelig, pornografisk eller på annen måte ulovlig art. Dessuten er materiale som bryter eller krenker, på noen måte, våre rettigheter eller andres rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, taushetsplikt rettigheter og personverns-rettigheter) absolutt forbudt, samt aktiviteter som kan forårsake ubehag eller ulemper for oss eller andre. Dessuten kan du ikke uttrykke meninger som er vulgære, kjønnsdiskriminerende, rasistisk eller på annen måte støtende. Vi oppfordrer brukerne til å behandle hverandre på en respektfull og høflig måte.

6.2 Eierskap av innhold
Du vil ikke legge ut, eller på annen måte gjøre tilgjengelig, materiale som du ikke eier, på Survios nettsider, uten uttrykkelig samtykke fra lovlig eier av det aktuelle materialet.

6.3 Deltakelse på arrangementer
Du vil følge reglene i enhver konkurranse, tilbudskampanje eller markedsføringskampanje som du deltar i på vår nettside.

6.4 Forstyrrelse
Du vil ikke engasjere deg i noen atferd eller handling som kan påvirke funksjonsevnen eller sikkerheten for Survios nettsider eller føre til urimelig ulempe eller problemer for vår stab.

6.5 Identitet
Du vil ikke utgi deg for å være en annen person/enhet, og heller ikke prøve å uriktig fremstille forholdet ditt til andre personer/enheter.

6.6 SPAM
Du vil ikke markedsføre Survios undersøkelsen ved å sende spam (dvs. e-poster sendt til kontoer uten å på forhånd ha samtykke fra kontoens eier).

6.7 Robot-programvare
Du vil ikke bruke robot-programvare (eller noen annen programvare som ikke er Survios) til å lage nye Survio nettsteder, få tilgang til, eller endre Survio-sider.

6.8 Provisoriske løsninger
Du vil ikke bruke provisoriske løsninger av noe slag for å omgå pakkebegrensninger eller begrensninger satt av Survios tjenester og funksjoner.

7. Opphavsrett

Alt opphavsrettslig materiale, varemerker og andre immaterielle rettigheter, materiale eller innhold som leveres som en del av Survio nettsider skal til enhver tid, være forbeholdt oss eller våre lisensgivere. Du har ikke tillatelse til å bruke dette materialet eller innholdet uten autorisasjon fra oss eller våre lisensgivere. Videre er det bare tillatt å bruke slikt materiale på den måten som er beskrevet i vilkårene, og ikke på noen andre måter. Du vil ikke kopiere, reprodusere, distribuere, kommersielt utnytte eller i noen form nytte/utnytte slike materialer eller slikt innhold. Du vil heller ikke hjelpe/medvirke i at en tredjepart utfører handlinger slik som de som er nevnt ovenfor.
Videre, hvis du oppdager slik distribusjon eller kommersiell utnyttelse, godtar du å varsle oss umiddelbart.

8. Personvern

8.1 Lover
Vi skal overholde alle gjeldende nasjonale lovgivninger for beskyttelse av dine personlige opplysninger som samles inn av oss.

8.2 Databehandling
Du kan bli bedt om å oppgi informasjon om deg selv på ulike sider hos Survio. Vi vil imidlertid ikke bruke disse opplysningene på annen måte enn det uttrykkes der anmodningen er gjort. Dessuten er all brukerinformasjon vi har samlet behandlet på den måten, og med de begrensninger, som fremgår av vårt Personvern.

8.3 Tilbaketrekking av data
Du kan be om å trekke tilbake din personlige informasjon fra vår markedsføringsdatabase. For å gjøre dette, må du (eieren av prosjektet) gjør en skriftlig henvendelse (fra e-postadressen som brukes til å registrere prosjektet) til vår kundeserviceavdeling, enten ved å bruke linken på din Survio undersøkelsen, eller ved å finne kontaktinformasjonen på vår nettside.

8.4 Endringer i personopplysninger
Vi anbefaler sterkt at du oppdaterer all personlig informasjon, ettersom disse dataene er brukt i kundeservicetjenester.

8.5 Registrering
For å kunne bruke våre tjenester og produkter, må du ha en gyldig registrering hos Survio. Dette innebærer at du kan ha et prosjekt med flere Survio-nettsider. For å registrere deg, må du oppgi en gyldig e-postadresse, et passord og annen personlig informasjon. Du er den eneste ansvarlige for å holde ditt passord og din kontoinformasjon konfidensiell. All aktivitet som stammer fra din konto og/eller passord er ditt ansvar. Vi anbefaler sterkt at du holder dine passord og din kontoinformasjon strengt konfidensielt, og ikke deler den med noen. Ved uautorisert bruk av ditt passord og/eller din konto, må du straks varsle Survios skriftlig fra e-postadressen som bruktes for å registrere prosjektet. For å unngå misbruk av kontoen din, bør du logge ut av kontoen på slutten av hver økt.

9. Brudd på våre vilkår

Unnlatelse av å etterkomme de vilkårene som fremgår av artikkel 6 og/eller deltakelse i aktiviteter som går imot eller på annen måte bryter disse tjenestevilkårene gjør deg ansvarlig for disiplinærtiltak og rettsforfølgelse. Beslutninger om å iverksette disiplinære tiltak (herunder, men ikke begrenset til, avbrudd av alle tjenester) er en vurdering som gjøres av Survio.
Vennligst rapporter brudd på de gjeldende vilkår for bruk, våre Vilkår og betingelser eller til dine lokale lover.

10. Avbrudd/oppsigelse av tjenester

Vi forbeholder oss retten til å umiddelbart avslutte eller suspendere på ubestemt tid våre tjenester til deg, hvis du bryter, eller vi har rimelig grunn til å tro at du vil bryte, våre Vilkår og betingelser. Dessuten vil vi avslutte våre tjenester til deg, etter eget skjønn, hvis du utviser en atferd som vi anser for å være uakseptabel.

11. Ansvarsbeskrivelse

VI ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER KNYTTET TIL BRUKERE, ELLER TIL TREDJEPARTER ELLER TIL DERES MASKINVARE, SOM OPPSTÅR DIREKTE, INDIREKTE ELLER VED UHELL I FORBINDELSE MED BRUK AV VÅRE TJENSTER OG/ELLER PRODUKTER INKLUDERT NEDLASTING AV MATERIALE GJENNOM VÅRE TJENESTER. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER KNYTTET TIL BRUKERE ELLER TREDJEPARTER SOM ER ET RESULTAT AV MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE VÅRE TJENESTER OG/ELLER VÅR NETTSIDE OG/ELLER PRODUKTER VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE I FORBINDELSE MED DENNE HENDELSEN. DERFOR ER DIN BRUK AV TJENESTEN PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DATASYSTEMET, ANDRE ENHETER ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING AV EVENTUELT MATERIALE.

DU FORSTÅR OG ENIG I AT DIN BRUK AV SURVIOS Undersøkelsen, VÅRE TJENSTER OG PRODUKTER GJØRES PÅ EGEN RISIKO OG AT SURVIOS NETTSIDETJENESTER OG PRODUKTER LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG". DU GODTAR VIDERE AT VI IKKE ER ANSVARLIG FOR TILGJENGELIGHETEN TIL TREDJEPARTS NETTSIDER OG/ELLER MATERIALE SOM DU HAR TILGANG TIL GJENNOM SURVIOS SIDER.

11.1 Tredjeparter
Vi støtter ikke og skal ikke holdes ansvarlig for noe innhold, reklamer, produkter eller tjenester på, eller tilgjengelig gjennom, en tredjeparts hjemmesider.
Eventuelle transaksjoner mellom deg og enhver tredjepart som finnes på eller via Survios nettsider, inkludert betaling for og levering av produkter, tjenester og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slik omgang, skjer mellom deg og gjeldende foretak. Derfor er vi verken ansvarlig for eventuelle tap/skade av noe slag, som påløper i slike forretninger.

11.2 Utelukkelse av garantien
Survio, dets datterselskaper og lisenshaverne verken lover eller garanterer deg at:

Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra Survio, gjennom eller fra våre tjenester skal gi noen garanti som ikke uttrykkelig fremgår av vilkårene.
Survio fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og vilkår av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier og vilkår for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse.

12. Ansvarsbegrensning

I henhold til de generelle bestemmelser i Ansvarsbeskrivelse (artikkel 11) ovenfor, DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT SURVIO, DETS DATTERSELSKAPER OG DERES LISENSGIVER IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR BETINGELSENE ANGITT I PUNKT 12.1 TIL 12.4.

12.1 Generelt
Eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle følgeskader eller andre skader som kan påføres deg, uansett årsak og under ethvert krav om erstatningsansvar. Dette skal omfatte, men ikke være begrenset til, tap av fortjeneste (enten direkte eller indirekte), tap av omdømme eller bedriftsomdømme, tap av data, anskaffelseskostnader for erstatningsvarer eller tjenester, eller andre immaterielle tap.

Eventuelle tap eller skade som kan bli påført av deg, inkludert men ikke begrenset til, tap eller skade som følge av:

12.2 Jurisdiksjon
Begrensningene på Survios ansvar overfor deg i punkt 12.1 ovenfor skal gjelde hvorvidt Survio har blitt informert om, eller burde ha vært klar over, muligheten for slike tap som oppstår. Dessuten vil juridiske begrensninger i ditt område gjelde for deg.

12.3 Informasjonen gitt på Survios nettsider
Vi er ikke ansvarlig for:

13. Kontinuerlig forbedringsprosess

Kvaliteten på våre tjenester og produkter er hovedfokuset for Survio. Derfor er vårt system gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess, både på det teknologiske og designmessige ved produktet.

14. Tilbakemelding

Som en del av vår dedikasjon til dyktighet, ønsker Survio s.r.o. dine meninger og kommentarer om noen eller alle de vilkår og retningslinjer som er angitt i de gjeldene vilkårene. For å bidra med dine kommentarer/forslag, kan du kontakte vår kundeservice, eller send en e-post til den følgende adressen: support@survio.com

Sist endret 1.10.2014.