Povědomí o značce a kvalitě Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov dále jen CPOS Město Touškov

332

Počet
návštěv

120

Počet
dokončených

28

Počet
nedokončených

184

Pouze
zobrazení

36,1 %

Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku