Hodnocení 6. Plesu CPOS Město Touškov

236

Počet
návštěv

17

Počet
dokončených

0

Počet
nedokončených

219

Pouze
zobrazení

7,2 %

Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku