Vilkår og betingelser

Survio er en web-basert tjeneste/produkt, som tilhører og er drevet av "Survio s.r.o.", et selskap basert i Hlinky 70, Brno 603 00, Tsjekkia. Nåværende Vilkår og betingelser regulerer bruken av alle Survios produkter og tjenester, blant annet nettstedet "survio.com" og dets innhold. De inneholder flere dokumenter som Survio Vilkår for bruk og Personvern.

VED Å BRUKE SURVIOS HJEMMESIDE (INKLUDERT INNHOLDET) OG/ELLER PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER SAMTYKKER DU TIL DE BETINGELSER SOM FØLGER MED, TIL ALLE RETTNINGSLINJER SOM LEGGES TIL, OG TIL ENHVER REVIDERING ELLER ENDRING SOM BETINGELSENE KAN VÆRE GJENSTAND FOR. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅRENE, ELLER DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DEM, IKKE BRUK SURVIO HJEMMESIDE, PRODUKTER ELLER TJENESTER. Survio s.r.o. forbeholder seg retten til når som helst, å oppdatere vilkårene etter eget skjønn, å ta hensyn til juridiske, industri-relaterte, eller andre endringer i nåværende betingelser . Den siste oppdaterte versjonen av denne avtalen er tilgjengelig på "survio.com", selv om selskapet ikke er pålagt å varsle brukere om oppdateringer av våre Vilkår og betingelser. Derfor oppfordrer vi alle brukere til å lese denne avtalen grundig, og holde seg oppdatert på eventuelle endringer. Dokumentene er gjeldene fra datoen for siste oppdatering.

Obs: Dersom det er forskjeller mellom den engelske og den norske versjonen av disse Vilkår og betingelser, er det den engelske versjonen som gjelder. Den engelske versjonen er tilgjengelig på www.survio.com/en/terms-and-conditions.

Vilkår og betingelser

Survios hjemmeside, sidens innhold, produkter og tjenester er tilgjengelige for alle individer over 18, som er rettslig i stand til å inngå kontrakter (bindende avtaler). Bevis på samsvar med disse kriteriene, kan kreves ved kjøp av tjenester og / eller produkter, i form av legitimasjon eller kontaktinformasjon.

Disse Vilkårene for bruk er etablert mellom oss og brukere. Ingen tredjepart har rett til å utnytte disse.

Dersom en domstol eller myndighet avgjør at en bestemmelse i disse Vilkårene for bruk er ugyldig eller på andre måter ikke kan håndheves, skal slik (e) bestemmelse (r) bli slettet fra disse vilkårene og resten av vilkårene skal fortsatt være gyldig.

Hvis Vilkårene for bruk er i strid med vilkårene og betingelsenesom var gjeldene på tidspunktet for din registrering hos Survio skal Vilkårene for bruk gjelde, med mindre annet er spesifisert på annen dokumentasjon levert av Survios kundeservice.

1. Definisjoner

I vilkårene refererer "Du", "deg" og "Bruker" til deg, brukeren av Survios nettsted, dets innhold, produkter og tjenester, og "din" skal tolkes tilsvarende. Videre refererer "Vi", "oss" og "Survio" til Survio s.r.o., og "Vår" og "Survios" skal tolkes tilsvarende. "Brukerinformasjon" refererer til de personlige opplysningene som samles inn av oss i Survio.com og/eller i løpet av registreringen og/eller kjøp av enhver Survio- tjeneste eller produkt. "Vår nettside" refererer til hjemmesiden "survio.com", og alle hjemmesider knyttet til den. Men "Survio-side" refererer til våre brukeres nettsteder som er opprettet ved hjelp av systemet Survio. "Tredjepart" refererer til en person/enhet/selskap som ikke er knyttet til Survio s.r.o.

2. Tilgjengelige tjenester

2.1 Gratis versjon
Survio grunnleggende verktøy for å lage spørreundersøkelser er helt gratis for alle brukere. Mer her.

2.2 Premium-tjenester
Finn mer informasjon om premium pakker i vår Prisliste.

3. Betalte Tjenester

3.1 Priser
Alle tjenester har en fast pris, i henhold til det arbeidet som kreves, og hvor mye tid som vies til å gjennomføre jobben. Disse prisene kan være gjenstand for justeringer for å ta hensyn til endringer i markedet, eller være midlertidig erstattet av spesial-/kampanjepriser. Prisene er angitt i lokal valuta, eller i amerikanske dollar (USD). For å se vår prisoversikt, klikk her. Alle synlige priser (på nettsiden vår, siden for priser, i programmet, osv) inneholder ikke MVA. Dette er noe som kommer an på landet brukeren betaler fra. Prisen til Premium kan finnes på kjøpssiden før betalingen er gjennomført.

3.2 Kjøp av Premium-tjenester
Alle våre Premium-tjenester er tilgjengelig under administrasjonssidene av ditt prosjekt, men de kan også nås på Prisliste eller listen over alle tjenester. For ytterligere informasjon eller for å kjøpe en av våre Premium-tjenester, kan du kontakte vår kundeservice på Kontakt.

4. Kontrakt og kontraktoppheving

4.1 Kontrakt
Kontrakten for tjenesten blir opprettet når brukeren bekrefter betingelsene og har betalt.

4.2 Kontraktsheving
Kontrakten vil bli automatisk fornyet månedlig eller årlig, avhengig av hvilke periode som står i kontrakten, med mindre brukeren bestemmer seg for å avbryte kontrakten igjennom administrasjonen til Survey-kontoen sin (se Artikkel 5 – Betalinger/Tilbakebetalinger).

Tretti dager etter avbrytelsen eller at kontrakten går ut, har Survio rett til å slette all informasjon og data oppført av kunden uten å måtte varsle kunden. Dette inkluderer spørreskjemaene, deltakere av undersøkelsene og resultater av undersøkelsene.

5. Utbetalinger / honorarer og refusjoner

5.1 Våre betalingspartnere
Vi bruker en tredjeparts betalingspartner («Payment Processor») for å fakturere deg igjennom en betalingsmetode som er koblet til din konto. Behandlingen av betalingene vil være underlagt vilkår og betingelser for personvernreglene fra betalingspartneren, i tillegg til denne avtalen. Vi bruker følgende betalingspartnere:

a) cleverbridge AG i samsvar med cleverbridges bruksvilkår samt personvernerklæring, og

b) Stripe Payments Europe Limited i samsvar med Stripe Payments Europes bruksvilkår og personvernerklæring.

Noter: Du kan finne ut hvilken betalingspartner som har behandlet betalingen din ved hjelp av betegnelsen på fakturaen du mottok. Fakturaer merket FVS-(...) indikerer at betalingen ble behandlet av Stripe Payments Europe Limited, fakturaer merket AKD-(...) eller BKD-(...) indikerer at betalingen ble behandlet av cleverbridge AG.

Vi har ikke kontroll over og har ikke ansvar for sikkerheten eller utførelsen av betalingsportalen. Du godtar å betale oss gjennom betalingsportalen, så alle kostnader vil være i samsvar med de prisene som er gjeldene i det øyeblikket for de aktuelle betalingsbetingelsene. Du godtar å betale ved å bruke betalingsmetoden du velger i Kontoen din. Vi forbeholder oss rettigheten til å kunne endre eller å be betalingsportalen endre feil oppføringer, selv etter betalingen allerede har blitt etterspurt eller mottatt.

Noter: Hvis du har noen spørsmål eller forespørsler angående betalingene dine med betalingsprefikset AKD- eller BKD-, så kan du ta kontakt med cleverbridge AG sin kundestøtte. For spørsmål/forespørsler om betalinger med prefikset FVS, vennligst kontakt vår kundestøtte direkte.

Survio har ikke tilgang til noe informasjon relatert til betalinger (for mer informasjon om betalingsmetoder og sikkerhet, se paragraf 5.7).

5.2 Avgifter
Du kan få tilgang til deler av ekstra tjenester ved å betale en avgift (som for eksempel til “Premium-tjenester”). For eksempel, for å laste opp en logo til undersøkelsen din, så vil du måtte betale en avgift for et abonnement. Premium-tjenestene vil være fungerende helt til de blir avbrutt eller avsluttet dersom Vilkår for Bruk avtalen blir brutt. Vi vil sende deg en melding angående avgiftene for Premium-tjenestene før vi trekker pengene. Overføringsavgift og andre avgifter kan oppstå for enkelte deler av Tjenestene. Vi vil fortelle deg om dem før vi trekker pengene. Avgiftene våres vil vises på fakturaen som vi legger ut i Administrasjonen til Survio-kontoen din, under “Min Konto” i “Fakturering” delen, med mindre andre instrukser er oppgitt.

5.3 Automatisk abonnement fornyelse
For å være sikker på at tjenesten din ikke blir avbrutt, vil vi automatisk trekke penger for Premium-tjenestene fra datoen du gjorde din første bestilling, og så på videre fornyelsesperioder helt til det blir avbrutt. Fornyelsesperioden vil ha den samme tidsperioden som din nåværende fornyelsesperiode på abonnementet ditt. For eksempel, hvis du har et månedlig abonnement vil hver faktureringsdato gjelde hver måned, for en måned om gangen. Vi vil automatisk trekke det gjeldende beløpet ved å bruke betalingsalternativet du har valgt hos oss. Du kan deaktivere automatisk fornyelse når som helst via Administrasjonen i Survey-kontoen din, under “Min Konto” seksjonen eller ved å kontakte kundestøtten vår.

5.4 Manglende betaling av avgifter
Hvis du ikke betaler for Premium-tjenestene dine i tide har vi rettigheter til å suspendere eller stenge tilgangen din til Premium-tjenestene, som kan resultere i tap av informasjon som er i samsvar med de tjenestene.

5.5 Tilbakeføringer
Hvis du kontakter banken eller kredittkort-firmaet ditt for å avbryte, få tilbakebetaling, eller lignende for å returnere betalinger gjort for avgifter til oss, kan vi automatisk avslutte kontoen din hos oss. Hvis du har noen spørsmål angående en betaling som ble gjort til oss, så anbefaler vi deg å ta kontakt med kundestøtten vår før du sender inn en forespørsel om tilbakebetaling. Vi forbeholder oss rettighetene til å kunne avslå alle typer forespørsler om tilbakebetaling.

5.6 Refusjon forespørsler
Som allerede har blitt nevnt over, så kan du avbryte abonnementet ditt når som helst i Administrasjonen til Survio-kontoen din under “Min Konto” seksjonen. Etter du har gjort det vil du ikke bli fakturert igjen. Survio vil ikke gi noen tilbakebetaling eller kreditt for kontrakter som ble avbrutt før dato for opphør av avtalen er nådd. Det er kun mulig å sende inn forespørsel om tilbakebetaling:

FOR Å LEGGE INN EN FORESPØRSEL OM REFUSJON, VENNLIGST KONTAKT OSS:

a) HVIS BETALINGEN DIN (med fakturakode AKD- eller BKD-) ER BEHANDLET AV CLEVERBRIDGE AG, MÅ DU ALLTID KONTAKTE CLEVERBRIDGE AG DIREKTE (vennligst se paragraf 5.1).

b) I ANDRE TILFELLER (for betalinger med fakturakode FVS) MÅ DU ALLTID KONTAKTE KUNDESUPPORTEN VÅR.

Noter: Survio forbeholder seg rettigheten til å se om grunnen til avbrytelse du har oppgitt og bestemme om forespørselen din skal bli godtatt eller avslått.

5.7 Betalingsinformasjon
Survio har ikke noen tilgang til og lagrer ikke sensitiv informasjon som er relatert til betalingsmetoden som ble brukt av brukeren. Kun foretaket som tilsvarer betalingsportalen har tilgang til denne informasjonen for behandling av faktureringer (Payment Processor).

Brukeren har selv ansvar for at betalingskortet har oppdatert informasjon. Brukeren kan gjøre alle endringer gjennom Administrasjonen i Survey-kontoen deres, under “Min Konto” seksjonen.

Hvis en betaling ikke kan behandles, vil brukeren bli informert om muligheten til å kansellere Premium Services-avtalen (vennligst se paragraf 5.4).

6. Akseptabel bruk

"Akseptabel bruk" av Survios hjemmeside, sidens innhold, produkter og tjenester defineres i avsnitt 6.1 til 6.8. Aktiviteter som går imot, eller bryter med disse punktene er derfor i strid med vilkårene for tjenesten, og gjør deg ansvarlig for evt. disiplinærtiltak og rettsforfølgelse. For mer informasjon, se artikkel 9.

6.1 Innhold
Du vil ikke legge ut eller distribuere, via Survios nettsider, noe innhold eller materiale som er av ærekrenkende, truende, obskønt, skadelig, pornografisk eller på annen måte ulovlig art. Dessuten både innhold og er materiale som bryter eller krenker, på noen måte, våre rettigheter eller andres rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, taushetsplikt rettigheter og personverns-rettigheter) absolutt forbudt, samt aktiviteter som kan forårsake ubehag eller ulemper for oss eller andre. Dessuten kan du ikke uttrykke meninger som er vulgære, kjønnsdiskriminerende, rasistisk eller på annen måte støtende. Vi oppfordrer brukerne til å behandle hverandre på en respektfull og høflig måte.

6.2 Eierskap av innhold
Du vil ikke legge ut, eller på annen måte gjøre tilgjengelig, materiale som du ikke eier, på Survios nettsider, uten uttrykkelig samtykke fra lovlig eier av det aktuelle materialet.

6.3 Deltakelse på arrangementer
Du vil følge reglene i enhver konkurranse, tilbudskampanje eller markedsføringskampanje som du deltar i på vår nettside.

6.4 Forstyrrelse
Du vil ikke engasjere deg i noen atferd eller handling som kan påvirke funksjonsevnen eller sikkerheten for Survios nettsider eller føre til urimelig ulempe eller problemer for vår stab.

6.5 Identitet
Du vil ikke utgi deg for å være en annen person/enhet, og heller ikke prøve å uriktig fremstille forholdet ditt til andre personer/enheter.

6.6 SPAM
Du vil ikke markedsføre Survios undersøkelsen ved å sende spam (dvs. e-poster sendt til kontoer uten å på forhånd ha samtykke fra kontoens eier).

6.7 Robot-programvare
Du vil ikke bruke robot-programvare (eller noen annen programvare som ikke er Survios) til å lage nye Survio nettsteder, få tilgang til, eller endre Survio-sider.

6.8 Provisoriske løsninger
Du vil ikke bruke provisoriske løsninger av noe slag for å omgå pakkebegrensninger eller begrensninger satt av Survios tjenester og funksjoner.

7. Brukerforpliktelser

8. Opphavsrett

Alt opphavsrettslig materiale, varemerker og andre immaterielle rettigheter, materiale eller innhold som leveres som en del av Survio nettsider skal til enhver tid, være forbeholdt oss eller våre lisensgivere. Du har ikke tillatelse til å bruke dette materialet eller innholdet uten autorisasjon fra oss eller våre lisensgivere. Videre er det bare tillatt å bruke slikt materiale på den måten som er beskrevet i vilkårene, og ikke på noen andre måter. Du vil ikke kopiere, reprodusere, distribuere, kommersielt utnytte eller i noen form nytte/utnytte slike materialer eller slikt innhold. Du vil heller ikke hjelpe/medvirke i at en tredjepart utfører handlinger slik som de som er nevnt ovenfor.
Videre, hvis du oppdager slik distribusjon eller kommersiell utnyttelse, godtar du å varsle oss umiddelbart.

9. Personlig informasjon og personvern

9.1 Ramme for lovgivning
Når vi behandler personlig informasjon, gjør vi det i henhold til Regulering (EU) 2016/679 til det Europeiske perlamentet og Rådet fra 27 april 2016, som gjelder beskyttelse av fysiske personers behandling av personlig informasjon og om fri bevegelse av slik informasjon, og oppheving av Direktiv 95/46/EC (Personvernforordningen). Informasjon om prinsippene og prosedyrene om behandling av personlig informasjon er blitt oppført i Personvernet, som kan finnes på nettsiden www.survio.com.

9.2 Kontrollør og behandler av personlig informasjon
Siden vi gir deg lagringsplass for å kunne lagre informasjon gjennom Survio sitt system, så burde du være obs på at du er satt i en posisjon som en kontrollør, og Survio som en personlig behandler av informasjonen som blir lagret på våre servere. Du skal behandle den personlige informasjon slik som det er beskrevet i den forrige setningen til denne paragrafen, slik at det er i henhold med lovbestemmelser om beskyttelse av personlig informasjon, primært i henhold til Personvernforordningen.

9.3 Avtalen om behandling av personlig informasjon
Ved å bli med i Avtalen, så er denne avtalen for behandling av personlig informasjon i henhold til artikkel 28 i Personvernforordningen også med, som inneholder følgende:

9.4 Endringer i personopplysninger
Vi anbefaler sterkt at du oppdaterer all personlig informasjon, ettersom disse dataene er brukt i kundeservicetjenester.

9.5 Registrering
For å kunne bruke våre tjenester og produkter, må du ha en gyldig registrering hos Survio. Dette innebærer at du kan ha et prosjekt med flere Survio-nettsider. For å registrere deg, må du oppgi en gyldig e-postadresse, et passord og annen personlig informasjon. Du er den eneste ansvarlige for å holde ditt passord og din kontoinformasjon konfidensiell. All aktivitet som stammer fra din konto og/eller passord er ditt ansvar. Vi anbefaler sterkt at du holder dine passord og din kontoinformasjon strengt konfidensielt, og ikke deler den med noen. Ved uautorisert bruk av ditt passord og/eller din konto, må du straks varsle Survios skriftlig fra e-postadressen som bruktes for å registrere prosjektet. For å unngå misbruk av kontoen din, bør du logge ut av kontoen på slutten av hver økt.

9.6 Ansvar i sammenheng med respondenter
Du er personen som lager og holder undersøkelser på nett, og respondenten er personen som svarer på disse undersøkelsene. For å sikre riktig bruk av tjenestene av Respondentene, godtar du å muliggjøre for dem å lese disse Vilkår og betingelser og innhente deres samtykke til dette dokumentet.

10. Brudd på våre vilkår

Unnlatelse av å etterkomme de vilkårene som fremgår av artikkel 6 og/eller deltakelse i aktiviteter som går imot eller på annen måte bryter disse tjenestevilkårene gjør deg ansvarlig for disiplinærtiltak og rettsforfølgelse. Beslutninger om å iverksette disiplinære tiltak (herunder, men ikke begrenset til, avbrudd av alle tjenester) er en vurdering som gjøres av Survio.
Vennligst rapporter brudd på de gjeldende vilkår for bruk, våre Vilkår og betingelser eller til dine lokale lover.

11. Avbrudd/oppsigelse av tjenester

Vi forbeholder oss retten til å umiddelbart avslutte eller suspendere på ubestemt tid våre tjenester til deg, hvis du bryter, eller vi har rimelig grunn til å tro at du vil bryte, våre Vilkår og betingelser. Dessuten vil vi avslutte våre tjenester til deg, etter eget skjønn, hvis du utviser en atferd som vi anser for å være uakseptabel.

12. Ansvarsbeskrivelse

VI ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER KNYTTET TIL BRUKERE, ELLER TIL TREDJEPARTER ELLER TIL DERES MASKINVARE, SOM OPPSTÅR DIREKTE, INDIREKTE ELLER VED UHELL I FORBINDELSE MED BRUK AV VÅRE TJENSTER OG/ELLER PRODUKTER INKLUDERT NEDLASTING AV MATERIALE GJENNOM VÅRE TJENESTER. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER KNYTTET TIL BRUKERE ELLER TREDJEPARTER SOM ER ET RESULTAT AV MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE VÅRE TJENESTER OG/ELLER VÅR NETTSIDE OG/ELLER PRODUKTER VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE I FORBINDELSE MED DENNE HENDELSEN. DERFOR ER DIN BRUK AV TJENESTEN PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DATASYSTEMET, ANDRE ENHETER ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING AV EVENTUELT MATERIALE.

DU FORSTÅR OG ENIG I AT DIN BRUK AV SURVIOS Undersøkelsen, VÅRE TJENSTER OG PRODUKTER GJØRES PÅ EGEN RISIKO OG AT SURVIOS NETTSIDETJENESTER OG PRODUKTER LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG". DU GODTAR VIDERE AT VI IKKE ER ANSVARLIG FOR TILGJENGELIGHETEN TIL TREDJEPARTS NETTSIDER OG/ELLER MATERIALE SOM DU HAR TILGANG TIL GJENNOM SURVIOS SIDER.

12.1 Tredjeparter
Vi støtter ikke og skal ikke holdes ansvarlig for noe innhold, reklamer, produkter eller tjenester på, eller tilgjengelig gjennom, en tredjeparts hjemmesider.
Eventuelle transaksjoner mellom deg og enhver tredjepart som finnes på eller via Survios nettsider, inkludert betaling for og levering av produkter, tjenester og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slik omgang, skjer mellom deg og gjeldende foretak. Derfor er vi verken ansvarlig for eventuelle tap/skade av noe slag, som påløper i slike forretninger.

12.2 Utelukkelse av garantien
Survio, dets datterselskaper og lisenshaverne verken lover eller garanterer deg at:

Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra Survio, gjennom eller fra våre tjenester skal gi noen garanti som ikke uttrykkelig fremgår av vilkårene.
Survio fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og vilkår av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier og vilkår for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse.

13. Ansvarsbegrensning

I henhold til de generelle bestemmelser i Ansvarsbeskrivelse (artikkel 12) ovenfor, DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT SURVIO, DETS DATTERSELSKAPER OG DERES LISENSGIVER IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR BETINGELSENE ANGITT I PUNKT 12.1 TIL 12.4.

13.1 Generelt
Eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle følgeskader eller andre skader som kan påføres deg, uansett årsak og under ethvert krav om erstatningsansvar. Dette skal omfatte, men ikke være begrenset til, tap av fortjeneste (enten direkte eller indirekte), tap av omdømme eller bedriftsomdømme, tap av data, anskaffelseskostnader for erstatningsvarer eller tjenester, eller andre immaterielle tap.

Eventuelle tap eller skade som kan bli påført av deg, inkludert men ikke begrenset til, tap eller skade som følge av:

13.2 Jurisdiksjon
Begrensningene på Survios ansvar overfor deg i punkt 12.1 ovenfor skal gjelde hvorvidt Survio har blitt informert om, eller burde ha vært klar over, muligheten for slike tap som oppstår. Dessuten vil juridiske begrensninger i ditt område gjelde for deg.

13.3 Informasjonen gitt på Survios nettsider
Vi er ikke ansvarlig for:

14. Forskrifter om digitale tjenester (DSA compliance)

Selskapet Survio yter tjenester i samsvar med forordningen til Europaparlament og råd (EU) nr. 2022/2065 fra den 19. 10. 2022, om det indre marked for digitale tjenester og om endring av direktiv 2000/31/EF ("DSA").

For dette formålet har selskapet opprettet et kontaktsted for myndighetene i medlemsstatene, Kommisjonen, korpset og mottakerne av tjenesten i henhold til artikkel 11 og 12 i DSA, som er selskapets hovedkontor på adressen: Hlinky 995/70, Brno 603 00, Tsjekkia, eller e-post: support@survio.com. Både det tsjekkiske og det engelske språket kan brukes i kommunikasjonen med kontaktstedet.

Selskapet Survio forbeholder seg retten til å iverksette tiltak dersom det blir oppmerksomt på innhold som er ulovlig eller bryter med avtalevilkårene. Tiltakene kan for eksempel omfatte (i) alle restriksjoner når det gjelder synlighet av konkrete informasjoner levert av tjenestemottakeren, inkludert det å fjerne innhold, gjøre innhold utilgjengelig eller tildele en lavere søke-rangering til slikt innhold; (ii) stoppe opp, avslutte eller på annen måte begrense monetære betalinger; (iii) stoppe opp eller avslutte tjenesten helt eller delvis; eller (iv) stoppe opp eller avslutte tjenestemottakerens konto. I tilfelle et slikt tiltak iverksettes, vil den berørte brukeren bli informert i samsvar med artikkel 17, 3. ledd i DSA, forutsatt selskapet Survio kjenner til hans elektroniske kontaktdata.

Brukere og respondenter kan rapportere til selskapet Survio forekomsten av konkrete informasjoner som de anser som ulovlig, og det ved hjelp av lenken i det konkrete skjemaet eller ved hjelp av skjemaet som er tilgjengelig her. Selskapet Survio vil varsle om mottak av en slik melding uten unødig forsinkelse. Hvis innsenderen ønsker å bli varslet om utfallet av undersøkelsen av varselet, må vedkommende oppgi sin elektroniske kontaktinformasjon.

Ved oppfyllelse av forpliktelser i henhold til DSA kommer selskapet Survio til å handle på en betimelig, objektiv, forholdsmessig og aktsom måte, med behørig hensyn til rettighetene og de legitime interessene til alle berørte parter, inkludert de grunnleggende rettighetene til mottakerne av tjenesten, slik som ytringsfrihet, mediefrihet og mediemangfold og andre grunnleggende rettigheter og friheter som er nedfelt i Charteret.

Selskapet Survio forbeholder seg retten til å bruke automatiserte prosedyrer for å oppdage innhold som bryter med avtalevilkårene eller loven. I tilfelle innhold modereres ved hjelp av en automatisert prosedyre, vil den berørte brukeren bli varslet om dette.

15. Tilbakemelding

Kvaliteten på våre tjenester og produkter er hovedfokuset for Survio. Derfor er vårt system gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess, både på det teknologiske og designmessige ved produktet.

Som en del av vår dedikasjon til dyktighet, ønsker Survio s.r.o. dine meninger og kommentarer om noen eller alle de vilkår og retningslinjer som er angitt i de gjeldene vilkårene. For å bidra med dine kommentarer/forslag, kan du kontakte vår kundeservice, eller send en e-post til den følgende adressen: support@survio.com

Sist endret 20.12.2023.

Kontakt Salg

Lag en undersøkelse nå!

  • Opprett en undersøkelse Brukervennlig spørreskjemaverktøy, over 100 undersøkelsesmaler
  • Samle inn responser Mobilvennlig, flerkanals svarinnsamling, respondentidentifisering
  • Analyser resultater Rask og omfattende analyse, omfattende rapporter med ett klikk
  • Bytt til Survio PRO Brukeradministrasjon, egendefinerte dashbord,integrasjoner, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013