Hodnocení blogu Survio

1016

Počet
návštěv

6

Počet
dokončených

0

Počet
nedokončených

1010

Pouze
zobrazení

0,6 %

Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku