Jak to zvládáte, milí rodiče?

Realizační tým MAP SOKRA děkuji všem rodičům za vyplnění dotazníku. Zde předkládáme výsledky šetření. Věříme, že výstupy šetření se stanou podkladem pro reflexi způsobu vzdělávání v této krizové situaci pro tvorbu efektivní strategie vzdělávání dětí a žáků doma. Nikdy nevíme, kdy něco podobného nastane znovu. A jak dobře víme, kdo je připraven, není zaskočen :-)


133

Počet
návštěv

72

Počet
dokončených

0

Počet
nedokončených

61

Pouze
zobrazení

54,1 %

Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku